الگو ، طراحی و برش

شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

طریقه رسم الگوی بالاتنه

طریقه رسم الگوی بالاتنه

طریقه رسم الگوی جلو

طریقه رسم الگوی جلو

طریقه رسم الگوی آستین

طریقه رسم الگوی آستین

الگوی دامن تنگ

الگوی دامن تنگ

خلق پارچه

آموزش خلق پارچه

الگوی اولیه بالاتنه جلو و پشت

الگوی اولیه بالاتنه جلو و پشت

الگوی یقه انگلیسی 2

الگوی یقه انگلیسی 2

الگوی پشت شلوار کمر دار

الگوی پشت شلوار کمر دار

الگوی جلو شلوار کمری

الگوی جلو شلوار کمری

دامن فون 2

دامن فون 2

خوب است بدانیم که :

خوب است بدانیم که :

الگوی دامن ترک

الگوی دامن ترک

الگوی یقه ایستاده

الگوی یقه ایستاده

الگو دامن ماهی

الگو دامن ماهی

الگو دامن طبقه ای چین دار

الگو دامن طبقه ای چین دار

چین سوزنی

آموزش چین سوزنی

الگو دامن تمام کلوش

الگو دامن تمام کلوش

مدل گل یاس

مدل گل یاس

مدل گل گندمی

مدل گل گندمی

چروک دگمه ای

چروک دگمه ای

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه