شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

نتایج موفقیت آمیز ژن درمانی برای پیشگیری از نابینایی یک بیماری ژنتیکی

نتایج موفقیت آمیز ژن درمانی برای پیشگیری از نابینایی یک بیماری ژنتیکی

ورود نانوموتور به سلول‌های انسان/ آزادسازی هدفمند دارو در بدن

ورود نانوموتور به سلول‌های انسان/ آزادسازی هدفمند دارو در بدن

حل مشکل ناشنوایی با یک روش جدید/ کاشت ایمپلنت درون بدن

حل مشکل ناشنوایی با یک روش جدید/ کاشت ایمپلنت درون بدن

شلیک لیزر به آسمان برای بارش باران و باروری ابرها

شلیک لیزر به آسمان برای بارش باران و باروری ابرها

اختراعات تصادفی که جهان را تغییر داد,از چوب کبریت تا پنسیلین

اختراعات تصادفی که جهان را تغییر داد,از چوب کبریت تا پنسیلین

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه