بلوز بافتنی
سایزها:
S-M-L-XL

وسایل لازم:
• میل دو تائی شماره 4.5

• میل گرد شماره 4.5

• کاموا 350-450-500-550 گرم

کاموا بادی به گونه ای باشد که 26 دونه در 24 رج با پترنOpenwork که نحوه بافتش در زیر آمده است و با میل شماره 4.5 دارای ابعاد 10*10 سانتیمتر مربع باشد. یا 26 دونه در 24 رج با پترن Cable Panel که توضیح آن در زیر آمده است و با میل شماره 4.5 دارای ابعاد 12.5*12.5 سانتیمتر مربع باشد.

توضیحات:
• C6B: سه دونه را نبافته به میل سومی منتقل کنید و در پشت کار نگه داید، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال سه دونه میل سوم را به زیر ببافید.

• C6F: سه دونه را نبافته به میل سومی منتقل کنید و در جلوی کار نگه داید، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال سه دونه میل سوم را به زیر ببافید.

• C4B-P: یک دونه را نبافته به میل سومی منتقل کنید و در پشت کار نگه داید، سه دونه بعد را به زیر ببافید، حال دونه میل سوم را به رو ببافید.

• C4F-P: سه دونه را نبافته به میل سومی منتقل کنید و در جلوی کار نگه داید، دونه بعد را به رو ببافید، حال سه دونه میل سوم را به زیر ببافید.

• در دستور بافت هر جا گفته شده دونه اضافه کنید اینکار را با ژوته انجام دهید و در رج بعد ژوته را از پشت ببافید تا سوراخ نیافتد.

• کشباف یک در یک: تعداد دانه ها باید فرد باشد، رج 1 (پشت کار): یکی رو، *یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید. رج 2: دونه هائی که در رج قبل به زیر بافته بودید را به رو و دونه هائی که به رو بافته بودید را به زیر ببافید. بعد این دو رج را تکرار کنید.

• نحوه بافت پترن Openwork
o رج 1 (روی کار): به زیر ببافید
o رج 2: یکی رو، *سه تا رو، یکی رو منتها برای بافت این دونه کاموا را دو بار بپیچید* فاصله بین دو *را تا یک دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، یکی رو
o رج 3: یکی زیر، *ژوته، یک دونه را نبافته به میل راست بگیرد، یک دور کاموا را که در رج قبل اضافه پیچیده بودید از میل بیاندازید، سه تا به زیر، حال دونه نبافته را به روی آخرین دونه در میل بیاورید* فاصله بین دو * را تا یک دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و دونه آخر را به زیر ببافید.
o رج 4: به رو ببافید.
o بعد رجهای 1 تا 4 را تکرار کنید.

• نحوه بافت پترن Cable
o رج 1 (روی کار): چهار تا رو، C6F، شش تا رو، C6B، چهار تا رو
o رج 2: چهار تا زیر، شش تا رو،شش تا زیر، شش تا رو، چهار تازیر
o رج 3:چهار تا رو، سه تا زیر، C4F-P، چهار تا رو، C4B-P، سه تا زیر، چهار تا رو
o رج 4: چهار تا زیر، سه تا رو، یکی زیر، سه تا رو، چهار تا زیر ،سه تارو، یکی زیر، سه تا رو، چهار تا یر
o رج 5: چهار تا رو، سه تا زیر، یکی رو، C4F-P، دو تا رو، C4B-P، یکی رو، سه تا زیر، چهار تا رو
o رج 6: چهار تا زیر، سه تا رو، (دو تا زیر، سه تا رو)سه بار، چهار تا زیر
o رج 7: چهار تا رو، سه تا زیر، دو تا رو، C4F-P، بعد C4B-P، دو تا رو، سه تا زیر، چهار تا رو
o رج 8: چهار تا زیر، سه تا رو، سه تا زیر، شش تا رو، سه تا زیر، سه تا رو، چهار تا زیر
o رج 9: چهار تا رو، سه تا زیر، سه تا رو، C6B، سه تا رو، سه تا زیر، چهار تا رو
o رج 10: چهار تا زیر، سه تا رو، سه تا زیر، شش تا رو، سه تا زیر، سه تا رو، چهار تا زیر
o رج 11: چهار تا رو، سه تا زیر، دو تا رو، C4B-P، بعد C4F-P، دو تا رو، سه تا زیر، چهار تا رو
o رج 12: چهار تا زیر، سه تا رو، (دو تا زیر، سه تا رو) سه بار، چهار تا زیر
o رج 13: چهار تا رو، سه تا زیر، یکی رو، C4B-P، دو تا رو، C4F-P، یکی رو، سه تا زیر، چهار تا رو
o رج 14: چهار تا زیر، سه تا رو، یکی زیر، سه تا رو، چهار تا زیر، سه تا رو، یکی زیر، سه تا رو، چهار تا زیر
o رج 15: چهار تا رو، سه تا رو، C4B-P، چهار تا رو، C4F-P، سه تا زیر، چهار تا رو
o رج 16: چهار تا زیر، شش تا رو، شش تا زیر، شش تا رو، چهار تا زیر
o بعد رجهای 1 تا 16 را تکرار کنید.

• این بلوز به صورت یک تکه بافته میشود. بافت از پائشن قسمت جلو شروع میشود و در پائین قسمت پشت تمام میشود.
بلوز بافتنی - تصویر 1
بافت قسمت پشت
ابتدا 79-87-95-103 دونه سربیاندازید. پنج رج کشباف یک در یک ببافید و بعد به صورت زیر ادامه دهید:

رج 1 (روی کار) 30-34-38-42 دونه به زیر ببافید، یک علامت بگذارید، چهار تا رو، (یک دونه اضافه کنید، یکی به زیر) سه بار، شش تا رو، (یکی به زیر، یک دونه اضافه کنید) سه بار، چهار تا رو، یک علامت بگذراید، تا یک دونه مانده به انتهای رج به زیر ببافید، یک دونه اضافه کنید و دونه آخر را به زیر ببافید. (تعداد دانه ها 86-94-102-110)

رج 2: تا علامت به رو ببافید، چهار تا زیر، شش تا رو، شش تا زیر، شش تا رو، چهار تا زیر، بعد تا انتها به رو ببافید.

رج 3:  تا علامت اول پترن Openwork را ببافید، بعد تا علامت دوم پترن Cable را ببافید، بعد تا انتها پترن Openwork را ببافید.

بعد بافت را مطابق پترنها ادامه دهید. وقتی اندازه 27.5 سانتیمتر شد، رج آخر باید از پشت کار باشد. برای ایجاد آستین در ابتدای دو رج بعد 14 دونه جدید سربیاندازید و دونه های جدید سرانداخته شده را مطابق پترن Openwork ببافید. (تعداد دانه ها 110-118-126-134) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه 47.5-50-52.5-55 سانتیمتر شود. حتماً تا رج 4 پترن openwork ببافید. علامتهای قبلی را حذف کنید و دو علامت جدید در دو طرف 26 دونه وسط بگذارید.
بلوز بافتنی - تصویر 2
شکل دادن یقه:
تا علامت اول ببافید، کاموای دیگری به دونه های باقیمانده وصل کنید و 26 دونه وسط را کور کنید و تا انتها ببافید. بعد دو سرشانه را همزمان ادامه دهید و موقع بافت در کنار 26 دونه کور شده در هر طرف 3 دونه سه بار کور کنید که در اینصورت 33-37-41-45 دونه برای هر سرشانه باقی میماند. بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه از ابتدا 52.5-55-57.5-60 سانتیمتر شود، حتمآً تا رج 4 پترن Openwork ببافید.

بافت پشت: ابتدا دونه های مربوط به سرشانه چپ را ببافید، بعد 36 دونه جدید سربیاندازید، کاموائی که بعدآً وصل کرده بودید را قطع کنید و بعد دونه های مربوط به سرشانه راست را ببافید. (تعداد دانه ها 102-110-118-126) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه از ابتدا 77.5-82.5-87.5-92.5 سانتیمتر شود، حتمآً تا رج چهار پترن Openwork ببافید.

در ابتدای دو رج بعد 14 دونه کور کنید. (تعداد دانه ها 78-86-94-102) بعد بافت را ادامه دهید تا اندازه از ابتدا 105-110-115-120 سانتیمتر شود، رج آخر باید رج اول پترن Openwork باشد. همزمان در رج آخر یک دونه اضافه کنید. (تعداد دانه ها 79-87-95-103)

بعد پنج رج کشباف یک در یک ببافید و بعد تمام دونه ها را کور کنید.

بعد درز بغلها و زیربغلها را بدوزید. بعد از دور تا دور هر آستین 79-87-95-103 دونه بردارید و به زیر ببافید، بعد پنج رج کشباف یک در یک ببافید و بعد کور کنید.

بعد از دور تا دور یقه جلو و پشت 80 دونه بردارید و به زیر ببافید بعد چهار دور کشباف یک در یک ببافید و بعد کور کنید.

 
بلوز بافتنی - تصویر 3


گردآوری : گروه پرتال آموزشی آرتاکاوا
www.Artakava.com
بلوز بافتنی - تصویر 4

مدل ژاکت بافتنی زنانه(بلوز بافتنی زنانه) - بیتوته

http://www.beytoote.com/mode/dress-formal/knitted1-sweaters-women1.html

ژاکت بافتنی و مدل ژاکت بافتنی2014,ژاکت بافتنی زمستانی, بلوز بافتنی زنانه ,ژاکت بافتنی زنانه,مدل بلوز زنانه,ژاکت زمستانی زنانه,بلوز زمستانی زنانه,لباس ...

بلوز بافتنی بچه تا دو سال - آکاایران - بافتنی -آموزش بافتنی

http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/baftani1/blwz-bftny-bchh-dw-sl-akhyrn.html

میل شماره,کاموا باید به گونه ای باشد,ساده دارای ابعاد,وسایل لازم,کاموا,گرم,سایزها,سال.

بافت بلوز بچه گانه - آکاایران - بافتنی -آموزش بافتنی - خانه داری

http://khanehdar.akairan.com/kardasti-honar/baftani1/bft-blwz-bchh-gnh-akhyrn.html

صفحه خانگی بافتنی -آموزش بافتنی بافت بلوز بچه گانه - آکاایران ... توجه داشته باشید که دراین بلوز نیازی به کور کردن برای حلقه استین وسرشانه نیست.

جدیدترین مدل های لباس بافتنی دخترانه 2014

http://www.amazing.ir/1392/08/29/the-newest-models-knitwear-for-girls-2014/

مدل لباس بافتنی دخترانه 2014 , مدل ژاکت بافتنی 2014. مدل بلوز بافتنی ۲۰۱۴. مدل لباس بافتنی دخترانه 2014 , مدل لباس بافت زنانه. مدل لباس بافتنی ۲۰۱۴

مدل های جدید بافتنی خارجی - سایت و فروشگاه بافتنی جودونه

http://joodone.persianblog.ir/tag/مدل_های_جدید_بافتنی_خارجی

عروسک واسباب بازی بافتنی. نویسنده: تولیدی جودونه ... تونیک و بلوز زنونه. نویسنده: تولیدی جودونه ... این هم یک سری مدل جدید کیف بافتنی . کیف شماره :ک 120.

بلوز زنانه - آموزش بافتنی

http://baftani.blogsky.com/1391/02/02/post-13/

بلوز زنانه. مواد لازم. میل 3.75 میلیمتری یک جفت; میل 4 میلیمتری یک جفت; میل 5 میلیمتری یک جفت; دکمه 2 عدد. کاموائی که مورد استفاده قرار میگیرد با میل 5 ...

مدل بلوز بافتنی دخترانه - فان پاتوق

http://www.funpatogh.com/مدل-بلوز-بافتنی-دخترانه.html

2 روز پیش ... تصاویری از جدید ترین بلوز بافتنی های روز دنیا را براتون اماده کرده ایم که امید واریم از دیدنش لذت ببریداین مدل پلیور ها و بلوز ها رنگ های تیره ...

بلوز بافتنی - فروشگاه جمعیت امام علی(ع)

http://shop.sosapoverty.org/بلوز-بافتنی

سررسید جمعیت امام علی. 10,000تومان. کیف دوست دار محیط زیست - کوله. 5,500تومان. بلوز بافتنی. بلوز بافتنی. هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد. ادامه. اطلاعات.

مدلهای شیک بلوز بافتنی زنانه و دخترانه - خبر نو

http://khabareno.com/fa/news/69044/مدلهای-شیک-بلوز-بافتنی-زنانه-و-دخترانه

14 ا کتبر 2014 ... مدلهای شیک بلوز بافتنی زنانه و دخترانه. مطالب مرتبط. جدیدترین مدل پالتو و کاپشن شیک پسرانه · مدل کیف زنانه سبز رنگ · مدل تونیک مانتویی.

مدل جدید بلوز بافتنی زنانه و دخترانه ویژه پاییز و زمستان - پارس ناز

http://www.parsnaz.ir/womens-and-girls-knitted-jumper-s-new-model.html

مدل جدید بلوز بافتنی زنانه و دخترانه ویژه پاییز و زمستان بلوز بافتنی مدل بلوز بافتنی مدل جدید بلوز بافتنی مدل های جدید بلوز بافتنی.

لباس زنانه :: بلوز توری قلاب بافی - بافت

http://trico.ir/لباس-زنانه-بلوز-توری-قلاب-بافی-25

طرز بافت مدلهاي زمستاني · لباس بافتنی زنانه :: بلوز بافتنی · شلوارک بافتني زنانه · بلوز بافتنی آرتاکاوا · بلوز بافتنی ... لباس زنانه :: بلوز توری قلاب بافی.

مدلهای شیک بلوز بافتنی زنانه و دخترانه پاییز و زمستان ۹۳

http://cafepersia.ir/?p=7324

21 سپتامبر 2014 ... مدلهای شیک بلوز بافتنی زنانه و دخترانه. 234541_216 234543_748 234544_235 234546_172 234550_769 234553_234 234555_378 ...

مدل بلوز بافتنی زنانه 2014 - نایت اسکین

http://night-skin.com/product/8378/مدل بلوز بافتنی زنانه 2014/

محصول مدل بلوز بافتنی زنانه 2014 - در مدلهای بلوز بافتنی زنانه 2014 رادرادامه مطلب مشاهده کنید ... با قيمت 0 تومان.

آریا بانو | مدل لباس

http://www.ariabanoo.com/

آریا بانو مجله اینترنتی بانوان با آموزش بافتنی,آموزش خیاطی,آموزش قلاب بافی و انواع مدل لباس شب,لباس عروس,مدل بافتنی ... آموزش بافت بلوز مردانه یقه گرد با پیچ .

مدل بلوز بافتنی شیک و زیبای زنانه | یاس گروپ

http://www.yasgroup.ir/131723/model-stylish-ladies-knitted-blouse.html

4 ا کتبر 2014 ... مدل بلوز بافتنی شیک و زیبای زنانه,بلوز بافتنی جدید, بلوز بافتنی مجلسی, بلوز بافتنی کاموایی, بلوز بافتنی قلاب بافی,بلوز بافتنی ...

مدل بلوز آستین دار بافتنی برای دختر بچه ها | یاس گروپ

http://www.yasgroup.ir/132386/knitted-blouse-for-the-girl-child.html

19 ا کتبر 2014 ... مدل بلوز آستین دار بافتنی برای دختر بچه ها,بلوز آستین دار بافتنی بچگانه,بلوز آستین دار بافتنی دخترانه,بلوز آستین دار بافتنی کودکانه ...