شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

یک نخ آرامش

یک نخ آرامش دود می کنم؛ به یاد ناآرامی هایی که از سر و کول دیروزم بالا رفته

یک دقیقه سکوت

یک دقیقه سکوت به خاطر کودکی که سالهاست زنده است اما زندگی نمی کند.

وای بر ِمن

که هر شب بی اختیار چشم هایم خودشان را خیس می کنند

و یک دقیقه

ثانیه ای سکوت برای جبرانِ مافاتِ دلم

هیـچـــوقـــت

مثـلاً اگــه کسی خندیــد فکـر نـکــن آدم شادیــــه !

هـــمــیــشــه نــــه

ولــــی گـــاهـــی مــیــان بـــودن و خـــواســتـن

هميشه بايد کسي باشد

هميشه بايد کسي باشد که معنی سه نقطه*های انتهای جمله*هایت را بفهمد همیشه باید کسی باشد

هر نفس

ای کاش یا بودی.. یا اصلا نبودی..!! این که هستی...

نمیدونم ازکجا شروع کنم

نمیدونم ازکجا شروع کنم قصه ای تلخ سادگی مو! نمیدونم چرا قسمت میکنم روزهای خوب زندگی مو؟

نگـــــــران نباش. . . . .

" حــــال مـــن خـــــوب اســت!! " بــزرگ شـــده ام . . . . . .!

می دانی..؟

آدم های ِ ساده.. ساده هم عاشق می شوند.. ساده صبوری می کنند..

مهربانی تا کی؟

بگذار سخت باشم و سرد!!! باران که بارید...چتر بگیرم و چکمه!

مـن هـمـون دیـوونـهــ ایـَم

مـن هـمـون دیـوونـهــ ایـَم کـه هـیـچـوقـتــ عـوض نـمـیـشـهـ... هـمـونـی کـه هـمـه بـاهـاش خـوشـحـالـنــ ...

من گریزانم

از این خسته ترین شکل حیات و از این غربت تلخ

من به تنگ آمده ام از همه چيز

بگذاريد هواری بزنم : آی . . . !

خواب نیست

گرچه میگویند این دنیا به غیر از خواب نیست ای عجل مهمان نوازی کن که دیگر تاب نیست

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم! ببرم بخوابانمش! لحاف را بکشم رویش!

کسی مرا نخواهد نوشت

کسی مرا نخواهد نوشت کسی به احساسم سر نمی زند کسی مرا به اتاق نگاهش نمی برد

کاش می شد هیچ کس تنها نبود

کاش می شد هیچ کس تنها نبود کاش می شد دیدنت رویا نبود گفته بودی با تو می مانم ولی

قیافـه ام تابلـو شـده بــود !

قیافـه ام تابلـو شـده بــود ! گفتـن : چی میـکـشی ؟

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه