آموزش دوخت لباس بچگانه

شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

148- سارافون کودک

148- سارافون کودک

الگوی لباس بچه 2 تا 12 سال

الگوی لباس بچه 2 تا 12 سال

128- سارافون و کت کودک

128- سارافون و کت کودک

129- پیراهن کودک-برش زیر سینه

129- پیراهن کودک-برش زیر سینه

دوخت لباس کـودک :: شلوارک پسرانه

الگوی ويژه شلوارک پسرانه

دوخت لباس کـودک :: اندازه هاى فرضى براى يك دختر بچه 5 ساله

مربع مستطيلى به طول نيم اندازه دور سينه بعلاوه 5 سانتى متر و به عرض قد بالاتنه جلو رسم مى كنيم. عرض مستطيل نصف شده و خط سينه به دست مىآيد (خط ب) و يك چهارم قد بالاتنه كه در اينجا (شكل 101) با حرف (الف) مشخص شده خط كارور ناميده مى شود. خط (ج) خط كمر است.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه