انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

حلقه ازدواج

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.

حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

انتخاب همسر انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه ...

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.

حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

انتخاب همسر انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل از این انتخاب بایستی به موارد زیر توجه و دقت كافی نمود. 1- پیش از ازدواج راجع به مشخصات همسر آینده خود خوب فكر كنیم. 2- داشته ها، سلایق و استعدادهای خود را باهمسر ایده آل ذهنی خود مقایسه كنیم. 3- تناسب بین سطح تحصیلات ما با همسر آینده مان می‌تواند خیلی از مشكلات احتمالی پیشگیری نماید. 4- تناسب سنی ما با همسرمان، زندگی لذت بخش و قابل پیشرفتی را برای ما رقم خواهد زد و نقش موثری در استمرار آن خواهد داشت. 5- اختلاف فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... گرایش و نگرش وسلایق متفاوت در پی خواهد داشت. 6- توجه بیش از اندازه به زیبائی و یا سطح تحصیلات نباید ما را از دیگر صفات لازمه یك همسر خوب غافل كند. 7- به منظور داشتن یك زندگی آرمانی و هدفمند، همسری همراه با اهداف عالیه خویش انتخاب كنیم. 8- مسئولیت پذیری، توانمندی و سخت كوشی، آمایش و خوشبختی زندگی آینده مان را تضمین خواهد كرد. 9- تحقیق درباره خانواده و گذشته شخص مورد نظر را به بزرگترها واگذار نمائیم. 10- پدر و مادر و بزرگترها می‌توانند معیارهای مهم یك همسر خوب را به ما معرفی كنند. 11- تأمل، دقت، تفكر، توكل و عدم تعجیل در انتخاب، از پشیمانی های بعدی تا حدی جلوگیری خواهد كرد. 12- هم كفو بودن طرفین یعنی تناسب اقتصادی، فرهنگی، سنی، تحصیلی و ... را ملاك اصلی انتخاب همسر می باشد.

خواستگاری: 1- خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است. 2- نحوه خواستگاری بستگی به عرف دارد. 3- جلسه خواستگاری، جلسه ارزیابی صفات و خصوصیات طرفین است. صداقت در اینجا بسیار حائز اهمیت است. 4- در جلسه خواستگاری، راجع به خصایص، اهداف، برنامه ها و سلایق و ... سوال نمائیم. 5- خواستگاری كردن هیچ تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌كند یعنی طرفین به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نماید. 6- در جلسه خواستگاری ضمن توجه به اوصاف و خصایص طرف مقابل، خانواده او را نیز بایستی مدنظر و توجه قرار داد. 7- تعالیم دینی ما اهمیت خاصی برای امر خواستگاری قائل شده، لذا با توجه به زیبائی و یا اوصاف ظاهری طرف چنانچه به قصد خواستگاری باشد بدون اشكال است. 8- قانون شكل خواستگاری را به عرف واگذار كرده و فقط بیان كرده كه طرف ازدواج باید خالی از موانع نكاح باشد. 9- چنانچه قصد ادامه تحصیل، اشتغال به حرفه خاص، سكونت در شهر یا مكان خاص و غیره داریم بایستی در جلسه خواستگاری مطرح شود.

نامزدی: 1- حدفاصل بین خواستگاری و عقد نكاح را نامزدی گویند. 2- نامزدی دورانی است كه برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسری كه قصد ازدواج دارند مفید خواهد بود. 3- به موجب قانون (ماده 1035 قانون مدنی) نامزدی، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند و هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع كند. 4- دوران نامزدی فرصت مناسبی برای شناخت یكدیگر است در هر حال سعی كنیم تا حد ممكن از طولانی شدن آن و معاشرت غیرمتعارف اجتناب كنیم. 5- در این فرصت برنامه ها و اهداف زندگی مشترك را با نامزد خود به طور دقیق مطرح كرده و نظر وی را نیز در آن باره جویا شویم. 6- روحیه سخت كوشی، آرمان گرائی، مسئولیت پذیری و تعلقات مذهبی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهیم. 7- هرچند پایه و اساس زندگی برحسن اعتماد زن و شوهر می‌باشد لیكن نسبت به اظهارات، ادعاها و ... به نحو مقتضی بررسی و تحقیق كنیم. 8- درصورت برهم خوردن نامزدی هریك از طرفین می‌‌توانند هدایایی كه برای ازدواج به طرف دیگر و یا والدین او داده اند را مطالبه نماید. 9- درصورت فوت یكی از نامزدها نیازی به استرداد هدایا به خانواده متوفی نیست.

ماده قانونی:1035،  1037، 1038 ق.م

سند نكاحیه: به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ كیان خانواده ، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌گردد. - در سند نكاحنامه مشخصات زوج و زوجه، مهریه و سایر شرایط ذكر و به امضاء طرفین می‌رسد. - طرفین می‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرایطی را نیز ذكر نماید لیكن باید توجه نمایند شرط ضمن عقد جزء شروط صحیح باشد. بنابراین شروط زیر را در عقد نیاورند: 1- شرطی كه انجام آن غیرمقدور است. 2- شرطی كه در آن نفع و فایده نیست. 3- شرطی كه نامشروع است. 4- شرطی كه خلاف مقتضای عقد است. 5- شرط مجهولی كه موجب جهل به عوضین شود. - در هر سند نكاحنامه، تعدادی شرط به صورت پیش فرض آمده كه طرفین می‌توانند ضمن مطالعه آنها را قبول نمایند. بهتر است سردفتر ازدواج دقیقاً این شروط را تفهیم نماید و مسئولیت ناشی از هریك را به طور شایسته و صورت خصوصی به طرفین یادآور شود. - دقت در امضاء سند و یا تنظیم شروط ضمن عقد ازدواج، از بروز خیلی از اختلافات احتمالی پیشگیری خواهد كرد. - اختیار تعیین مسكن با شوهر است مگر آن كه به موجب شرطی به زن داده شده باشد (ماده1114 قانون مدنی) موادقانونی: 1102 الی 1119 ق. م

مهریه: 1- تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دائم این گونه نیست. 2- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم. 3- بدانیم كه تعیین مهریه بالا، ایمن كننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه ناچیز هم توصیه نمی‌شود. 4- مهریه در سند نكاحنامه ذكر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود. 5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس كانون خانواده و رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت. 6- چنانچه مهریه در نكاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاكم عمومی مطالبه نمود. 7- درصورتی كه مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانك مركزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد كرد. 8- مهریه تا حدی كه رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد. 9- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه: 1- مالیت داشته باشد. 2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد. 3- معلوم و معین باشد. 4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر: مهر المسمی: مهری است كه در عقد نكاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است. مهر المثل: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده 1091 ق.م) مهر السنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسكوك است. مهر المتعه: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود. * مفوضه البضع: زوجه را در عقد نكاحی كه دائم بوده و مهر ذكر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد. * مفوضه المهر: زوجه را در نكاح دائم (كه تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نكته: - ممكن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه كند و تا وصول آن از تمكین نیز امتناع نماید. - به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید. - اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حال اجرای عقد به نحو دیگری توافق كرده باشند.

مهریه ریالی به طوری كه قبلاً نیز بیان شده مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالك مهر می باشد و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید) در سال 76 تبصره ای به ماده مذكور الحاق شد كه به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند. براساس تبصره فوق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طبق آئین نامه الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مكلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول هر سال به قوه قضائیه ابلاغ نماید تا قوه قضائیه نیز شاخص مذكور را به واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ نماید ( واحدهای تابعه : دادگاههای صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریك از زوجین می تواند در خواست نماید تا میزان مهریه بر اساس شاخص بانك مركزی محاسبه و پرداخت گردد نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه .

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی كه زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج اداره ثبت اسناد می باشد و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه: نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم برعهده شوهر است. - محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد. - نفقه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث خانه كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. - هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. - زنی كه همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری كند هم می‌تواند شكایت كیفری كند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد. - هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا 5 ماه حبس محكوم می‌نماید /rezasrt.mihanblog.com

اطلاعات حقوقي در خصوص ازدواج و مهريه - همصدا

http://www.hamseda.ir/fa/news/3016

10 ا کتبر 2009 ... اطلاعات حقوقي در خصوص ازدواج و مهريه. انتخاب همسر مهمترين بخش شروع يك زندگي پايدار و موفق مي باشد كه قبل از اين انتخاب ضرورت دارد مواردي در ...

موسسه حقوقي ملک پور - وکالت در دعاوی خانواده

http://malekpour.ir/content/pages/page.php?id=14

دعاوی خانواده از آن گروهدعاوی می باشد که در خصوص امر ازدواج و زناشویی یا ناشی از آن .... طرح این دعوی نیز ، مانند سایر دعاوی حقوقی نیازمند برخورداری از اطلاعات حقوقی .... یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می باشد.

مباحث حقوقی - مسائل حقوقی خانواده

http://hoghough82.blogfa.com/cat-9.aspx

به عبارت واضح تر اگر زوجه پس از وقوع عقد تمكین خود را مشروط به اخذ تمام مهریه كند، در این صورت تا زمانی كه تمام مهریه .... مثلاً: مردي با زني ازدواج مي كند بعد متوجه عدم بكارت زوجه مي شود، يا مورد ديگر، مردي در زمان ازدواج زوجه اي را انتخاب .... اطلاعات حقوقی

وب سایت شخصی سعید آبسالان :: اطلاعات حقوقی درباره ازدواج

http://saidabsalan.ir/page/اطلاعات-حقوقی-درباره-ازدواج

لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی .... ۵- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و رعایت ...

پاسخ به 36 سوال در مورد ازدواج موقت - فرزند کعبه

http://www.110fk.ir/answer/200-36s.html

اطلاعات مورد نياز در مورد خدمت سربازي · چرا علمای قدیم قمه زنی را حرام نکرده بودند؟ ... صیغه عقد ازدواج (دائم یا موقت) باید حضوری باشد و نیاز به شاهد ندارد و در هر حال برای ازدواج با دختر، اذن پدر لازم است. ... شود یا همان توافق بین 2 نفر بر سر زمان و مهریّه (در قالب هدیه) کفایت مى کند ؟ ..... 2- در اين خصوص بهتر است مشاوره حقوقي بگيريد.

ده نکته حقوقی در مورد مهریه - مرجع اسناد حقوقی

http://www.legaldocs.ir/index.php/item/42-276

1- مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می¬شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می¬تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر  ...

ازدواج و طلاق (سردفتر )

http://azdta.blogfa.com/

ازدواج و طلاق (سردفتر ) - گرد آوري و پاسخ به سئوالات قانونی و شرعی در موضوع ازدواج ... سوالات شرعي و قانوني خود در خصوص ازدواج و طلاق اعم از مهريه ، نفقه ، ازدواج موقت ...

تبعات ازدواج موقت برای زنان| ازدواج موقت| عقد موقت | مشاوره حقوقی با ...

http://www.shamslawyers.com/blog/تبعات-ازدواج-موقت-زنان

25 ژانويه 2012 ... در خصوص ازدواج موقت بحث های حقوقی وفقهی زیادی انجام شده است و بعضی با .... مالی شده واصلاٌ مهریه نمی گیرند، ناراضی اند دسته سوم که اغلب زنان مورد مطالعه را در ... قراردارند ولی برخی دیگر که اطلاعاتی کلی نسبت به بیماری های ایدز و ...

مهریه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/مهریه

مهریه به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. ... نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس (یا پدر عروس) در زمان ازدواج است. ... تعداد زندانیان مهریه بسیار زیاد است و در این مورد باید فرهنگ سازی انجام گیرد. .... ازدواج در اسلام · حقوق اشخاص · حقوق خانواده · واژگان حقوقی  ...

متعه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/متعه

صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را [با مهریه معین برای مدت معینی] به .... این مزیت به ویژه در مورد فرزندان حاصل از ازدواج موقت مطرح است که تمام حقوق ...

وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب ...

http://www.vekalatonline.ir/

اطلاعیه مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در خصوص برگزاری ... بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با ...

وکالت آن لاین - تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه

http://www.vekalatonline.ir/articles/6930/تدلیس-در-ازدواج-از-ناحیه-زوجه/

24 ژوئن 2012 ... بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه .... شاید صداقت و راستگویی زوجین در مورد گذشته خود قبل از ازدواج،برای خیلی از ..... مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

سوالات متداول درباره ی طلاق | طلاق، وکیل طلاق، هزینه و مدارک طلاق

http://www.divorce-attorney.ir/طلاق/جزئیات-طلاق/سوالات-متداول-درباره-طلاق

یا یکی یا چند تا از شرایط دوازده گانه سند ازدواج شامل حالش باشد. ... حقوق مالی زوجه شامل: مهریه , نفقه , اجرت المثل یا نحله می شود.در رابطه با رابطه ... نمایش اطلاعات تماس.

دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره خانواده | مشاوره کیفری

http://daftarevekalat.ir/

دفتر وکالت در تهران | مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری |مشاور حقوقی و کیفری و خانواده |وکیل پایه یک دادگستری. ... به اسناد ثبت احوال; مشاوره حقوقیازدواج; مشاوره حقوقی – خواستگاری و نامزدی; مشاوره حقوقی – دعوی رشد ... مشاوره حقوقیمهریه زن ... جهت ارتباط و کسب اطلاعات مورد نیاز با آدرس، تلفن، فکس و یا ایمیل ذیل تماس بگیرید.

دفتر رسمی ازدواج شماره 74 سرپلذهاب

http://payvand-74.blogfa.com/category/3

مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه ..... نظریات اداره حقوقی در مورد فسخ ازدواج موقت ومطالبه مهریه بیش از 110 سکه بهار ...

حقوق قضايي

http://www.shahrooznassiri.blogfa.com/

حقوق قضايي - ... 14- اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين المللي کيفري ... 13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين ..... اگر به خاطره مهريه باشد و در اين خصوص محكوم شود حق ازدواج مجدد را ندارد در غير ...