شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند (ادیب نیشابوری)

خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند (ادیب نیشابوری)

برآمد باد صبح و بوی نوروز

در ادبیات فارسی شاعران در وصف تمام فصل ها شعر سروده و با آنها در آمیخته اند، اما بهار از آنجا که یادآور رستاخیز و معاد، لحظه زایش و دگر دیسی و درک جمال الهی و زیباییهای جهان هستی و آفرینش است در نزد شاعران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حال مجنون پس از ازدواج لیلی

در بخش نهم داستان  به آنجا رسیدیم که مجنون از شوهر کردن لیلی آگاه می شود و شوریدگی و شیداییش چندین برابر می گردد. پس از این جریان پدر مجنون از شوریدگی و بی قراری فرزند آگاه می شود.

نظمِ من خاصیتی دارد عجیب

در بخش اول مروری بر منطق الطیر و در مقاله " کمال این است و بس"، تا به آنجا پیش رفتیم که عطار در حال راز و نیاز با حق و بوسیله بیان حکایت "مرد عیار و مجرم" لطف و عنایت خداوند را خواستار است.

نامه‏ای به موعود

به دل‌داری آسمان دل نمی‌بندم

ای سهراب کجایی؟

این جهان،جهان تغییر است نه تقدیر

عاشقانه ها

بارقه ای از ملکوت

فصل حقیقی عشق

تنظیم : بخش ادبیات تبیان

زیباترین لحظه ها

یک روح در سه بدن

عشق ، ‌تنها آزادی در دنیاست، ‌زیرا چنان روح را تعالی می‌بخشد که قوانین بشری و پدیده‌های طبیعی مسیر آن را تغییر نمی‌دهند.

و بهترین راه شناخت زندگی!

از عشق بدم می آید

خدا هنوز از انسان نا امید نشده!

شادی،شگفتی وحیرت در ...

فراتر از بودن

شادترین و تواناترین موجود در جهان خواهی بود اگر ...

ازدواج را چنین تعریف کرده اند: ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه