شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد.

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد.

پارچه جیب را با ابعاد نشان داده شده ببرید و در محل جیب قرار دهید.

شما باید دو خط موازی افقی بدوزید. توجه کنید که دقیقا تا خط عمودی انرا ادامه دهید. مطمئن شوید که خطها دقیقا عمدی یک اندازه هستند.

حال قسمتهایی را که دوخته اید برگردانید و انرا اتو بزنید.

و بعد طرف دیگر را اتو بزنید.

حال قسمت وسط را چاک دهید و در انتها انرا Yشکل برش بزنید.

حال جیب را برگردانید.

و درز بین دو پارچه را اتو بزنید.

حال از پایین طرف دوخته شده را به سمت بالا بکشید. درست مثل اینکه در این قسمت یک پیله داده اید.

دقت کنید که کاملا مماس با خط بالایی نشود.


                         

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/دوخت-انـواع-جیــب-جيب-يک-فيلتاب-59

حال جیب را برگردانید. و درز بین دو پارچه را اتو بزنید. حال از پایین طرف دوخته شده را به سمت بالا بکشید. درست مثل اینکه در این قسمت یک پیله داده اید. دقت کنید که ...

آموزش جیب - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/category/آموزش-جیب-1069

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب · دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب · دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه. چندمدل یقه ساده · آموزش تصویری  ...

آموزش دوخت لباس مردانه و پسرانه - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/category/آموزش-دوخت-لباس-مردانه-و-پسرانه-1048

... دوخـت انواع بلـــوز :: الگوي پيراهن مردانه · دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب · دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب · دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي  ...

انواع جیب - هنرستان

http://iranianhandmade.persianblog.ir/tag/انواع_جیب

وبلاگ هنری با محوریت هنر با شکوه و اصیل خیاطی و طراحی دوخت با متد مولر. قالب وبلاگ · جیب ... جیب دو فیلتابی منحنی. سلام صدو ... جیب یک فیلتاب. سلام شصتم.

طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه - کلبه هنری

http://www.honar220.blogfa.com/post/50

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد. پارچه جیب را با ابعاد نشان داده شده ببرید و در محل جیب قرار دهید. شما باید دو خط موازی ...

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/دوخت-انـواع-جیــب-جيب-يک-فيلتاب-59

حال جیب را برگردانید. و درز بین دو پارچه را اتو بزنید. حال از پایین طرف دوخته شده را به سمت بالا بکشید. درست مثل اینکه در این قسمت یک پیله داده اید. دقت کنید که ...

آموزش جیب - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/category/آموزش-جیب-1069

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب · دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب · دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه. چندمدل یقه ساده · آموزش تصویری  ...

آموزش دوخت لباس مردانه و پسرانه - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/category/آموزش-دوخت-لباس-مردانه-و-پسرانه-1048

... دوخـت انواع بلـــوز :: الگوي پيراهن مردانه · دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب · دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب · دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي  ...

انواع جیب - هنرستان

http://iranianhandmade.persianblog.ir/tag/انواع_جیب

وبلاگ هنری با محوریت هنر با شکوه و اصیل خیاطی و طراحی دوخت با متد مولر. قالب وبلاگ · جیب ... جیب دو فیلتابی منحنی. سلام صدو ... جیب یک فیلتاب. سلام شصتم.

طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه - کلبه هنری

http://www.honar220.blogfa.com/post/50

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد. پارچه جیب را با ابعاد نشان داده شده ببرید و در محل جیب قرار دهید. شما باید دو خط موازی ...