شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

164- دامن سندبادی

164- دامن سندبادی

159- الگوی اولیه دامن ریون-دامن خمره ای

159- الگوی اولیه دامن ریون-دامن خمره ای

162- دامن ترک پیچ

162- دامن ترک پیچ

158- کت با یقه ی مغزی شکل

158- کت با یقه ی مغزی شکل

145- دامن با کمر تزئینی

145- دامن با کمر تزئینی

آموزش برش و دوخت مقنعه بنددار

آموزش برش و دوخت مقنعه بنددار

آموزش برش و دوخت چادر ملی

آموزش برش و دوخت چادر ملی

رسم الگوی دامن

رسم الگوی دامن

رسم الگوی دامن (2)

رسم الگوی دامن (2)

دامن فون به روش اول (۱)

آموزش خياطی - دامن فون به روش اول (۱)

دامن فون به روش اول - قسمت دوم

آموزش خياطی - دامن فون به روش اول - قسمت دوم

دامن نيم کلوش

آموزش خياطی - دامن نيم کلوش

طريقه رسم دامن لنگی

آموزش خياطی - طريقه رسم دامن لنگی

طريقه رسم و دوخت دامن ترک

آموزش خياطی - طريقه رسم و دوخت دامن ترک

طريقه رسم و دوخت دامن ترک موج دار

آموزش خياطی - طريقه رسم و دوخت دامن ترک موج دار

دامن ماهی

آموزش خياطی - دامن ماهی

دوخت بلوز آستین سر خود یقه گرد ساده

دوخت بلوز آستین سر خود یقه گرد ساده

دوخت بلوز یقه گرد گشاد

دوخت بلوز یقه گرد گشاد

دوخت بلوز یقه گرد هلالی

دوخت بلوز یقه گرد هلالی

دوخت بلوز یقه گرد پايين بلوز هلال

دوخت بلوز یقه گرد پايين بلوز هلال

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه