اگر مرد نيازمند به عمل جنسي باشد بايد از انجام آن سرپيچي ننمايد اگر چه بر جهاز شترسوار باشد .

يامبر اكرم - صلّي الله عليه و آله - فرمود: در حال ناشتا خرما بخوريد، زيرا كرم و انگلهاي (روده و معده) را مي كشد.

 

الف- رسول اكرم (ص) مي فرمايند :سه برنامه از موارد ستم است:


1- مردي با مردي همنشين شود ، از اسم و كنيه اش نپرسد .
2- انسان به مهماني دعوت شود اجابت ننمايد . يا اگر اجابت كرد از غذاي دعوت کننده نخورد .
3-بدون مقدمات عاطفي و جسمي عمل زناشوئي انجام گيرد .

 

ب- امام صادق(ع) مي فرمايند :سه چيز از روش انبياءالهي است :1- استعمال بوي خوش 2- كوتاه كردن مو3- پاسخ گفتن به نياز جنسي زن

 

ج- حضرت علي (ع) مي فرمايند :
ازانجام عمل جنسي به طور در جا خوداري كنيد .زيرا براي زن نيازهاي عاطفي و جسمي هست ، اورادر اين زمينه ياري دهيد. سپس اقدام به برنامه زناشوئي كنيد.

 

د- رسول با كرامت اسلام(ص) به مردي فرمود :
امروز را روزه اي، گفت : نه ، آيا مريضي را عيادت نموده اي ؟ گفت : نه ، فرمود: پس به خانه بر گرددوحق زناشوئي با همسرت را به انجام برسان كه اين برنامه از جانب توبراي او صدقه است .

 

ذ- بنابه روايات پيامبر اكرم (ص) :
اين طور دستور داده اند كه اگر مردي گرفتار زني زيبا روي گردد . بايد هر چه زودتر با همسر خود همبستر گردد. زيرا با اين كار غريزه او فروكش كرده ، از لغزش و انحرافات در امان خواهد ماند .

 

ر- امام حسن (ع) مي فرمايند :
از اخلاق پيامبران اين است كه خود را نظيف و خش بو و خويشتن را آرايش و اصلاح مي نمايند و همچنين اهل ( كثرةطروقه ) هستند منظور از كثرت طروقه گرم مزاجي و زن دوستي است . يعني مردان نيز بايدگرم مزاج بوده از سرد مزاجي پرهيز نموده زن دوست باشند .

 

ز- امام رضا(ع) روايت شده است:
از سنن مؤكده است كه امر ازدواج در شب انجام شود . زيرا خداوند شب راعامل سكون و آرامش قرار داده و زنان نيز خود عامل سكون و ارامش هستند . پس چه زيباست كه اين عمل سكون او در سكون و آرامش انجام شود . تا اقناع جنسي كامل تر پياده شود .

 

ژ- قال رسول اكرم (ص):هر گاه فردي از شما قصدتقارب كرد نبايد همانند پرندگان با اين عمل مبادرت بورزيد. بلكه بايدمكث ودرنگ داشته باشيد . وهر گاه مردي بخواهد با همسرش همبستر شود نبايد در انجام اين كار شتاب و عجله نمايد.

 

س- امام صادق (ع) فرمودند:
هر گاه يكي از شما اراده كرد با همسرش هم بستر گردد. بايد قبل از شروع با همسرش ملاعبه داشته باشد ، يعني با او بازي كردن و شوخي هاي مناسب و نشاط انگيز بپردازد. كه اين كار موضوع عمل جنسي را پاكيزه تر و لذت بخش تر فراهم مي آورد ، آمادگي زنان در وصول به اوج لذت جنسي تشديد مي گردد و رضايت خاطر محسوس تر خواهد شد.

 

اگر اين كار با مقدمات صورت بگيرد . همه خواسه هاي زن تحقق خواهد يا فت و در غير اين صورت بخش مهمي از خواسته ها ارضا نگشته خواهد ماند ،شايد بتوان ادعا كرد كه برخي از اختلافات بين زن و مرد از اين رهگذر حاصل مي شود وشايد هم زمينه اي براي تباهي زنان باشد . زيرا تمايلات ارضاء نشده يا صحيح انجام نشده دنبال ارضاء حقيقي مي گردد.

 

ش-از امام علي (ع) روايت شده است :هرگاه يكي ازشما اراده كرد كه با همسرش همبستر شود نبايد در انجام اين كار شتاب و عجله نمايد . زيرا مردان بايد بدانند كه زنان نيازمندي هاي فراواني دارند و مردان بايد با صبر و حوصله و بردباري نيازهاي روحي و رواني آنان را بر طرف سازند.

 

ص- امام صادق (ع) فرمودند :محبت زنان ازاخلاق انبياء خداوند است .
رسول خدا(ص) فرمد: نور چشمم در نماز و لذت و خوشيم در دنيا زنان و گل خوشبويم حسن و حسين است.

 

ض- امام صادق (ع) فرمدند:مردم لذتي در دنيا و آخرت بيش از لذت زن نمي برند و اين است قول حق ( زين للناس حب الشهوات من ا لنساء واليمنين) و سپس فرمود:اهل بهشت به چيزي از بهشت لذيذ تر از نكاح لذت نمي برند . نه از خوراكي و نه از آشاميدني و فرمودند : هر چه محبت همسر در قلب شوهرش زيادتر شود ، ايمانش زيادتر مي شود.

 

ط-حضرت رسول(ص) فرمودند:گفتار مرد به همسرش . (همانا من ترا دوست دارم .) هر گز از قلبش محو نمي گردد.

 

ظ- رسول خدا(ص) فرمودند:كسي كه حقوق عائله خود را ضايع كند از رحمت خدا دور است و نيز فرمودند: بهترين شما كسي است كه براي خانواده اش بهتر باشد . و من براي خانواده ام از تمام شما بهترم . ونيز فرمود: عائله شخص در قيد او يند محبوب ترين بندگان نزد خداي عز وجل كسي است كه با افراد در قيدش بهتر رفتار كند .

 

ع- امام ششم (ع) فرمودند:مرد بايد در برنامه خانه و خانواده سه چيز را بر خود تحميل كند . هر چند خلاف ميلش باشد:1-خوش رفتاري 2-توسعه در معاش بدون اسراف.3-غيرت ناموسي

 

غ- رسول خدا (ص) فرمودند:آنچه را مسلمان به خاطر خدا براي همسرش مي خرد ثواب صدقه دارد. و فرمود: كسي كه زن مي گيرد بايد او را احترام كند . و فرمود: هر كس همسرش را بيش از سه مشت بزند . خداوند در قيامت در برابر اولين و آخرينش رسوايش كند .

 

ف- امام علي (ع) فرمودند:زنان در دست شما امانت هستند . بر انان سخت نگيريد و بلا تكليف مگذاريد .

 

ق- امير المؤمنين (ع) مي فرمايد:كناره گرفتن از زن و محروم نمودن او ازارضاء غريزه جنسي موجب عذاب قبر است.

 

ک- امام هفتم (ع) فرمودند :جهاد المراة حسن التبعل . جهاد زن نيكو شوهر داري است . وحضرت باقر (ع) فرمودند:
زن در حريم حضرت حق شفيعي با قدرت ترو نجات دهنده تر از رضايت شوهر ندارد.

 

گ- پيامبر بزرك اسلام(ص) فرمودند:موفات زناني هستند كه همسر شان آنان را براي برقراي رابطه زناشوئي فرا مي خوانند اما زنانشان اين دست و آن دست كرده انجام اين عمل را به تآخير مي اندازند . در نتيجه شوهرانشان به خواب مي روند . چنين زني را فرشتگان دائمآ نفرين و لعن مي كنند تا همسرشان از خواب بيدار شود.

 

ل- ازامام محمد باقر (ع)روايت شده كه رسول خدا فرمود : خطاب به زنان مبادا نمازهاي خود را طولاني گردانيد تا همسرانتان نتوانند به خواست هاي مشروع خود دست يابند، يعني اسلام جايز نمي داند كه زنان به بهانه نماز خواندن و طول دادن در تعقيبات نماز حقوق شوهران شان را به تعويق بيندازند.

 

م- از پيامبر اسلام(ص) روايت شده است : هيچ زني حق ندارد پيش از آنكه عملآ خود را به شوهرش عرضه سازد به خواب رود . بنابراين زن بايد جامعه اش را از تن در آورده خود را در لحاف مرد داخل سازد به طوري كه اندامش اندام مرد را لمس نمايد . وقتي زن اين كار را انجام دهد، همانا آمادگي و عرضه گري خود را انجام داده است .

 

زني نزد رسول خدا آمد پرسيد مرد چه حقوقي بر زن دارد . پيامبر بزرگوار (ص) فرمود :خيلي زياد . پرسيد تقاضا دارم از آن حقوق را بشماريد ؟ رسول خدا فرمود :
-زن حق ندارد بدون اجازه شوهرش روزه مستحبي بگيرد .-وبدون اجازه او نمي تواند از خانه خارج شود.-بر اوست كه از بهترين عطر ها استفاده و زيباترين جامه ها را بر تن كند.


-و خود را با وسائل زينتي بيارايد.-و خود را در شب و روز بر همسرش عرضه دارد
-اگر مرد نيازمند به عمل جنسي باشد بايد از انجام آن سرپيچي ننمايد اگر چه بر جهاز شترسوار باشد . و از اين ها كه بر شمردم حقوق مرد بر زن بيشتر است.

 

اگر زنان و مردان مسلمان آداب زناشوئي را مي دانستند و بر طبق آن رفتار مي كردند بدون ترديد روابط خانوادگي سست و لرزان نمي شود . با توجه به مطالعه پرونده هاي قضايي در اختلافات خانوادگي شايد بتواند سهم كوچكي بر اثر عدم تطابق اقناع جنسي حاصل نمي شود و كماكان باقي مي ماند، باشد.

 

ن -حقوق كلي زن بر شوهر:
1-تهيه لوازم زندگي
2-مباشرت
3-گشايش در زندگي
4-احترام به زن
5-آراسته و پاكيزه بودن
6-خوش زباني و مدارا
7-رعايت اراده و اختيار خود را بنمايد .

 

و- حقوق كلي شوهر بر زن :
1-اطاعت از شوهر
2-تمكين از شوهر
3-بيرون نرفتن از خانه و در صورت نیاز با اجازه شوهر
4-پرهيز از آزارشوهر و تندخوئي و بدزباني
5-خدمت در خانه
6-احترام به شوهر و خوش رفتاري با او
7- براي غير شوهر خود را نيارايد
8- بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نكند .

 

شمیم/ 2014

جام نیوز :: JamNews - توصیه مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی

http://jamnews.ir/detail/News/393024

27 سپتامبر 2014 ... توصیه مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی. اگر مرد نيازمند به عمل جنسي باشد بايد از انجام آن سرپيچي ننمايد اگر چه بر جهاز شترسوار باشد . به این مطلب ...

توصیه های مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی - نیک صالحی

http://www.niksalehi.com/public/archives/218681.php

11 سپتامبر 2014 ... توصیه های دینی درباره رابطه زناشویی ، توصیه های اسلامی درباره رابطخ جنسی ، رابطه زناشویی از دید اسلام ، نکات مهم اسلامی درباره رابطه جنسی.

زناشویی : روابط زناشویی ،آموزش روابط زناشویی،دانستنیهای جنسی ...

http://www.niksalehi.com/index-porsesh.php

اموزش روابط زناشویی آموزش روابط زناشویی آموزش روابط جنسی آموزش تصویری ... نکته های مهم جنسی زنان (ویژه آقایان) ... توصیه های مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی ...

کتاب عشق شیرین - آموزش ایرانی

http://amoozeshirani.ir/ketab-eshgh-shirin/

24 سپتامبر 2014 ... آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری ... جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمی گیرد و ... حدود ۷۵ درصد از زنان ایرانی از رابطه جنسی خود با همسر بطور کامل ارضا نمی .... فصل پنجم: همه چیز درباره پرده بکارت ومعرفی انواع آن (آموزش تصویری).

درمان زود انزالی در مردان - آموزش ایرانی

http://amoozeshirani.ir/درمان-زود-انزالی-در-مردان/

24 سپتامبر 2014 ... درمان زود انزالی در مردان از مسائل مهم زناشویی به حساب می اید. گاه زود انزالی در مردان به سرد شدن رابطه .... توصیه های مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی ...

فیلم و کتاب صوتی زناشوئی و مطالب زناشویی

http://pvpj.blogsky.com/

نتایج نشان می‏دهد که آموزش زوج درمانی اسلام محور، تعهد زناشویی زوجین و ابعاد آن، یعنی تعهد شخصی، اخلاقی و ساختاری .... توصیه های مهم اسلامی درباره رابطه زناشویی.

آموزش كامل مسائل جنسي و روابط زناشويي

http://masaelejensie2010.blogfa.com/

رابطه جنسی رایج ترین راه سرایت ایدز در جهان است و امکان سرایت از مرد به زن و زن به مرد ... به هيچ‌وجه توصيه نمي‌شوند و باعث بروز عوارض بسيار خطيری به‌خصوص در خانم‌ها .... زناني كه قصد دارند باردار شوند، لازم است درباره ي دوره‌هاي قاعدگي‌شان به خصوص زمان ... شب زفاف یکی از شب های بسیار مبارک است و به همین جهت در منابع اسلامی آداب ...

15 توصيه مهم رهبر انقلاب به دولت - تعامل

http://www.taamolnews.ir/fa/news/77309/15-توصيه-مهم-رهبر-انقلاب-به-دولت

28 آگوست 2014 ... خامنه اي در ادامه چند توصيه مهم به دولت داشتند که «کار و فعاليت و خدمت مستمر به مردم» و «پرهيز از حاشيه سازي ها» اولين توصيه به دولتمردان بود. ... رهبر انقلاب اسلامي در توصيه سوم خود، دولتمردان را به پرهيز از دو قطبي کردن .... بعد از رابطه جنسی، با دوست دختر ازدواج نمی‌ کنند ... هشدارهاي اطلاعاتي درباره تلفن هاي همراه ...

رابطه جنسی در دوران نامزدی چگونه باشد؟ - تبیان

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=244474

30 آوريل 2013 ... سوال مهم اینجاست: جوانی که. ... در این صورت نیز هر نوع رابطه جنسی بین آنها حتی لمس کردن بدن یکدیگر ... خوب این از حکم شرعی و نظر دین مبین اسلام در این خصوص. ... کنند بلکه توصیه می کنند زوج جوان به شیوه هایی غیر از رابطه کامل زناشویی ... یکی از ریسک هایی است که باید از آن آگاه باشید و درباره آن فکر کنید.

دانستنیهای قبل از ازدواج،آموزش روابط زناشویی،روابط دختر و پسر ...

http://www.beytoote.com/wedlock/danestani/

تفکرات تاخیرانداز در ازدواج! درباره ازدواج,مهم ترین مراحل زندگی , زندگی مشترک .... هفت توصیه مهم قبل از ازدواج .... ازدواج‌های ممنوع از دیدگاه اسلام ..... تازه های زناشویی( دانستنیهای ازدواج، نامزدی، عقد، بارداری و زایمان، سالمندی، دانستنیهای جنسی و...) ...

توصیه‌های پیامبر اسلام درباره سلامتی - بیتوته

http://www.beytoote.com/health/prevention/prophet3-advice2-health.html

توصیه های پیامبر اسلام درباره سلامتی سخنان پیامبر درباره مسواک زدن نکات بهداشتی احادیث پیامبر درمورد مسائل بهداشتی,پیشگیری از بیماریها,احادیث پیامبر  ...

پدر و مادر مسائل جنسی را از چه سنی باید در حضور کودک رعایت کنند ... - 1

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa5343

12 نوامبر 2012 ... دوره پیش از سن تمییز: مهم ترین توصیه اسلام برای این دوره پوشیده نگه داشتن عمل زناشویی از کودک است. ب. دوران سن تمییز: توصیه های اسلام برای ...

آداب و كاركردهاي روابط جنسي سالم از ديدگاه اسلام، و آسيب‌هاي روان‌شناختي ...

http://eslampajoheshha.nashriyat.ir/node/47

13 جولای 2011 ... در همين سوره خداوند متعال درباره زناني كه از شوهرانشان جدا شده‏اند وعدّة طلاق ... و به اشتباه فكر مي‏كنيد كه ازدواج مجدد چنين زن‏هايي چندان مهم نيست؛ ولي خداي ... از نكات جالب توجه در توصيه‏هاي دين مبين اسلام، توصيه به كثرت رابطه جنسي ...

رابطه جنسی در چه دورانی بین افرادی که قصد ازدواج دارند مناسب است ...

http://www.salamatnews.com/news/120558/رابطه-جنسی-در-چه-دورانی-بین-افرادی-که-قصد-ازدواج-دارند-مناسب-است--

15 سپتامبر 2014 ... درباره ما · نرم افزارها · همراهان · تبلیغات · پیوندها ... اما به علت اینکه از نظر اسلام این رابطه تنها بین زوجین مطرح شده هیچ جای این مجلات نامی از اسلام برده نشده . ... حرمت توصیه شده و روایات و احادیث بیشماری از امامان و پیامبر اسلام (ص) در زمینه .... رابطه جنسی بسیار مهم است اولا سعی کنید این رابطه را ز

مهم ترین پوزیشن های رابطه جنسی 16+ - ناز وب

http://www.nazweb.ir/11296-the-most-important-sex-positions-16.html

در روابط زوجین استفاده از ابزار پیشگیری از بارداری در انجام این رابطه توصیه می شود .انجام این رابطه ... برخی دستورات و احادیث اسلام در باب رابطه جنسی بین زوجین :.

پارس مطلب

http://www.parsmatlab.com/

طبع و مزاج همسر خود را بشناسید تا بتوانید با وی بهتر رابطه برقرار کنید . ... توصیه هایی برای شعله ور شدن دوباره تمایلات زناشویی همسر خود را دریافت خواهید کرد . ... نکته بسیار مهم. 1- این بسته آموزشی مورد تایید جمهوری اسلامی ایران است . .... ( عکس) · ماراتن جهیزیه در ایران · 18 راز درباره شخصیت مردان که زنان باید بدانند · کی و با چه ...