شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

الگوی بالاتنه

الگوی بالاتنه

اندازه گیری بالاتنه

اندازه گیری بالاتنه

اصول اندازه گیری

اصول اندازه گیری

جدول اندازه گیری 34-40

جدول اندازه گیری 34-40

جدول اندازه گیری 42-48

جدول اندازه گیری 42-48

جدول اندازه گیری 50-56

جدول اندازه گیری 50-56

پیدا کردن سایز روی جدول

پیدا کردن سایز روی جدول

بالاتنه-قسمت 1

بالاتنه-قسمت 1

بالاتنه-قسمت 2

بالاتنه-قسمت 2

بالاتنه - قسمت 3

بالاتنه - قسمت 3

طریقه اندازه گیری و اندازه های مورد نیاز بالاتنه

دور گردن= سر متر را درست روی گودی گردن در لو قرار میدهیم و دور گردن متر را میچرخانیم و دو سر را بهم میرسانیم

روش اندازه گیری بالاتنه کودک

ابتدا یک نوار دور کمر می بندیم . و متر را کنار گردن میگذاریم .و از روی سینه می اییم تا روی نوار دور کمر این قد بالاتنه جلو است . برای قد بالاتنه پشت هم به همین صورت عمل میکنیم.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه