شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

دوخت یقه جداها، یقه ب ب

دوخت یقه جداها، یقه ب ب

روش دوخت یقه ايستاده

روش دوخت یقه ايستاده

روش دوخت یقه مردانه ساده

روش دوخت یقه مردانه ساده

روش دوخت یقه مردانه نوک گرد

روش دوخت یقه مردانه نوک گرد

روش دوخت یقه مردانه نوک تيز

روش دوخت یقه مردانه نوک تيز

روش دوخت یقه آرشال جدا

روش دوخت یقه فرانسوی

روش دوخت یقه فرانسوی

روش دوخت یقه فرانسوی

روش دوخت یقه شکاری قسمت جلو لباس

روش دوخت یقه شکاری قسمت جلو لباس

یقه آمریکایی دوبل

یقه آمریکایی دوبل

یقه اسپرت

آموزش یقه اسپرت

یقه کتابی

آموزش یقه کتابی

یقه شل کاربردی

یقه شل کاربردی

چندمدل یقه ساده

چندمدل یقه ساده

یه دراپه ساده (یقه شُل)

یه دراپه ساده (یقه شُل)

یقه انگلیسی جدا با پشت یقه ی پیله دار

یقه انگلیسی جدا با پشت یقه ی پیله دار

40- طریقه اندازه گیری و اندازه های مورد نیاز بالاتنه

40- طریقه اندازه گیری و اندازه های مورد نیاز بالاتنه

44- یقه هفت یا گلابی

44- یقه هفت یا گلابی

46- طریقه ی وصل آستین

46- طریقه ی وصل آستین

48- یقه گرد

48- یقه گرد

50- یقه یو

50- یقه یو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه