شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

هرچه بیشتر از گذشته بیاموزی کمتــر حسرت آن را می‌خوری

هرچه بیشتر از گذشته بیاموزی کمتــر حسرت آن را می‌خوری

هر روز یک هدیه است

هر روز یک هدیه است

وقتی ایستادگی می‌کنیم یعنی توانایی‌های ما افزایش یافته است

وقتی ایستادگی می‌کنیم یعنی توانایی‌های ما افزایش یافته است

وقت؛ طلائی که آگاهانه می سوزانیم!

وقت؛ طلائی که آگاهانه می سوزانیم!

نیمه ی پر لیوان

نیمه ی پر لیوان

نمی‌شود هم مردد بود و هم موثر

نمی‌شود هم مردد بود و هم موثر

نکته ها

نکته ها

نظم مهم ترین رکن موفقیت است

نظم مهم ترین رکن موفقیت است

نظم برای کسب موفقیت الزامی است

نظم برای کسب موفقیت الزامی است

نسخه‌ای برای رفع اهمال‌کاری

نسخه‌ای برای رفع اهمال‌کاری

نباید بمیرید و نغمه ی درونتان هنوز زنده باشد

نباید بمیرید و نغمه ی درونتان هنوز زنده باشد

نایست! حتی اگر ….

نایست! حتی اگر ….

می‌توانیم؛ بر رویدادها پیشی بگیریم!

می‌توانیم؛ بر رویدادها پیشی بگیریم!

می خواهید جذاب باشید؟

می خواهید جذاب باشید؟

می توانید اوضاع را تغییر دهید حتی اگر قمر در عقرب است

می توانید اوضاع را تغییر دهید حتی اگر قمر در عقرب است

می توانی همانی باشی که می خواهی

می توانی همانی باشی که می خواهی

موفقیت، فقط بیل گیتس شدن نیست!

موفقیت، فقط بیل گیتس شدن نیست!

موفقیت، چاشنی ارزشمند شادی در زندگی

موفقیت، چاشنی ارزشمند شادی در زندگی

موفقیت یک سفر است

موفقیت یک سفر است

موفقیت یعنی

موفقیت یعنی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه