شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

رسم الگوی دامن (2)

رسم الگوی دامن (2)

آشنايي با پارچه ها

آموزش خياطي - آشنايي با پارچه ها

دامن فون به روش اول (۱)

آموزش خياطی - دامن فون به روش اول (۱)

دامن فون به روش اول - قسمت دوم

آموزش خياطی - دامن فون به روش اول - قسمت دوم

دامن نيم کلوش

آموزش خياطی - دامن نيم کلوش

طريقه رسم دامن لنگی

آموزش خياطی - طريقه رسم دامن لنگی

طريقه رسم و دوخت دامن ترک

آموزش خياطی - طريقه رسم و دوخت دامن ترک

طريقه رسم و دوخت دامن ترک موج دار

آموزش خياطی - طريقه رسم و دوخت دامن ترک موج دار

دامن ماهی

آموزش خياطی - دامن ماهی

طریقه رسم الگوی بالاتنه

طریقه رسم الگوی بالاتنه

طریقه رسم الگوی جلو

طریقه رسم الگوی جلو

طریقه رسم الگوی آستین

طریقه رسم الگوی آستین

دوخت بلوز آستین سر خود یقه گرد ساده

دوخت بلوز آستین سر خود یقه گرد ساده

دوخت بلوز یقه گرد گشاد

دوخت بلوز یقه گرد گشاد

دوخت بلوز یقه گرد هلالی

دوخت بلوز یقه گرد هلالی

دوخت بلوز یقه گرد پايين بلوز هلال

دوخت بلوز یقه گرد پايين بلوز هلال

دوخت بلوز یقه کتابی

دوخت بلوز یقه کتابی

دوخت بلوز یقه کتابي هلال

دوخت بلوز یقه کتابي هلال

دوخت بلوز یقه کتابي جلو باز

دوخت بلوز یقه کتابي جلو باز

دوخت پيراهن يقه هفت آستين قيفی

دوخت پيراهن يقه هفت آستين قيفی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه