ارتباط فرهنگ با روش زندگی

ارتباط فرهنگ با روش زندگی

 

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی
 

به طور کلی نقش فرهنگ را بر رفتار انسان، به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. مطالعه ی روش زندگی کودکانی که تنها و دور از جامعه بزرگ شده اند، نشان می دهد که این افراد خصوصیات حیوانی دارند. مطالعه ی لینه در این مورد نشان می دهد که این افراد فاقد زبان قابل فهم هستند، بدنشان پوشیده از مو است و روی چهار دست و پا راه می روند. زینک با خلاصه کردن شرح حال نزدیک به سی مورد از این کودکان، خاطرنشان می کند هیچ گونه صدایی که حاکی از سخن آدمی باشد در این کودکان رشد نمی یابد و آن ها تقریباً همیشه چهار دست و پا راه می روند. این کودکان مانند جانوران غذا می خورند و پیش از خوردن غذا آن را با لبان خود با صدا به کام می کشند و به جای آن که غذا را به سمت دهان بیاورند، دهان را به سوی غذا پایین می آورند. لباس نمی پوشند و شیوه ی ابراز عواطف آن ها عموماً برای افراد دیگر قابل فهم نیست، هم چنین تمایلی به اجتماع بشری نشان نمی دهند.
روان شناسان اجتماعی، فرهنگ را به این صورت تعریف می کنند: «توانایی ها و عادت هایی که انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب کرده است». ارتباط بین فرهنگ و شخصیت افراد به حدی است که بعضی از روان شناسان اجتماعی ادعا می کنند جدا کردن آن دو نادرست است، زیرا رفتار و وضع نفسانی اشخاص، آیینه ای فرهنگ نماست و فرهنگ جدا از افرادی که آن را دارا هستند، وجود ندارد. از سوی دیگر، می توان گفت شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود می آید و مفهوم شخصیت دست کم تا حدی نماینده ی جذب عناصر فرهنگ موجود در محیط است.
سولیوان روان پزشکی را «مطالعه ی مناسبات میان اشخاص» می داند و معتقد است، روان پزشکی مطالعه ی پدیده هایی است که بر اثر ارتباط میان دو شخص، یا شبکه ای متشکل از دو یا چند شخص، حاصل می شوند؛ اما بیماری، امری اجتماعی است. نه تنها به این علت که در اوضاع اجتماعی به چشم می آید، بلکه به این دلیل که ریشه های آن در ساختمان جامعه قرار دارند. پس تعبیر و تفسیر آن میسر نیست مگر این کار بنا بر محیط فرهنگی که بیماری در آن پدید می آید، صورت گیرد.
البته باید به خاطر داشت که تأکید بر عوامل فرهنگی و اجتماعی، نشانه ی بی اهمیت دانستن عوامل زیستی و فیزیولوژیک بیماری نیست، بلکه باید به این نتیجه رسید که جدا کردن عوامل زیستی و اجتماعی در سازوکارهای بیماری زایی بیماری های روانی، امری دشوار و ساختگی است.
مطالعات روان شناسی فردی و اجتماعی نشان می دهند که روش زندگی فرد در ایجاد سلامت فکر و بروز اختلالات روانی - واکنشی، اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، بر روش زندگی تأکید فراوان می شود و این برداشت، تکیه کلام نظریه ی شخصیت از دیدگاه آدلر است. او معتقد است که شخص براساس روش زندگی خاص خود، ایفای نقش می کند و این را به عنوان یک عامل اصلی و کلی که به سایر اجزا فرمان می دهد تلقی می کند. روش زندگی هر انسانی با دیگران متفاوت است و این خود موجب می شود که شخصیت هر فرد با دیگری متفاوت باشد. این مهم ترین عاملی است که انسان، براساس آن زندگی خود را تنظیم و حرکتش را در جهان مشخص می کند. روش زندگی مجموعه ی عقاید، طرح ها و نمونه های عادتی رفتار، آرزوها و هدف های بلند مدت تبیین اجتماعی یا شخصی است که برای تأمین امنیت خاطر فرد لازم هستند. شیوه ی زندگی عملاً بر تفکر، احساسات، ادراکات، رؤیاها و سایر فرآیندهای روانی فرد اثر می گذارد.
آدلر معتقد است تمام رفتارهای فرد از شیوه ی زندگی او نشئت می گیرند و او آن چه را در خور شیوه ی زندگی است، درک می کند، می آموزد و حفظ می کند. فرد به کمک نقشه ی شناختی خود، حرکت خویش را در طول زندگی تسهیل و تجهیز می کند؛ تجربه هایش را ارزیابی، درک و سپس پیش بینی و کنترل می کند. اعتقادات مربوط به شیوه ی زندگی از دیدگاه آدلر به چهار گروه تقسیم می شوند:

1. مفهوم خود یا خویشتن پنداری، یعنی اعتقاد فرد به این که «من که هستم؟»
2. خودآرمانی، یعنی اعتقاد فرد به این که «من چه باید باشم؟» یا «مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران داشته باشم؟»
3. تصویری از جهان، یعنی اعتقادات فرد درباره ی اطرافیان و محیط پیرامون خود.
4. اعتقادات اخلاقی، یعنی مجموعه چیزهایی که فرد، درست یا نادرست می داند.

تقسیم بندی فوق کاملاً منطقی است و می توان از آن دفاع کرد. باید به خاطر داشت که آموزش های ایدئولوژی در مورد اعتقادات چهارگانه ی فوق، نقش اساسی دارند و فرد برداشت های خود را در این موارد از آموزش های عقیدتی دریافت می کند. بنابراین، شناخت روش زندگی فرد و جامعه به میزان زیادی با شناخت عقاید و فرهنگ حاکم بر آن ها، صورت می گیرد.
استاد فقید محمدباقر حکمت نیا (رض) معتقد بود، انتخاب ایدئولوژی مانند انتخاب هواپیما، قطار و یا اتوبوس در یک پایانه ی مسافربری است. شما وقتی یک وسیله ی نقلیه را که به مقصد خاصی سفر می کند انتخاب می کنید، به طور طبیعی سرنوشت شما و آن وسیله ی نقلیه، گره می خورند. یعنی آن وسیله ی نقلیه شما را به مقصد مشخص شده می برد و شما باید از آن تبعیت کنید. در نتیجه بسیار مهم است که قبل از سوار شدن، اطمینان یابید که آن وسیله ی نقلیه در جهت هدف شما حرکت می کند.
منبع مقاله: حسینی، سیّد ابوالقاسم؛ (1387) سبک و روش زندگی استاندارد و نقش آن در تأمین سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان، تهران: نشر قطره 

 

انسان‌شناسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/انسان‌شناسی

۸ مردم‌نگاری; ۹ ارتباط با سایر علوم; ۱۰ مردم‌شناسی در ایران ... مردم‌شناسی زندگی اجتماعی و حیات فکری و فرهنگ انسان را با توجه به سیر تاریخی و مناسبات ... برجسته‌ترین مردم‌شناس فرانسوی، لوی استراوس است که بر روش تحقیق علمی تأکید کرد و به ...

مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی )مطالعه موردی: جوانان شهر بندرعب

http://www.ijcr.ir/?_action=showPDF&article=251&_ob=52e8fe875f5c0228c63ebfe56777d73c&fileName=full_text.pdf

سبک زندگی به عنوان متغیر مستقل شامل: مصرف محصوالت فرهنگی، فعالیت ... زندگی مذهبی و سبک زندگی موسیقایی ــ سنتی با هویت اجتماعی ارتباط مثبت و معنی دار ...

انسان‌شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/

در این نشست همچنین این مستندساز و پژوهشگر مستند، با عنوان «مردمنگاری تصویری ... در قالب دو فصل‌نامه مقاله‌هایی در حوزه‌ها و با روش‌های تخصصی انسان‌شناسی منتشر کرده است. ... آنچه که اغلب در تحقیقات اجتماعی از دست رفته، جهان زندگی روزمره است. .... ارتباط انسان با طبیعت در هیچ کلیشه ای باقی نمانده است، به این معنا که هنر به این ...

شیوه نوین آموزش سبک زندگی از طریق بازی‌های رایانه‌ای/ ادبیات کهن ... - مهر

http://www.mehrnews.com/news/2385337/شیوه-نوین-آموزش-سبک-زندگی-از-طریق-بازی-های-رایانه-ای-ادبیات

8 ا کتبر 2014 ... بسیاری از مفاهیم از جمله سبک زندگی ایرانی- اسلامی را در قالب بازی‌های ... با همین ارتباطات است که شرکت‌های تولید کننده بازی رایانه‌ای پویاتر خواهند شد. ... بهترین روش برای ارائه بازی‌های رایانه‌ای همگن با فرهنگ ایرانی-اسلامی، بومی ...

همایش ملی سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در عصر جهانی شدن در سنندج ...

http://www.mehrnews.com/news/2412478/همایش-ملی-سبک-زندگی-اسلامی-و-جایگاه-آن-در-عصر-جهانی-شدن-در-سنندج

1 روز پیش ... در این همایش یک روزه سه پانل در موضوعات جامعه شناسی، فرهنگی و هنری و روان ... بررسی جامعه شناختی سبک زندگی اسلامی و ارتباط آن با گفتمان دینی ...

موسسه ندای فطرت |

http://nedayefetrat.ir/

مدیر گروه مطالعات اسلامی موسسه ندای فطرت در گفتگو با شبستان: خبرگزاری شبستان: به. ... نسخه‌ای که سبک زندگی را نجات می‌دهد ... ارتباط فرهنگ با روش زندگی  ...

تفاوت شيوه زندگي با سبك زندگي - مشرق نیوز | mashreghnews.ir

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/163676/تفاوت-شيوه-زندگي-با-سبك-زندگي

20 ژانويه 2013 ... اگر سبک‌ زندگی،‌ فعل و انفعال فرد را در محیط زندگی او نشان می دهد كه اصلی ... زندگی ، ریشه های پیدایش آن و البته ارتباط آن با انقلاب اسلامی است. .... در حالی كه در فرهنگ های ماقبل مدرن فرد معمولاً پیرو یك سبك و شیوه زندگی خاص بود.

سبک زندگی در پزشکی | انسان‌شناسی و فرهنگ | انسانشناسی و فرهنگ

http://vista.ir/page/4986/سبک-زندگی-در-پزشکی-|-انسان‌شناسی-و-فرهنگ

اما علی رغم وجود تحقیقات فراوان در این رابطه و در زمینه بررسی روابط آماری میان فاکتورهای سبک زندگی و بیماری، اطلاعات بسیار کمی در مورد روش بحث در رابطه با ...

تریبون مستضعفین » جایگاه سبک زندگی در تمدن‌سازی

http://www.teribon.ir/archives/279275/جایگاه-سبک-زندگی-در-تمدن‌سازی.html

2 روز پیش ... با توجه به اهمیت تمدن در سطح بین‌الملل، به‌ویژه ارتباط تنگاتنگ تمدن با فرهنگ و سبک زندگی و همچنین نقشی که تمدن در به ‌وجود آوردن فرهنگ دارد، ...

طرح مطالعاتی زمینه های توسعه روستایی با تأکید بر شیوه تبلیغاتی ...

http://www.nkhorasan.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=478e2a2b-174d-4472-9a30-da9edb27bdda

عناصر اصلی فرهنگ روستایی به دست آمده از شیوه معیشت، فلسفه زندگی و سنتهاو نظام باورها و هنر بومی در ارتباط با توسعه عبارتند از: آنی نگری و فقدان روحیه سرمایه  ...

مفهوم شیوه زندگی سالم

http://www.muk.ac.ir/JiroCMS/Files/Upload/Users/mukdivandareh/DivandarehHealthNetwork/LearnHealth/Healthy Life Style.doc

شيوه زندگي به ويژه وقتي كه در ارتباط با رفتارهاي مخاطره آميزي نظير استعمال سيگار و نداشتن تحرك ... مسایل فرهنگی به سادگي بر شيوه زندگي مردم اثر نميگذارد.

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی

http://www.bartarinha.ir/

پربازدیدترین مجله اینترنتی ایران در زمینه های سبک زندگی سلامت دکوراسیون موفقیت کودک می باشد. ... فرهنگ و هنر; sp_nav .... در روزگاری که جامعه مجازی و شبکه های اجتماعی یکی از ارکان اصلی ارتباط افراد با یکدیگر شده است، ستارگان و چهره های هر ...

معاون فرهنگی وزارت علوم: ترویج حجاب با روش‌ تحکم‌آمیز ممکن نیست

http://aftabnews.ir/fa/news/243910

معاون فرهنگی وزارت علوم با تاکید بر اینکه حجاب یک ارزش دینی است و باید با ... سال فرهنگ است و ما باید با تلاش مضاعف مسیر پیشرفت و زندگی سعادت‌بخش را در ...

شوراي عالي انقلاب فرهنگي - شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ...

http://zn.farhangoelm.ir/

اگر نظام آموزشی با روند فعلی پیش رود، این پنجره جمعیتی برای ما به مصیبت بدل خواهد شد. ... برپایی شورای سیاستگذاری در ارتباط با چهره‌هایی همچون مرحوم صفارزاده و سیدعلی موسوی ... جا دارد از سوی مدارس علمیه خواهران آسیب‌های اجتماعی زنان در تراز سبک زندگی ... کارگاه روش تدریس فعال مدرسان سطح عالی حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

http://www.adavoudi.blogfa.com/

30 سپتامبر 2014 ... فرض بر این است كه ارتباطات بر یك بنیاد رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستم‌های ... و نمونه‌اي به حجم 191 نفر با روش نمونه‌گيري هدفمند-قضاوتي انتخاب شدند. .... معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز ...

سیمرغ | جامع ترین پورتال ایرانی

http://www.seemorgh.com/

برای زیبا شدن حالت صورت و تعویض نوع لبخند،سلامتی محیط دهان و دندان،برای ارتباط بهتر با دوستان و همسران خود... پیشنهادی برای ... دندان و فک در تهران · پیشنهادی برای سلامت و زیبایی-طب سوزنی و روش كت گوت با تغذیه فیبر دار ... خدمات و محصولات سبک زندگی-ورود متفاوت ZTE به بازار گوشی های هوشمند با Nubia .... فرهنگ و هنر.