شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

انواع تودوزي

مقصود از تودوزي اقسام مختلف دوختهايي است كه براي تا زدن لبه پوشاك اعم از لبه دامن، لبه آستين، لبه پيراهن و ... به كار ميرود و براي هر نوع پارچه و هر مدل دوخت مخصوص ميتوان آن را به كار برد.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه