کیف میترا

لوازم مورد نیاز:

1- پارچه ضخیم کتانی ( پارچه اصلی کیف ) به عرض cm 150

2- پارچه آستری ( هماهنگ با پارچه اصلی ) به عرض cm 90

3- زیپ دنده درشت ( هماهنگ با رنگ پارچه اصلی )

4- چسب نر و ماده ( هماهنگ با رنگ پارچه اصلی )

5- 2 عدد دگمه چوبی

( دقت شود تمام الگوهای زیر به اضافه cm 1 اضافه دوخت برش زده شوند )

از الگوی A       2 بار از پارچه اصلی برش زده شود.

از الگوی B       2 بار از پارچه اصلی برش زده شود.

از الگوی C      1 بار از پارچه اصلی 1 بار از آستر برش زده شود.

از الگوی C      1 بار از پارچه اصلی 1 بار از آستر برش زده شود.

از الگوی D      4 بار از پارچه اصلی برش زده شود.

از الگوی E      1 بار از پارچه اصلی 1 بار از آستر برش زده شود.

از الگوی F      2 بار فقط از آستر برش زده شود.

سعی کنید تمام الگوها را به راه پارچه گذاشته و برش بزنید.

برای آماده سازی بدنه اصلی کیف ابتدا باید شما جیبهای روی کیف را آماده کنید.

 برای این کار الگوی C و C را به آستر همانند شکل 1 بدوزید و بعد آستر را به پشت برگردانیده و دور تا دور کار را دوخت بگیرید و طبق شکل 2 و جای مشخص شده در الگوها پیلی ها را بگیرید. در اینجا 1 جیب برای طرف راست و 1 جیب برای طرف چپ تعبیه شده است. چسب های نر و ماده را به 2 قسمت cm  5 تقسیم کنید و دو قسمت آنها را از هم جدا کرده و 1 قسمت آن را در جای مشخص شده در الگو بدوزید ( مثلاً طرف نر چسب ) و طرف دیگر را برای در جیب نگه دارید. 2 قسمت جیب را بدین گونه آماده کنید. سپس در جیب ها را که از 4 بار برش زده اید را 2 تا 2 تا به هم بدوزید به طوری که پشت های پارچه رو به شما باشند و از 1 طرف که سردر جیب ها است باز باشند و آنها را به رو برگردانده و قسمت بالا را cm 1 به داخل برده و بدوزید ( همانند شکل 3 ) و سپس دور تا دور دوخت بگیرید و سپس قسمت دوم چسبها را در جای مشخص شده در الگو به در جیب بدوزید. نتیجه بدست آمده طبق شکل 4 خواهد بود. جیبها آماده هستند فقط باید آنها را در جاهای مشخص شده در الگوی A نصب کنید و بدوزید ( هنگام نصب و دوخت به چپ و راست بودن جیبها دقت فرمائید ) حال باید دگمه های چوبی را نیز بر روی در جیبها در جای مشخص شده در الگوی A نصب کنید و دو طرف در جیبها و همچنین جیبها را سفت دوزی کنید تا هنگام استفاده از کیف شکافته نشوند نتیجه را در شکل اصلی کیف در شکل مشاهده کنید.

زیپ کیف:

 2 عدد مستطیل 26×8  از پارچه اصلی برش زده از طرف عرض cm 1 به داخل تو زده و از وسط تا کنید. ( جای تا در الگو مشخص شده است ) این کار را با 2 مستطیل انجام دهید و زیپ را بین این دو الگو قرار داده و بدوزید و ته زیپ را با پارچه ای که از پارچه اصلی تهیه کرده اید بدوزید که هنگام باز و بسته شدن زیپ، زیپ به اصطلاح در نرود. نتیجه همانند شکل 5 خواهد بود.

 آستر کیف:

الگوی B و F‌ را که برش زده به همراه زیپ آماده شده طبق شکل 6 به هم نصب کرده و بدوزید کاملاً دقت کنید زیپ که بین الگوی B و F قرار دارد با فاصله مساوی در وسط این دو الگو از طرفین کار قرار گیرد ( در شکل کاملاً این مورد را مشاهده می کنید ). حال این الگوها را توسط زیپ به هم متصل هستند را از پشت الگوها از طرف عرض الگو ( به طوری که بالا و پایین کار باز است ) را به هم بدوزید. آستر کیف تقریباً آماده است.

نصب آستر به بدنه:

در اول کار دوخت این کیف شما 1 طرف بدنه را آماده کرده بود که جیبها به آن دوخته شده اند. طرف دیگر بدنه را برداشته و الگوها را به پشت بیندازید ( یعنی روی پارچه ها باید به طرف هم باشند ) سپس دوخت بگیرید، در این مرحله نیز کار باید همانند آستر کار از بالا و پایین باز کار باز باشد. سپس آستر آماده شده و بدنه اصلی کیف را به روی هم قرار داده و از طرف عرض ها به هم بدوزید و وصل کنید. همانند شکل 7 در این شکل برای بهتر مشخص شدن فقط 1 عرض دوخته شده، طرف دیگر را هم باید بدوزید. ( cm 2 برای تو گذاشتن کار باید در نظر بگیرید،‌ در مراحل بعد برای نصب بدنه کیف ) بعد آستر را برگردانید. می بینید که آستر باید به روی کار باشد و بدنه اصلی کیف درون آن باشد یعنی اگر شما این کار را در این مرحله مانند 1 کیسه ای در نظر بگیرید که دو طرف آن باز است بدنه اصلی کیف به داخل کیف قرار دارد.

کفه کیف:

 الگوی E را که برش زده بودید همراه آستر برداشته به روی هم قرار داده و دور تا دور کار را بدوزید که کاملاً به هم نصب شوند یعنی الگوی آستر و الگوی کفه باید جفتشان در هنگام نصب به بدنه اصلی به رو باشند. سپس بدنه کیف را که با آستر آماده کرده بودیم ( آستر در این مرحله همچنان به روی کار است ) را باید به کفه کیف نصب کنیم.

دقت کنید بدنه اصلی که در عرض های آن است کاملاً باید در جاهای مشخص شده در الگوی E قرار گیرند. برای اینکه در هنگام دوخت، کار شما راحتتر باشد و دوختی تمیزتر در این مرحله داشته باشید ابتدا الگوها را به هم کوک بزنید و سپس بدوزید. در پایان این مرحله شما برای پوشاندن درزها باید از پارچه آستر 1 نوار اریب تهیه کرد و همانند دوخت نوار اریب آن را به این درزها بدوزید. همانند شکل 8 در این شکل شما قسمتی از بدنه کیف از کیف از طرف آستر و کفه کیف را که به هم متصل شده اند را می بینید.

حال شما باید به اصطلاح کار را به رو برگردانید. مشاهده می کنید که بدنه اصلی کیف به روی کار نمایان می شوند و همینطور کفه کیف. ( یعنی جفتشان به طرف پارچه اصلی کیف هستند )

بند کیف:

1 مستطیل 45×10 از پارچه اصلی برش زده از قسمت عرض تا زده و این cm 1 به داخل تو زده و بدوزید. سپس همانند شکل 9 در جاهای  مشخص شده در الگو A بین الگوهای  Aو B قرار داده و cm 1 به داخل تو زده و بدوزید. طرف دیگر بند را نیز طبق همین روش نصب کنید. سپس در آخرین مرحله شما باید درزی را در بالای کیف که با آن مواجه هستید را cm 1 به داخل تو زده و به هم بدوزید طبق شکل 10. ( برای راحتتر شدن و تمیزتر شدن کار بهتر است همانند شکل، ابتدا کوک بزنید و بعد به هم بدوزید.

کیف شما آماده است.

دقت کنید اگر می خواهید بند کیفتان بلندتر باشد باید به طول آن به اندازه دلخواه اضافه کنید. ( خانمهایی که از سایزهای بزرگ  برخوردار هستند باید دسته کیف را بلندتر انتخاب کنند ).

 الگوی زیپ        از این الگو 2 عدد از پارچه اصلی از محل خط چینها تا کنید. خط چینهای عرض به طرف داخل cm 1 به تو زده شوند. بهتر است اول خط چینهای عرضی را به داخل تو زده و بعد پارچه را از خط چین طولی از وسط تا کنید. برای بند کیف نیز در قسمت توضیحات دوخت کیف اندازه ها داده شده است.

 

الگوی C برای جیب طرف راست

الگوی C برای جیب طرف چپ

  

الگوی A الگوی اصلی می باشد و الگوهای B و F مشتق از الگوی A می باشند.

دقت کنید در هنگام برش از الگوی F برای آستر محل دوخت جیب و سرجیب را در نظر نگیرید. آنها فقط شامل الگوی A برای بدنه کیف می شوند.

 

‫Mitra leather bags دست دوز های چرمین میترا | فیس‌بوک‬

https://fa-ir.facebook.com/mitraleather1

کیف خواهرم میترا code: 407 price:120000T tel: +989194250570‏ · Mitra leather bags دست دوز های چرمین میترا. کیف خواهرم میترا code: 407 price:120000T

Mitra Agung Promosindo | Nonwoven / Spunbond Products for ...

http://www.nonwoven-product.com/

Welcome to Mitra Agung Promosindo ... A reusable shopping bag, sometimes called bag for life is a type of shopping bag which can be reused several times: ...

Dakshinaranjan Mitra Majumder - Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Dakshinaranjan_Mitra_Majumder

Dakshinaranjan Mitra Majumdar (Bengali: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার) ... Thakurmar Jhuli (Grandmother's Bag of Tales), Thakurdadar Jhuli (Grandfather's Bag of ...

Hiran Mitra - Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Hiran_Mitra

Hiran Mitra (born 1945) is an artist based in Kolkata (West Bengal, India). ... Art Full of Bag—An installation concerning the Indian Art Market, Indian Society of ...

51 Individuals, 10 Institutions Bag 'Dalit Mitra' Award - Outlook

http://www.outlookindia.com/news/article/51-Individuals-10-Institutions-Bag-Dalit-Mitra-Award/718903

Apr 14, 2011 ... Fifty-one individuals and 10 institutions were felicitated with Maharashtra government's prestigious 'Dalit Mitra' award for 2009-10 by state ...

Twitter's Shopping Bag Grows | Sramana Mitra

http://www.sramanamitra.com/2014/08/07/twitters-shopping-bag-grows/

Twitter's Shopping Bag Grows. Posted on Thursday, Aug 7th 2014. According to eMarketer, social networking company Twitter's (NYSE: TWTR) growth in the US  ...

Sanjit Mitra - iucaa

http://www.iucaa.ernet.in/~sanjit/home/About_Me_files/CV.pdf

Apr 12, 2014 ... Current Address: IUCAA, PO Bag 4, Ganeshkhind .... [8] S. Mitra, “ML estimation of GWB anisotropy with a Network of detectors,. Overlapping ...

here - Mitra Fashion Wholesale Handbags, Handbags, Hand bags ...

http://www.mitrafashion.com/e/

Mitra Fashion Company Info Market Dates New Arrivals MyMitra Shipping .... Would you like to receive mailings from Mitra Fashion about new products, special ...

Project Profiles | Udyog Mitra Bihar | Industries Department, Invest in ...

http://www.udyogmitrabihar.com/resources/project-profiles/

Awadhesh Kumar. Thanks for inquiry. Pl. visit us for detail guidelines at Udyog Mitra, Indira Bhawan, Gd. Floor, R C S Path, Patna-1. Reply. October 18, 2012 ...

عکس و بیوگرافی میترا طاهری زیباترین مجری خبری جهان | نایت ملودی

http://www.nightmelody.com/2687/عکس-و-بیوگرافی-میترا-طاهری-زیباترین-مج.html

11 فوریه 2013 ... میترا طاهری (Metra Taher , Melissa Theuriau) زیباترین مجری خبری جهان ... عکس های میترا طاهری ... نسل جدید موکن های برقی همراه با کیف ست آرایش.

Mitra Wicks (@MitraBeautyYoga) | Twitter

https://twitter.com/MitraBeautyYoga

The latest Tweets from Mitra Wicks (@MitraBeautyYoga). ... Don't miss any updates from Mitra Wicks ... Every ethically produced bag tells a mystical story.

Dipanjan Mitra — NCRA-TIFR

http://www.ncra.tifr.res.in/ncra/people/academic/ncra-faculty/dmitra

Dipanjan Mitra. Reader - F. National Centre for Radio Astrophysics,. Tata Institute of Fundamental Research,. Pune University Campus, Post Bag 3,.

Blood Bags - Manufacturers, Suppliers & Exporters

http://dir.indiamart.com/impcat/blood-bags.html

Blood Collection Bag - Medical Sundries, Holloware, Medical Consumables & Disposables. Naugra .... Mitra- m1 is intended for the pre-storage leucodepletion

Outwell Mitra Boy Jr. Sleeping Bag | Sleeping Bags | Pinterest

http://www.pinterest.com/pin/198791771022072463/

This Pin was discovered by LPC Tents. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. | See more about sleeping bags and bags.

Suman K Mitra - DAIICT Intranet

http://intranet.daiict.ac.in/~suman_mitra/newSite/

Postal: Prof Suman K Mitra DA-IICT Post Bag No.4. Near Indroda Circle Gandhinagar 382007, Gujarat, India. Phone: (91)(79) 30510584 (Off.) (91) 9824351727 ...

Mitra Teknikatama Supplindo

http://www.mitrateknikatama.com/

Weber Hydraulik Air Bag 8,0 bar FLAT BAG · Rescue/Industrial Helmets · The New Firedome LT · Sitemap ... Welcome to Mitra Teknikatama Supplindo ...