شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

شعرسوال

نه گريه ام نه خواب سبز يك پروانه از نفس هاي سرد انتهاي تقويم با تو طلوع كرده ام

شعرنگاه

من ماندم و شعر تازه ات را خواندم صد پنجره اشك برغمت افشاندم

برخیز دلا (هوشنگ ابتهاج)

برخیز دلا که دل به دلدار دهیم

گل سرخ

گل سرخ و دلم هم سرنوشتند

* گل !!!

كاش مي شد بكشم دست به پيشاني گل

* حرف بزن

لب وا كن و از اقاقيا حرف بزن

درخت بید

درخت بيد بيدم كنج بيشه

* نگاه

من ماندم و شعر تازه ات را خواندم

با رفتن تو

با رفتن تو عمر زمين كمتر شد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه