شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

دو نکته راجع به answer

دو نکته راجع به answer

یک اشتباه خیلی رایج!

یک اشتباه خیلی رایج!

با Make چه عبارتهایی می توان ساخت؟

با Make چه عبارتهایی می توان ساخت؟

کاربرد Whatever در مکالمه (حالا هرچی)

کاربرد Whatever در مکالمه (حالا هرچی)

چه غلطی داری میکنی؟

چه غلطی داری میکنی؟

ببین یه وقت سوء تعبیر نشه اما…

ببین یه وقت سوء تعبیر نشه اما…

کسی که آسون میگیره همه چی رو

کسی که آسون میگیره همه چی رو

دیدین بعضیا وسط پیامک دادن یهو دیگه نمیدن؟

دیدین بعضیا وسط پیامک دادن یهو دیگه نمیدن؟

روزهای هفته

روزهای هفته

اندازه ها ، ترتیب ها ، جهت ها ، عددها

اندازه ها ، ترتیب ها ، جهت ها ، عددها

تایید جمله مثبت یا جمله منفی

تایید جمله مثبت یا جمله منفی

کاربرد کلمه پشیمانی در حالت فعل

کاربرد کلمه پشیمانی در حالت فعل

کاربرد و معنی here you go در مکالمه

کاربرد و معنی here you go در مکالمه

تفاوت allow و let

تفاوت allow و let

سلام و احوالپرسی کردن به انگلیسی

سلام و احوالپرسی کردن به انگلیسی

غلط های رایج فارسی زبانان در انگلیسی

غلط های رایج فارسی زبانان در انگلیسی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه