شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

معانی طنزآمیز واژگان

خودکشی گربه با مرگ موش!

«کاریکلماتور» خون تازه ای است در رگ های طنز ایران، شاپور تمام حرف هایی را هم که در صحبت روزمره ی خود می زند کاریکلماتور است. وقتی وارد مجلسی می شود خداحافظی می کند و هنگامی که مجلس را ترک می کند سلام می دهد!

واحد اجباری ( طنز)

دو لطیفه روسی

عاقبت درس نخواندن!(طنز)

چگونه یک مدیر نمونه شوید؟ (طنز)

مغزتان را گاز بگیرید

بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)

بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)بي آر تي هم ...!(طنز+عکس)

چگونه هنرمند شوید؟(طنز)

جناب "الاغ"

رنگ آسمان

پیتزا بهتره یا کتاب؟!(طنز)

انواع و اقسام گداها / عکس / طنز

انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انواع و اقسام گداها / عکس / طنز انوا ...

مثنوی دانشجویی/ طنز

از آغاز تا آواز! /  طنز

تعدیل یارانه ها ( طنز )

حافيظ!

هم وزيران هم مديران دکترند

در صادرات طنز کاری با مجوز نیست

خوابگاه (طنز)

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه