ژاکت بلند به همراه کلاه بافتنی
سایز:
XXXL-XXL-XL-L-M-S

کاموای مورد نیاز:
• کاموای طوسی پررنگ 300-350-400-450-450-500 گرم

• کاموای مشکی رنگ 200-250-250-300-300-350 گرم

• برای کمربند هم 100 گرم کاموای مشکی مورد نیاز است

• میل شماره 5

• میل شماره 4.5 برای کشباف

• دکمه سه عدد

کاموای مورد استفاده باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد.

بافتن پشت کت
ابتدا 95-101-113-125-137-149 دونه (این تعداد شامل یک دونه در طرف برای لبه ها است) در میلهای شماره 4.5 با رنگ طوسی تیره و مشکی با هم سربیاندازید

کشباف را به صورت زیر ببافید (اولین رج روی کار)
سایز S:
یک دونه برای لبه، 3 رو، *3 تا زیر، 3 تا رو* * تا * را تکرار کرده و با دونه آخر به عنوان لبه تمام کنید


سایز XXXL-XXL-XL-L-M:
یک دونه برای لبه، 3 تا زیر، *3 تا رو، 3 تا زیر، * تا * را تکرار کنید و  با دونه لبه تمام کنید.

وقتی اندازه نوار 12 سانتیمتر شد از میلهای 5 میلمتری استفاده کنید باز هم با رنگ مشکی و طوسی مشترک ادامه دهید. و یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، و همزمان 15-16-18-20-22-24 دونه در طی ردیف اول کم کنید (تعداد دانه ها 80-85-95-105-115-125). وقتی اندازه کار 14 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف از هر 4-4-4-5-5-5 سانتیمتر به تعداد 8-8-8-7-7-7 بار کم کنید، (تعداد دانه ها 64-69-79-91-101-111). وقتی اندازه کار 47-47-47-48-48-48 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف از هر 4-4-5-6-6-6 سانتیمتر به تعداد 5-5-4-3-3-3 بار اضافه کنید (تعداد دانه ها 74-79-87-97-107-117)

وقتی اندازه کار 66 سانتیمتر شد کور کردن برای زیر بغل را در ابتدای هر ردیف به صورت زیر انجام میدهیم: 4 دونه 0-0-0-0-1-1 بار، 3 دونه 1-1-1-2-2-3 بار و 2 دونه 1-2-3-3-3-3 بار و 1 دونه 2-2-3-3-3-4 بار (تعداد دانه ها 60-61-63-67-69-71). وقتی اندازه کار 83-84-85-86-87-88 سانتیمتر شد 16-17-17-19-19-19-19 دونه وسط را برای یقه کور کنید و هر سرشانه را جداگانه ببافید.

یک دونه در ردیف بعد در کنار یقه کم کنید تعداد دانه ها 21-21-22-23-24-25 برای هر سرشانه باقی میماند. کل دانه ها را وقتی اندازه 85-86-87-88-89-90 سانتیمتر شد کور کنید.

بافتن قسمت جلو سمت راست
ابتدا 52-55-61-67-73-79 دونه (این تعداد شامل یک دونه برای لبه و 6 دونه به طرف وسط برای نوار میانی) در میلهای شماره 4.5 میلیمتری با رنگ مشکی و طوسی تواماً سربیاندازید:

رج اول را از روی کار به صورت زیر ببافید: 6 دونه نوار میانی که همواره به زیر ببافید، *3 تا زیر، 3 تا رو* از * تا * را تکرار کنید و با دونه لبه تمام کنید. وقتی اندازه نوار 12 سانتیمتر شد، از میلهای 5 میلیمتری استفاده کنید و باز از کاموای مشکی و طوسی توام استفاده کنید.

با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید، و همزمان در ردیف اول 7-8-9-10-11-12 دونه کم کنید (در کنار نوار کم نکنید) (تعداد دانه ها 45-47-52-57-62-67). وقتی اندازه کار 14 سانتیمتر شد همانند پشت در کنار (یعنی محلی که دوخته خواهد شد کم کنید) تعداد دانه ها 37-39-44-50-55-60

همزان وقتی اندازه کار 36 سانتیمتر شد برای جا دکمه روی نوار وسط دانه کور و اضافه کنید.

وقتی اندازه کار 47-47-47-48-48-48 سانتیمتر شد مطابق پشت اضافه کنید.

یقه
همزمان وقتی اندازه 63 سانتیمتر شد یک دونه برای یقه یک ردیف درمیان 8 بار و بعد 4 ردیف در میان شش بار (جمعاً 20 دونه) اضافه کنید

بافتن نوار یقه:
همزمان وقتی اندازه کار 65 سانتیمتر شد برای یقه کور کنید. یک دونه یک ردیف درمیان به تعداد 6 بار و سپس 1 دونه از هر 4 ردیف به تعداد 8-8-8-9-9-9 بار (تعداد دانه ها 35-35-36-37-38-39)

بافتن زیر بغل:
وقتی اندازه کار 66 سانتیمتر شد برای زیر بغل همانگونه که برای پشت توضیح داده شد کور کنید.

وقتی اندازه کار 85-86-87-88-89-90 سانتیمتر شد 21-21-22-23-24-25 دونه در سرشانه به طرف یقه کور کنید (تعداد دانه های باقیمانده برای یقه 14). با روی کار به صورت زیر ادامه دهید: *2 رج ابری ببافید، 2 رج هشت دونه به طرف نیمه وسط را ابری بافته و بقیه را ساده ببافید*فاصله بین دو * را تکرار کنید، تا اندازه یقه 6-6-6-7-7-7 سانتیمتر در طرف سرشانه شود. دانه ها را به نخ بیاندازید.

قسمت جلو سمت چپ: را همانند طرف راست ببافید


آستینها:
ابتدا 44-44-44-50-50-50 دونه (این تعداد شامل یک دونه در هر طرف برای لبه است) با میلهای 4.5 میلیمتری و با رنگ مشکی و طوسی توام سربیاندازید. 15 سانتیمتر نوار 3 زیر 3 رو را با در نظر گرفتن یک دونه برای لبه ببافید. با یک ردیف زیر یک ردیف رو ادامه دهید. از میلهای 5 میلیمتری استفاده کنید.

وقتی اندازه کار 17 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف از 4-3-2.5-3-2-2.5 سانتیمتر 8-10-11-10-12-14 بار اضافه کنید (تعداد دانه ها 60-64-66-70-74-78).

وقتی اندازه 49-48-47-46-45-44 سانتیمتر شد (علت اینکه برای سایزهای بزرگتر اندازه کوچکتر است این است که سایزهای بزرگتر دارای گردی آستین بزرگتری هستند) برای گردی آستین در ابتدای هر ردیف به شرح زیر کور کنید:

3 دونه یکبار، 2 دونه سه بار، 1 دونه 2-3-4-5-6 بار، سپس 2 دونه در هر طرف تا زمانی که اندازه 57 سانتیمتر شود، حالا 3 دونه در هر طرف یکبار و بعد دانه های باقیمانده را کور کنید. اندازه تقریبی آستین 58 سانتیمتر خواهد شد.

سرشانه ها را بدوزید، یقه پشت را بدوزید (دانه هائی را که نگه داشته بودید را بدوزید) نوار یقه را هم بدوزید. لبه های کناری و آستینها را هم وصل کنید.

کمربند
ابتدا 10 دونه با میل 4.5 میلیمتی با رنگ مشکی و طوسی تواماً سربیاندازید. کلاً به زیر ببافید تا اندازه کمربند 130-140-150-160-170-180 سانتیمتر شود و بعد کور کنید.

کلاه
توضیحات: برای اینکه که کلاه را در وسط کار پهنتر کنیم به صورت زیر ببافید (شکل 1 را ببینید). از نقطه A که در شکل نشان داده شده شروع کنید. بسیار مهم است که در هنگام دور زدن کاموا را محکم کنید.

*تا علامت 4 ببافید، کار را برگردادنید، دوباره تا علامت یک ببافید، تا علامت سه ببافید، کار را برگردادنید، تا علامت 2 ببافید، کار را برگردانید، تا علامت 5 ببافید، کار را برگردانید، تمام دونه های ردیف را تا نقطه A ببافید، کار را برگردانید، تا علامت 1 ببافید، کار را برگردانید، تا علامت 3 ببافید، کار را برگردانید، تا علامت 2 ببافید، کار را برگردانید، تمام دانه ها نقطه B را ببافید، کار را برگردانید، تمام دونه ها را تا نقطه A ببافید،* فاصله بین دو * را تکرار کنید

یک بار تکرار شامل 12 ردیف میشود

نحوه بافتن
ابتدا 34 دونه شل با یک کاموا و با میلهای شماره 5 سربیاندازید. 5 علامت به شرح زیر بگذارید: علامت 1 بعد از 2 دونه، علامت دو 6 دونه بعد از علامت 1، علامت سه 8 دونه بعد از علامت 2،  علامت چهار 12 دونه بعد از علامت 3، علامت پنج 4 دونه بعد از علامت 4، 2 دونه باقی خواهد ماند

دو ردیف تمام دونه ها را به زیر ببافید حالا با مدلی که در بالا قسمت توضیحات گفته شد ببافید. وقتی اندازه کلاه 48 سانتیمتر شد شل دونه ها رو کور کنید. 80 دونه از لبه پائین با میل شماره 5 بردارید و با رنگ مشکی و طوسی تواماً به صورت زیر ببافید: 4 ردیف از زیر ببافید، 1 ردیف از رو ببافید و شل از روی کار تمام کنید.

درز کلاه را به هم بدوزید، با کاموا لبه بالا را دوخته و کشیده و محکم کنید.

 

ژاکت بلند به همراه کلاه بافتنی - تصویر 1
 
برای سایز بزرگ بر روی عکس کلیک کنید
ژاکت بلند به همراه کلاه بافتنی - تصویر 2

گردآوری : گروه پرتال آموزشی آرتاکاوا
www.Artakava.com
ژاکت بلند به همراه کلاه بافتنی - تصویر 3

کلاه بافتنی :: ژاکت بلند به همراه کلاه بافتنی

http://trico.ir/کلاه-بافتنی-ژاکت-بلند-به-همراه-کلاه-بافتنی-130

کاموای مورد استفاده باید به گونه ای باشد که 17 دونه در 22 رج با بافت ساده (یک رج زیر، یک رج رو) و میل شماره 5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر باشد. بافتن پشت کت

لباس زنانه :: بلوز توری قلاب بافی - بافت

http://trico.ir/لباس-زنانه-بلوز-توری-قلاب-بافی-25

42 رج طبق بافت ادامه داده و 41 سانت می‌بافیم برای کم کردن حلقه آستین به این ... کل بافت به این صورت عمل می‌کنیم از یک گوشه نخ را وصل کرده و با پایه بلند بدون ... بافی; آموزش بافت پلیور زنانه; شنل و کلاه آرتا; ژاکت بلند به همراه کلاه بافتنی.

یک آموزش برای تمام کلاه های بافتنی | دونه دونه.کام

http://www.doonedoone.com/archives/2581

روش بافت به این صورت هست که شما به اندازه دور سر دانه سر می اندازید برای بافت کلاه به ... اول اینکه نخ شما اگر ضخیم باشه این که قسمت کم کردن رو یک رج در میون انجام بدید خیلی کلاه بلند میشه. ... فقط عزیز دلم قسمت آموزش پیجی بافتن در کلاه رو میشه با عکس یاد بدی. .... توی همین سایت قسمت جستجو بزنید ژاکت یا لباس بچه گانه.

آموزش بافتنی

http://www.woolen.ir/

همرام با ۵ تا پایه بلند در ۵ زنجیره رج سوم. ... برای بافت کلاه بافتنی دستور اولیه یکی هست تفاوتی که ایجاد میشه توی استفاده از مدل های مختلف و خود مدل کلاه هست.

آموزش - برف دونه (بافتنی برای کودکان)

http://babyknits.niniweblog.com/cat18.php

آموزش - مدل و آموزش بافتنی های فانتزی کودکان - برف دونه (بافتنی برای کودکان) ... مدلهای آموزش دار. [موضوع : ژاکت , آموزش ]. [ چهارشنبه 30 مهر ... آموزش بافت کلاه هندونه ای آفتاب گیر دخترانه با قلاب. (1) هوادار .... آموزش بافت کلاه با گره بلند · آموزش بافت ...

آموزش گرد بافی با میل گرد - برف دونه (بافتنی برای کودکان)

http://babyknits.niniweblog.com/pagegerdbafi.php

آموزش گرد بافی با میل گرد - مدل و آموزش بافتنی های فانتزی کودکان - برف دونه ( بافتنی برای کودکان) ... آموزش بافت ژاکت جلو باز یقه هفت · گردنبند های دکمه ای · جاموبایلی مینیون بافتنی .... از میل گردهای بلند برای بافت نمودارهای بزرگ و از میل گردهی کوتاه برای بافت نمودارهای کوچک مانند کلاه می توانید استفاده کنید. نکته بافت

مدل لباس بافتنی 2014 - فان پاتوق

http://www.funpatogh.com/مدل-لباس-بافتنی-2014.html

20 ا کتبر 2014 ... این یک ژاکت بلند می باشد که دارای آستین کوتاه می باشد که بافت ... این ژاکت بافتنی که میبینید با رنگ کرمی که دارد دارای بافت درست و حلقه های ...

مدل لباس بافتنی پسرانه - فان پاتوق

http://www.funpatogh.com/مدل-لباس-بافتنی-پسرانه.html

21 ا کتبر 2014 ... این مدل لباس بافتنی یک ژاکت با دکمه های سفید می باشد که دارای ... سفید و خاکستری می باشد و دارای کلاه و بسیار شیک و زیبا می باشد. مدل پلیور مردانه. این مدل یک بافتنی دکمه دار می باشد با آستین های بلند و رنگ آّی نفتی دارد سر ...

مدل های جدید بافتنی خارجی - سایت و فروشگاه بافتنی جودونه

http://joodone.persianblog.ir/tag/مدل_های_جدید_بافتنی_خارجی

شال و کلاه و دستکش زنانه .... دقت کردید محصولات ما با اینکه دستبافته از خیلی ماشین باف های تو بازار هم قیمتش مناسب .... سری دوم ژاکت های بلند دخترانه ماشین باف .

آموزش قلاب بافی | آموزش بافتنی|بافت کلاه - لباس بافتنی بچه گانه

http://tricot20.blogfa.com/category/10

با خرید این مجموعه استثنایی همه را با بافتنی های خود شگفت زده خواهید کرد ... کلاه. ضخامت نخ: ضخیم. سایز قلاب : ۵. بافت های مورد نیاز: پایه بلند و شلال(بخیه).

ژورنال آنلاین اولین سایت تخصصی قلاب بافی در ایران

http://journal-online.ir/

به وسيله ي فاخته نیم کت بهمن ۱۱, ۱۳۹۲ ... مدل قلاب بافی شال و کلاه بچگانه. به ... کیف کوچک قلاب بافی با بند بلند ... دانلود ژورنال کیف های قلاب بافی و بافتنی دانلود ژورنال کیف های قلاب بافی و بافتنی سال انتشار :‌۲۰۱۳ شماره : چهارم تعداد مدل…

آموزش بافت ژاکت پسرانه - سایت

http://stop4fun.ir/آموزش-بافت-ژاکت-پسرانه-2814

آموزش بافت ژاکت پسرانه. ... بافت به کار رفته: پایه بلند و پاپ کورنی ... برای حلقه آستین ها از قسمت وسط زیر بغل نخ را با کوک یا بخیه به لباس متصل کنید, ... آموزش بافت پیکوت + فیلم (قلاب بافی); آموزش درست کردن منگوله برای کلاه; بافت یه ...

مدل لباس بافتنی زمستانه,مدل لباس بافتنی كودكان

http://starshahrokh.mihanblog.com/

23 آگوست 2014 ... پست الكترونیك; تماس با مدیر; Atom · RSS ... جدیدترین مدل لباس بافتنی ژاکت مخصوص دختران جوان ... مدل لباس بافتنی بلند دخترانه زنانه لاغر اندام 1393 ... مدل لباس بافتنی زمستانه دخترانه و زنانه مدل ژاكت بافتنی مردانه مدل كلاه و ...

مجله تفریحی و سرگرمی، مد، اخبارِ، سبک زندگی و گالری عکس یاس گروپ

http://www.yasgroup.ir/

حتما میدانید که امروز در بازار، اسمارت فون های زیادی با صفحه‌نمایش ۶ اینچ به بالا وجود دارد. بعضی از گجت ... ست مجلسی کفش و کلاه بافتنی نوزاد دختر. ژورنال زیبا و  ...

مدل لباس جدید - پارس ناز

http://www.parsnaz.ir/news_cats_6.html

مدل لباس جدید. مدل های جدید ژاکت بافتنی ترکی زنانه 2014 +عکس ... مدل پالتو جدید پاییزه و زمستان با جدیدترین طراحی · مدل لباس های ... مدل لباس مجلسی بلند زنانه برند ترکیه · مدل های جدید از ... مدل كلاه زنانه مخصوص تابستان – سری اول · مدل لباس های ...

مدل بافتنی زنانه - آریا بانو

http://www.ariabanoo.com/category/مدل-بافتنی/مدل-بافتنی-زنانه/

مدل کلاه بافتنی زنانه با آموزش. دی 21, 1392. توسط: تسنیم در ... ژاکت بافتنی زنانه یقه شل با آموزش. دی 4, 1392 ... پلیور بافتنی بلند زنانه با آموزش. آذر 17, 1392.