شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

گناه ...

برترین ارجمندی و شرف...

بدترین چیزی که در دل ها جایگزین می شود...

بهترین کار ، پاکی نیت است

مشکلات و بیچارگی های خود را برای مردم تشریح مکن زیرا ....

از دو صفت بپرهیز...

هر روز را با این جمله آغاز کنید ...

زندگی شما وقتی بهتر می شود که ...

برای موفقیت در کار باید ...

هر قدر از دیگران پشتیبانی کنید...

زمان بندی عاملی ضروری در مذاکره است زیرا...

مدیران باید بدانند که ...

مدیران موفق کسانی هستند که ...

نقش مدیران

مدیران بدانند: تنبل ها فشار کاری دیگران را بیشتر می کنند...

از کارمندان خود به موقع قدردانی کنید...

اگر می خواهید مدیر موفقی باشید...

بی غیرت ها، نخوانند !!

از خودتان غفلت نکنید

اگر شما هم تا کنون از  مهربان خالقتان، روی گردان بوده اید و بنده ای فراموش کار و سهل انگار، بهتر است از خواب خرگوشی بیدار شوید و سعی کنید نجوای الهی درونتان را بشنوید و بی تفاوت از آن گذر نکنید.

بحران معنویت در زندگی امروز

بشر تا قبل از عصر روشنگری به مقتضای فطرت و همسویی با بطن خلقت و ندای طبیعت، رعایت حفظ اصل زوجیت را برخود لازم و حتمی می‌دید امّا با ظهور عصر تكنیك و مدرنیته به یكباره مبانی نگرش انسان بر زندگی دچار تحول گردید به طوری كه كم‌كم جایگاه ارزشی خانواده و هویت مقدس و رنگین‌ آن رو به بی‌رنگی نهاد.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه