شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

دوخت انـواع جیــب :: جيب يک فيلتاب

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد.

دوخت انـواع جیــب :: آموزش دوخت انواع جيب

انواع جیب : به صورت کلی جیبها در لباسهای زنانه به دو دسته توی لباس و روی لباس تقسیم می شوند .

دوخت انـواع جیــب :: طرز دوخت جيب شکافي يک طرفه

شما مانند جیب شکافی به دو تکه پارچه نیاز دارید که باید لایی کشی شده باشد. پارچه جیب را با ابعاد نشان داده شده ببرید و در محل جیب قرار دهید.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه