طنزخریدشلوار توسط آقایان وخانم ها

جک جدید و مطالب خنده دار | joke24.ir

http://joke24.ir/

ای وای خانوم حالتون خوبه؟ ... تفاوت اردوی پسرا ودخترا · تفاوت نيمرو درست كردن خانم ها و آقايان · طنزخریدشلوار توسط آقایان وخانم ها · پرسش هایی در مورد رانندگی خانم ها ...

جک جدید و مطالب خنده دار | joke24.ir

http://joke24.ir/

ای وای خانوم حالتون خوبه؟ ... تفاوت اردوی پسرا ودخترا · تفاوت نيمرو درست كردن خانم ها و آقايان · طنزخریدشلوار توسط آقایان وخانم ها · پرسش هایی در مورد رانندگی خانم ها ...