شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

هنر سوزن دوزی ترکمن

هنر سوزن دوزی ترکمن

فرش کرد خراسان

فرش کرد خراسان

نساجی سنتی

نساجی سنتی

کاغذ و کاغذسازی(۳)

کاغذ و کاغذسازی(۳)

کاغذ و کاغذسازی(۲)

کاغذ و کاغذسازی(۲)

کاغذ کاغذسازی

کاغذ کاغذسازی

کاشیکاری

کاشیکاری

قالی‌بافی

قالی‌بافی

فلز کاری

فلز کاری

شیشه گری

شیشه گری

سنگتراشی - حجاری - حکاکی روی سنگ

سنگتراشی - حجاری - حکاکی روی سنگ

سفال و سرامیک

سفال و سرامیک

رودوزی‌ها(۲)

رودوزی‌ها(۲)

رودوزی‌ها

رودوزی‌ها

رنگهای سنتی

رنگهای سنتی

دست ساخته های چوبی

دست ساخته های چوبی

تعریف صنایع دستی

تعریف صنایع دستی

تجلید (جلدسازی سنتی)

تجلید (جلدسازی سنتی)

پاپیه‌ماشه (نقاشی روغنی لاکی)

پاپیه‌ماشه (نقاشی روغنی لاکی)

انواع چاپ پارچه و چاپ‌های سنتی و دستی

انواع چاپ پارچه و چاپ‌های سنتی و دستی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه