شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد. پارچه جیب را با ابعاد نشان داده شده ببرید و در محل جیب قرار دهید.

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد.
پارچه جیب را با ابعاد نشان داده شده ببرید و در محل جیب قرار دهید.

شما باید دو خط موازی افقی بدوزید. توجه کنید که دقیقا تا خط عمودی انرا ادامه دهید. مطمئن شوید که خطها دقیقا عمدی یک اندازه هستند.

در پایین من انرا دوخته ام. دقت کنید که اخر خط نباید دوخته شود و من انرا اشتباهی دوخته ام.

حال قسمتهایی را که دوخته اید برگردانید و انرا اتو بزنید.

و سژس طرف دیگر را اتو بزنید.

حال قسمت وسط را چاک دهید و در انتها انرا Yشکل برش بزنید.

حال جیب را برگردانید.

و درز بین دو پارچه را اتو بزنید.

حال از پایین طرف دوخته شده را به سمت بالا بکشید. درست مثل اینکه در این قسمت یک پیله داده اید. دقت کنید که کاملا مماس با خط بالایی نشود.

و بقیه  انرا به مانند جیب شکافی بدوزید.

جیب شکافی یک طرفه شما آماده است.

                       

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/دوخت-انـواع-جیــب-جيب-يک-فيلتاب-59

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد. ... جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه · دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب.

آموزش جیب - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/category/آموزش-جیب-1069

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب · دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب · دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه. چندمدل یقه ساده · آموزش تصویری  ...

آموزش دوخت لباس مردانه و پسرانه - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/category/آموزش-دوخت-لباس-مردانه-و-پسرانه-1048

آخرین مطالب و نوشته ها در موضوع آموزش دوخت لباس مردانه و پسرانه. ... دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب · دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه · انواع ...

دوخـت انواع بلـــوز :: الگوي پيراهن مردانه - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/دوخـت-انواع-بلـــوز-الگوي-پيراهن-مردانه-66

محل جیب در الگوی جلو همیشه ۲ سانت بالای خط سینه میباشد و جیب به حلقه آستین ... نکات دوخت پیراهن مردانه : ۱- هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به ...

طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه - کلبه هنری

http://www.honar220.blogfa.com/post/50

طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه. نویسنده: پرستو - پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391. شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد.

کلبه هنری

http://www.honar220.blogfa.com/

برای بافت این کلاه یک کلاف کاموای 300گرمی نسبتا ضخیم وصددرصد پشم .... طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه ... شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید .

مرداد 1391 - کلبه هنری

http://www.honar220.blogfa.com/1391/05

طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه. نویسنده: پرستو - پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391. طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه. شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید .

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/دوخت-انـواع-جیــب-جيب-يک-فيلتاب-59

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد. ... جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه · دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب.

آموزش جیب - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/category/آموزش-جیب-1069

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب · دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب · دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه. چندمدل یقه ساده · آموزش تصویری  ...

آموزش دوخت لباس مردانه و پسرانه - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/category/آموزش-دوخت-لباس-مردانه-و-پسرانه-1048

آخرین مطالب و نوشته ها در موضوع آموزش دوخت لباس مردانه و پسرانه. ... دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب · دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه · انواع ...

دوخـت انواع بلـــوز :: الگوي پيراهن مردانه - آموزش خیاطی | khayati24.ir

http://khayati24.ir/دوخـت-انواع-بلـــوز-الگوي-پيراهن-مردانه-66

محل جیب در الگوی جلو همیشه ۲ سانت بالای خط سینه میباشد و جیب به حلقه آستین ... نکات دوخت پیراهن مردانه : ۱- هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به ...

طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه - کلبه هنری

http://www.honar220.blogfa.com/post/50

طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه. نویسنده: پرستو - پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391. شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد.

کلبه هنری

http://www.honar220.blogfa.com/

برای بافت این کلاه یک کلاف کاموای 300گرمی نسبتا ضخیم وصددرصد پشم .... طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه ... شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید .

مرداد 1391 - کلبه هنری

http://www.honar220.blogfa.com/1391/05

طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه. نویسنده: پرستو - پنجشنبه نوزدهم مرداد 1391. طرز دوخت جیب شکافی یک طرفه. شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید .