گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماریها برخوردار بوده و هستند.

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماریها برخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع تأمین غذایی و دارویی بشر درطول نسلها بوده اند.
از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فرآورده ها ومواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجام شده اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتر از ۱۰% از مجموع ۲۵۰۰۰۰ گونه گیاهی جهان برای بیش از یک عملکرد زیست شناختی، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر بر اساس آمارهای منتشره توسط (who) ، تنها بین ۳۵ تا ۷۰ هزار گونه گیاه دارویی در طول زمان برای حداقل یک یا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است. در حال حاضر، ۲۵% از داروهای موجود، منشأ گیاهی دارند و ۱۲% داروها نیز از منابع میکروبی ساخته شده اند. پتانسیل تولیدداروهای گیاهی در طبیعت بسیار بالاست. برای نمونه گفته میشود ۱۲۵۰۰۰ گونه گیاه دارویی در جنگلهای استوایی جهان یافت میشود. ارزش اقتصادی و تجاری گیاهان دارویی فوقالعاده زیاد است. در بعضی آمارها ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی بالغ بر ۴۳میلیارد دلار در سال برآورد شده و طی آمار منتشره در اینترنت فروش فرآورده های گیاهی در سال ۱۹۹۷ بالغ بر ۳/۲۴ میلیارد دلارآمریکا بوده است.
گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گیاهی و به طور کلی فرآوردههای طبیعی به ویژه در طی سالهای اخیر روبه افزایش بوده و مهمترین علل آن، اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهای شیمیایی از یک طرف و ایجاد آلودگیهای زیست محیطی که کره زمین را تهدید میکند از سوی دیگر بوده است. بیش از ۶۰% مردم آلمان و بلژیک و ۷۴% انگلیسیها تمایل به استفاده از درمانهای طبیعی گیاهی دارند. ضمن اینکه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر ۸۰% مردم جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نواحی فقیر و دور افتاده عمده ترین نیازهای درمانی خود را از گیاهان دارویی تأمین میکنند. از سوی دیگر گیاهان دارویی جزء ذخایر و منابع طبیعی هستند و بسیاری از کشورها کم یا زیاد از یک چنین منبعی برخوردارندکه نوع، تعداد و تنوع گونه های گیاهی بر اساس شرایط و موقعیت جغرافیایی هر منطقه متفاوت است. متأسفانه سودآوریهای کلان اقتصادی و توجه روز افزون به تجارت جهانی گیاهان دارویی، مشکلات و مسائل ناگواری را برای این منابع به وجود آورده و نسل گونه های گیاهی را با خطر انقراض مواجه ساخته است. چرا که بخش عظیمی از تجارت، مربوط به گونه های گیاهی دارویی است که از طبیعت جمع آوری شده و بعضا با شیوه های نادرست، نه تنها به انقراض نسل گونه ها می انجامد بلکه تنوع زیستی منطقه و جهان را نیز با خطرنابودی مواجه می سازد.
استفاده مطلوب، منطقی و بهینه از این منابع که به لحاظ فناوری بسیار کم هزینه تر و ساده تر از صنایع دارویی شیمیایی است،می تواند ضمن تأمین بخشی از نیازهای عمده بهداشتی و درمانی جامعه از خروج مقادیر متنابهی ارز جلوگیری نموده و مانع گسترش وابستگی به بیگانگان شود. بنا بر این با اتخاذ سیاستها و راهکارهای مناسب و مبتنی بر یک شناخت واقع گرایانه از وضعیت موجود این منابع و کاربرد روشهای علمی و صحیح در تمام ابعاد اعم از کاشت، داشت، برداشت و بهره برداری صنعتی و اقتصادی آن، چه از طبیعت وچه به صورت کشت مکانیزه، میتوان به درکی واقعی و اصولی در خصوص نقش و بازدهی گیاهان دارویی در جوامع رو به رشدی همچون ایران رسید و علاوه بر حفظ و حراست از این سرمایه های ملی به شکوفایی و توسعه پایدار جامعه نیز دست یازید.

: گیاهان دارویی - دانشنامه رشد

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=گیاهان دارویی

باید گفت که انسان تنها با داروهای شیمیایی مداوا نمی‌شود. همه عوامل طبیعی نقش درمان و دارو نهایتا نقش پیشگیری را در برابر بیماریها دارند. وجود گیاهان دارویی در ...

ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﺮان - Sid

http://www.sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/57113820302.pdf

ﺗﺠﺎرت ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﻤﺎن، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ از ... در ﻓﺼﻞ ﺗﮏ ﻧﮕﺎرﻫﺎ ﺑﻪ. ﻋﻨﺎوﯾﻦ، ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮔﯿﺎه. (. اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺎرﺳﯽ، ﻋﺮﺑﯽ، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی. ) .

گیاهان دارویی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/گیاهان_دارویی

گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی مادهٔ مؤثره‌است. این ماده که کمتر از۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات ...

دارو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد - ویکی‌پدیای فارسی

http://fa.wikipedia.org/wiki/دارو

دارو ممکن است منشا طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف ...

گیاهان دارویی انرژی زا - بیتوته

http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/energyy-plants.html

اصیت گیاهان دارویی فواید گیاهان دارویی,گل گاو زبان نرژی زا,گیاه دارویی جینسینگ ... تعریف کلمه ی «انرژی» سخت است و حتی محققان مشهور درباره ی تعریف دقیق و ...

دکتر ستاری: فراهم ساختن توسعه کشت گیاهان دارویی با تغییر اقلام ...

http://reg.chtm.isti.ir/Congress/UIPanel/CongressNewsView?Id=17

21 سپتامبر 2014 ... گیاهان دارویی یکی از اولویت‌های اصلی کشور در حوزه آب است که می‌توان با .... است، گفت: تعریف ما از گیاهان دارویی جامع نیست و برخی افراد، گیاهان ...

تعریف سازوکاری جدید برای تولیدات گیاهان دارویی - ایسنا | قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn22321796/تعریف-سازوکاری-جدید-برای-تولیدات-گیاهان-دارویی

29 سپتامبر 2014 ... 123 گونه گیاهان دارویی منحصر به فرد در کشور وجود دارد که در وزارت جهاد کشاورزی ساز و کار جدیدی برای تولید مواد خا.

گیاه قوم شناسی چیست ؟ تعریف و مقدمه ای کوتاه به گیاه قوم شناسی

http://anthropology.ir/node/13083

15 آوريل 2012 ... اصطلاح گیاه قوم شناسی (Ethnobotany) از واژه یونانی Ethnos به معنی مردم و Botane به معنی گیاه دارویی (herb) مشتق شده است و در معنای تحت الفظی ...

كاربر اسانس هاي گياهي

http://ruraltraining.irantvto.ir/uploads/110_682_22_karbar asans gere.pdf

تعریف شغل. كاربر اسانس هاي ... جایگاه ایران در عرصه گیاهان دارویی. ايران به ... اسانس به مجموعه تركيبات رو غنی فرار و معطر داخل گياه گويند تعریف اسانس: كه از اندام ...

علم کشاورزی|خواص دارویی|کشت گیاهان و قارچ - مطالب ابر تعریف ...

http://elmekeshavarzi.mihanblog.com/post/tag/تعریف گیاهان دارویی

24 آوريل 2013 ... آشنایی بیشتر با گیاهان داروئی: گیاهان دارویی (Medicinal plants). تعریف : گیاهان دارویی به گستره وسیعی از گیاهان اطلاق می شود (بوته، درختچه و ...

تعريف‌ يك‌ واحد نيمه‌ صنعتي‌ چند منظوره‌ براي‌ فراوري‌ گياهان‌ دا

http://www.scitech.ir/PilotPlant.pdf

واحد نيمه. صنعتي. چند منظوره. فراوري. گياھان. دارويي. (Pilot plant). تعريف. پايلوت. پلنت. 1. گذشته. از تعاريف. مختلفي. كه. براي. پايلوت. وجود دارد، در برخي. مراجع.

ایسنا - فرآیند تولید، فرآوری و بسته‌بندی گیاهان دارویی اصلاح می‌شود

http://isna.ir/fa/news/93070704038/فرآیند-تولید-فرآوری-و-بسته-بندی-گیاهان-دارویی

29 سپتامبر 2014 ... وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ایران 2000 گونه گیاهان دارویی وجود دارد که 123 ... در عرصه‌های مرتعی و زراعی تعریف شود که در وزارت جهاد کشاورزی نیز به ...

سازمان غذا و دارو - دفتر کل نظارت و ارزیابی مکمل ها و غذا های ویژه

http://fdo.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=114&pageid=40187

تعریف مکمل های ورزشی ، غذائی و رژیمی: ... اثر تغذیه ای یا فیزیولوژیک مانند گیاهان ، مواد خوراکی طبیعی و صناعی، اسیدهای آمینه، قندها، چربیها، آنزیم ... اعضای این شورا متشکل از نمایندگان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، متخصصان و صاحبنظران تغذیه،  ...

سازمان غذا و دارو - امور داروخانه ها و توزیع

http://fdo.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=114&pageid=23674

هدف کلی: بررسی تدوین راهکارهای عرضه و توزیع منطقی دارو در سطح کشور .... تعریف دوره های آموزشی مرتبط ( کوتاه مدت، ام پی اچ، تخصصی) و پیگیری اجرای آن.

ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ روش - libdoc.who.int - World Health ...

http://whqlibdoc.who.int/publications/1998/9241545100_per.pdf

و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﺷـﺪ . اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﺎن ..... ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﮕﻨﺠﺪ.

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی - دانشگاه شهید بهشتی

http://sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/MasterApplicants/Pages/پژوهشکده-گیاهان-و-مواد-اولیه-دارویی.aspx

تعریف رشته​. وضعیت خاص جغرافیایی، تنوع آب و هوا و شرایط اقلیمی ایران اسلامی ما به گونه ای است که موجب رویش انواع مختلف گیاهان دارویی و معطر در سطحی وسیع ...