شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

کمربند سنتی

کمربند سنتی

کیف لوازم بازی

کیف لوازم بازی

گل تزئینی روی لباس

گل تزئینی روی لباس

شرابه دوزی

شرابه دوزی

جانماز

جانماز

کیف میترا

کیف میترا

پاکدوزی و روشهای مختلف آن

پاکدوزی و روشهای مختلف آن

دستمال گردن

دستمال گردن

جین های سنگ شور

جین های سنگ شور

دوخت کش

دوخت کش

کیف استخر

کیف استخر

دوخت نوار کمر به کمر دامن

دوخت نوار کمر به کمر دامن

کیف مجلسی

کیف مجلسی

کاردستی جامدادی

کاردستی جامدادی

جا مدادی

جا مدادی

گل های پارچه ای

گل های پارچه ای

کیف آرایشی

کیف آرایشی

سنجاق قفلی

سنجاق قفلی

گیره های فانتزی کاغذ

گیره های فانتزی کاغذ

چاپ دستی روی لباس

چاپ دستی روی لباس

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه