شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

ناودان و الماس

دنیا جای زیبایی برای ماندن نیست!

بودن یا نبودن!

بیش از عشق بر تو عاشقم

ای میلیونر؟

دادگاه حضرت آدم!

و اینک آخر الزمان...

رایحه ی دل انگیز گل مژه

فقر، فرق آدماست!

به نگاهم خوش آمدی

"آفتاب پنهانی"

پل پیوند

قطعه‌ای ادبی از مهاتما گاندی

عباس همدل و همگام و همنفسم!

بهار برايم کاموا بياور

به خدا خوش آمد بگویید!

هنگامه ی به ستوه آمدن قطعه ای از جواد محقق

جُلجتای خاطره

پس از چه روی دل می باید که خو کند به تنهایی و از تنها بگریزد؟ و از کدام تنهایی به چه کار می آمد؟ و در این تنهایی آیا آدمی به حقیقت تنهاست یا نه. از کثرت تنها نبودن تنهاست؟ و قلم گاهی که تنها می شود، به تنهایی فکر می کند و به روزگاری که آدمی تنهایی را نمی دانسته که چیست اصلا و چگونه جمعیتی نبوده است که بخواهد تنها باشد.

نیزه ها و قلم!

 و شگفتا که این توفنده طوفان، ریشه در اعماق جانها جاودانه کرده و نگاه روشن کربلا، در هیچ روزگاری جز به سوی عاشقان صادق و صادقان عاشق نبوده است.

متن های ادبی در سوگ خورشید

هیچ روزی چون چهاردهم خرداد نبود که در آن توفان مصیبت و عزا، بر این مردم تازیانه غم و اندوه فرود آورد. ایران یک‌دل شد و آن دل در حسرتی گدازنده سوخت و یک چشم شد و آن چشم در مصیبتی عظیم گریست.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه