شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

او لایق عشق بزرگ من نبود! (داستان)

او لایق عشق بزرگ من نبود! (داستان)

متن و پاراگراف های عاشقانه و رمانتیک زیبا

متن و پاراگراف های عاشقانه و رمانتیک زیبا

داستان جالب و عاشقانه مرا بغل کن

داستان جالب و عاشقانه مرا بغل کن

داستان کوتاه و بسیار عاشقانه ایستگاه عشق

داستان کوتاه و بسیار عاشقانه ایستگاه عشق

اینقدر دلم می خواهد …

اینقدر دلم می خواهد …

وصیت نامه ی عشق را خوانده ای؟

وصیت نامه ی عشق را خوانده ای؟

یه سوال: عشق یعنی چه؟

یه سوال: عشق یعنی چه؟

گاهی وقتا به خیلی چیزا فکر میکنم

گاهی وقتا به خیلی چیزا فکر میکنم

این حرف ها خیلی برایم سخت است

این حرف ها خیلی برایم سخت است

گریه ها مرا ول نمیکنند

گریه ها مرا ول نمیکنند

شبی که یارم داشت می آمد

شبی که یارم داشت می آمد

متن عشقی جنجالی در حد المپیک

متن عشقی جنجالی در حد المپیک

با قلب پاک خودم چه کنم؟

با قلب پاک خودم چه کنم؟

با عشق دروغینت کنار بیایم؟

با عشق دروغینت کنار بیایم؟

نوای عاشقان چگونه است؟

نوای عاشقان چگونه است؟

بوسه با لـــجبازی عاشقان چگونه است؟

بوسه با لـــجبازی عاشقان چگونه است؟

خیلی دلتنگتم عزیزم

خیلی دلتنگتم عزیزم

نگرانت میشوم وقتی دیر میایی

نگرانت میشوم وقتی دیر میایی

راستی خدایا یه چیزو میدونستی؟

راستی خدایا یه چیزو میدونستی؟

کسی رو مثل مادر دیده بودید؟

کسی رو مثل مادر دیده بودید؟

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه