مفاهیم بهداشت روانی

 مفاهیم بهداشت روانی

 

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی
 

در مورد بهداشت روانی دو تعریف مورد توجه قرار می گیرند:
در تعریف اول، بهداشت روانی به عنوان رشته ای تخصصی از بهداشت عمومی است که در زمینه ی کاستن اختلال های روانی - اجتماعی فعالیت می کند و بررسی انواع اختلالات روانی و عوامل مؤثر در بروز آن ها، در قلمرو این علم است. شناخت چگونگی به وجود آمدن اختلالات روانی اولین قدم در برنامه ریزی برای اقدام های پیشگیری است. پس از شناخت علت های به وجود آورنده ی اختلالات روانی، وظیفه ی دست اندرکاران این رشته، مطالعه ی راه های از بین بردن و یا غلبه بر آن هاست.
با توجه به این که مجموعه عوامل زیستی - روانی - اجتماعی در بروز اختلالات روانی نقش دارند، روش های پیشگیری از این اختلالات نیز چند بُعدی هستند و باید در ابعاد زیستی - روانی - اجتماعی و معنوی مورد بررسی قرار گیرند.
در تعریف دوم، بهداشت روانی به معنای ارتقای سلامت فکر و دست یابی به تکامل است و منظور نشان دادن سلامت روانی است که خود می تواند به ایجاد سیستم با ارزشی برای تحرک، پیشرفت و تکامل فردی، ملی و بین المللی کمک کند. زیرا وقتی سلامت روانی شناخته شد، برای دست یابی به آن اقدام می شود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی باز می شود.
منبع مقاله: حسینی، سیّد ابوالقاسم؛ (1387) سبک و روش زندگی استاندارد و نقش آن در تأمین سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان، تهران: نشر قطره 

 

مفاهیم: بهداشت روانی چیست؟ - همشهری آنلاین

http://www.hamshahrionline.ir/details/3999

12 سپتامبر 2006 ... راحله آهنی: بهداشت روانی به مفهوم عام خود یعنی سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی و نیز راه‌های دستیابی به سلامت فکر و روح ...

بهداشت روان

http://www.bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=6405

20 سپتامبر 2008 ... نتيجه آنکه مفهوم بهداشت رواني عبارت خواهد بود از تامين رشد و سلامت .... رواني، ارائه مفاهيم و شناخت اختلالات رواني به دست اندرکاران امر بهداشت در ...

واحد بهداشت روان - معاونت بهداشتی

http://behdasht.dums.ac.ir/index.aspx?siteid=22&pageid=1671

بهداشت روانی یعنی داشتن احساس آرامش و امنیت درون و به دور بودن از اضطراب، ... 5- آموزش عموم جامعه در خصوص اصول و مفاهيم سلامت روان و پيشگيري از اعتياد به منظور ...

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ

http://www.elib.hbi.ir/persian/PUBLIC_HEALTH_EBOOK/12_01.pdf

ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ..... ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ، اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ...

آستان نیوز - بیان مفاهیم نوین بهداشت روانی از منظر آیات قرآن

http://news.aqr.ir/portal/home/?news/38388/62900/395136/بیان مفاهیم نوین بهداشت روانی از منظر آیات قرآن

17 جولای 2014 ... کتاب«بهداشت روانی در آیات قرآنی» به بیان مفاهیم نوین بهداشت روانی از منظر آیات قرآن می‌پردازد که توسط مؤسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های ...

بیان مفاهیم نوین بهداشت روانی از منظر آیات قرآن - بسیج پرس

http://basijpress.ir/fa/news-details/34048/بیان-مفاهیم-نوین-بهداشت-روانی-از-منظر-آیات-قرآن-/

16 جولای 2014 ... کتاب«بهداشت روانی در آیات قرآنی» به بیان مفاهیم نوین بهداشت روانی از منظر آیات قرآن می‌پردازد که توسط مؤسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های ...

مفهوم سلامت روانی و مولفه های آن

http://www.nkhorasan.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=f859deab-1f7d-4225-ae22-8faab39868a5

بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. سلامت روانی و مولفه های آن. دکتر فرید براتی سده- روان شناس(PhD). تعاریفی از سلامت روانی. تعریف WHO(2004).

راسخون - یار همیشه همراه : بهداشت روان

http://www.rasekhoon.net/article/641/

سلامت و تکامل روانی با مفهوم بهداشت روانی مورد استفاده قرار می گیرد. در این برداشت ، منظور از بهداشت روانی ... مفاهیم بهداشت روانی · مفاهیم بهداشت روانی در تعریف اول، ...

برنامه کشوری بهداشت روان - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums.ac.ir

http://vc-health.kums.ac.ir/fa/preventionstrifewithdiseasesgroup/activitiesprograms/mentalhealths/ravan

بیماریهای روانی یکی از بیماریهای شایع در عصرکنونی است ، سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند این افراد ... 4- افزایش آگاهی جامعه نسبت به اصول و مفاهیم بهداشت روان.

بهداشت روان | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه

http://islamabad.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/preventionstrifewithdiseasesgroup/activitiesprograms/mentalhealths

بیماریهای روانی یکی از بیماریهای شایع در عصرکنونی است ، سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند این افراد ... 4- افزایش آگاهی جامعه نسبت به اصول و مفاهیم بهداشت روان.

بررسی جايگاه «معنويت» در الگوهای عمده سلامت روان | روان‌شناسي و دين

http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/83

6 ژانويه 2011 ... به نظر مي‌رسد از وحدت مفاهيم تندرستي و روان درستي، مفهوم مهم‌تري، به نام .... در سال‌هاي اخير، انجمن كانادايي بهداشت رواني، بهداشت روان را در سه قسمت ...

بهداشت روانی جامعه

http://behdashtrj.blog.ir/

نخستن گام در فرهنگسازی و ترویج بهداشت روانی در جامعه، شناخت و آشنایی با ... اگر شما بدنبال نقطه شروعی برای یادگیری مفاهیم بهداشت روانی می گردید، شما را به ...

بهداشت روان | شبکه بهداشت و درمان مبارکه

http://mobarakeh.mui.ac.ir/بهداشت-روان

برنامه ریزی و آموزش جمعیت تحت پوشش در خصوص اصول و مفاهیم بهداشت روان به منظور . افزایش آگاهی و اصلاح نگرش افراد جامعه نسبت به بیماریهای روانی. · برنامه ریزی و ...

magiran.com: فصلنامه اصول بهداشت رواني، شماره 1

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1370&Number=1

مفاهيم و اهداف بهداشت رواني دكتر سيد ... تعريف زيربناها و اهداف بهداشت رواني جامعه صص 22-31 ... بهداشت رواني مديريت بهره وري نيروي كار و بعد اخلاقي مديريت

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي تبريز - اهداف برنامه بهداشت روان

http://eazphcp.tbzmed.ac.ir/?PageID=2670

فراهم آوردن خدمات اساسی بهداشت روان قابل دستیابی برای همه مردم به ویژه گروههای محروم و آسیب پذیرکشور ... افزایش آگاهی جامعه نسبت به اصول و مفاهیم بهداشت روان. 3.

بهداشت روانی محیط كار - آفتاب

http://www.aftabir.com/articles/view/health_therapy/mental_health/c13c1152347575_mental_hygiene_work_p1.php/بهداشت-روانی-محیط-كار

8 جولای 2006 ... مدیران برای این كه بهداشت روانی محیط كار را تأمین كنند باید با مفاهیم اساسی بهداشت روانی آشنا شوند. مدیران باید توجه داشته باشند كه مدیریت ...