بر اساس آمار موسسه "هاریس"، فقط 76 درصد از زنان، اعلام کرده اند که حاضر هستند با همسر کنونی شان ازدواج کنند. بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود:

بر اساس آمار موسسه "هاریس"، فقط 76 درصد از زنان، اعلام کرده اند که حاضر هستند با همسر کنونی شان ازدواج کنند. بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود: * زنان...
بر اساس آمار موسسه "هاریس"، فقط 76 درصد از زنان، اعلام کرده اند که حاضر هستند با همسر کنونی شان ازدواج کنند.
بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود:
* زنان تشریفات را دوست دارند.
* مردان کمتر تشریفاتی هستند.
* زنان، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان می دهند.
* مردان، هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، بیشتر تمایل نشان داده و استعداد بیشتری برای ارائه دلیل و منطق دارند.
* زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پذیرند.
* مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند.
* ترس زنان بیشتر است تا خشم شان.
* مردان بیشتر از این که بترسند، خشمگین می شوند.
* زنان تحمل بیشتری در برابر رنج بدنی نشان می دهند تا رنج روحی.
* مردان در برابر رنج روحی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.
* زنان سعی دارند فرزندانشان، همواره راضی و راحت باشند.
* مردان، فرزندانشان را برای استقلال، مقابله با خطر و سختی ها آماده می سازند.
* مادر، همه فرزندان خود را به طور تقریبی یکسان دوست دارد؛ مهر و محبت او مشروط به اطاعت و بروز استعداد نیست.
* پدران، فرزندانی را که از آنان حرف شنوی داشته و در امر تحصیل، اجتماعی و حرفه اش موفق تر باشند، بیشتر دوست دارند.
* زنان در انتخاب همسر، مسایل بسیاری از جمله: وضع مالی، آینده، موقعیت اجتماعی، شغلی و ... را در نظر می گیرند.
* مردان سریع تر و راحت تر از زنان، درصدد ازدواج با همسر مورد علاقه شان برمی آیند.
* در چهره زنان، هنگام گفت و گو حالت های ترس، خشم، تعجب، آرامش، اضطراب و لذت به خوبی قابل رویت است.
* مردان در هنگام گوش دادن، خونسرد بوده و چهره شان دچار تغییرهای زیادی نمی شود.
* زنان هنگامی که اندیشه های غم انگیز و ناراحت کننده ای دارند، واکنش های هیجانی تر و احساسی تری را نسبت به مردان از خود بروز می دهند.
* مردان در برخورد با افکار غم انگیز و رویدادهای ناراحت کننده، احساس های خود را بروز نداده یا کمتر بروز می دهند.
* زنان در هنگام گفت و گو، جروبحث و بگومگوهای مختلف، مسایل منطقی را با عواطف و احساسات خود در هم می آمیزند و از رفتارهای کلامی و غیرکلامی خود، بیشتر و قوی تر استفاده می کنند.
* مردان در هنگام گفت و شنود، جروبحث و بگومگوها، بدون اینکه عواطف و احساسات خود را بروز دهند، می توانند خویشتن دار باشند، منطقی سخن بگویند و مستقل از احساسات خود عمل کنند.
* در صحنه زندگی اجتماعی، زنان بیشتر تساوی طلب هستند و همدردی، همدلی و ملاطفت بیشتری از خود نشان می دهند.
* در صحنه زندگی اجتماعی، مردان برتری طلب و مبارزه جو بوده و برای برتری خود، بیشتر تلاش می کنند. مردان بیشتر از زنان، پرخاشگر و تهاجمی هستند و رفتار خطرناک و غیراخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند.
* احساس موفقیت در زنان، زمانی حاصل می شود که مورد تایید و تصدیق قرار گیرند.
* مردان زمانی خود را موفق و باارزش می دانند که به هدف هایشان برسند و اعتماد به نفس آنان زمانی بالاست که در انجام کارها موفق عمل کرده و خود را ثابت کرده باشند.
* در جریان زندگی، زنان، بیشتر به گذشته توجه می کنند و گوشه چشمی نیز به آینده دارند.
* مردان بیشتر به آینده توجه نشان می دهند و به راحتی می توانند گذشته را فراموش کنند.
* مسایل مالی و ثروت از نظر زنان، ایستا و غیردینامیک هستند. زنان با محافظه کاری در حفظ و نگهداری آن می کوشند و به طور کلی، بیشتر به نگه داری چیزهای موجود، دلبستگی دارند و نسبت به مردان کمتر ریسک می کنند.
* مسایل و ثروت از نظر مردان، دینامیک و غیرایستا هستند. مردان همواره در جهت افزایش و کسب پیروزی بیشتر، تلاش می کنند و به طور کلی، مردان فزونی طلب بوده و در جست و جوی پیروزی بیشترند و برای تحقق آرزوها و اهداف خود بیشتر ریسک پذیر هستند.
* زنان به گفت و گو علاقه مندند و با بیان مسایل، از فشار ناراحتی خود می کاهند.
* مردان سکوت را دوست دارند و به تنهایی به حل مسایل خود می پردازند.
* زنان شنونده خوبی هستند.
* مردان شنونده خوبی نیستند.
* زنان کارهایشان را با یک روند آرام، تدریجی، حرکت های ملایم، ظریف و ... به انجام می رسانند.
* مردان، کارهایشان را با نوسانات زیاد ولی آگاهانه و با حرکت های فراوان، مطمئن و محکم انجام می دهند.
* بدون درخواست کمک، اگر به خانمی پیشنهاد کمک شود، او آن را علامت مهر و محبت دانسته و در اغلب موارد پذیرای آن می شود.
* در نظر یک مرد، پیشنهاد کمک به او، به منزله این است که قدرت انجام کاری که به عهده گرفته است، ندارد و او از این پیشنهاد، آزرده شده و آن را نوعی توهین به خود تلقی می نماید.حتی ممکن است به آن اعتراض کرده و خشم خود را نشان دهد، چرا که مرد تصور می کند که خود می تواند از عهده کارهایش برآید.
* برای بیشتر زنان، گفت و شنود و هم دلی وسیله ارتباط عاطفی و احساسی است و زن با زبانش می خواهد با همسرش ارتباط برقرار کند.
* برای بیشتر آقایان، گفت و گو وسیله ارتباط و تبادل اطلاعات به حساب می آید. مرد با بدنش می خواهد با همسرش ارتباط برقرار کند.
* مرکز گویش زنان در دو نیم کره مغز قرار دارد و آنان برای صحبت کردن، هم زمان از دو نیم کره خود استفاده می کنند.
* مرکز گویش مردان فقط در نیم کره چپ مغز قرار دارد و نسبت به مرکز گویش زنان، کوچک تر است.
* دختران زودتر از پسران حرف زدن را شروع می کنند. تا 3 سالگی، 99 درصد صحبت، جامع است.
* پسران دیرتر از دختران حرف زدن را شروع می کنند. تا 4.5 سالگی، 99 درصد صحبت آنان جامع است.
* زنان در برقراری ارتباط، گوش دادن و فراگیری زبان، قوی تر از مردان عمل می کنند.
* مردان در ارتباط برقرار کردن، گوش دادن و فراگیری زبان، ضعیف تر از زنان عمل می کنند.
* ارتباط بین دو نیم کره مغز، در زنان حدود 15 درصد بیشتر از مردان است. زنان بین دو نیم کره مغز، ارتباط بهتری برقرار می سازند و توانایی بیشتری در انجام کارهای مختلف و چند وظیفه ای در یک زمان را از خود نشان می دهند. (در مجالس زنان، هم زمان چند نفر با هم صحبت کرده و حرف های یکدیگر را هم گوش می دهند.)
* ارتباط بین دو نیم کره مغز در مردان کمتر از زنان است؛ توانایی مردان در انجام کارهای مختلف و چند وظیفه ای هم زمان، از زنان کمتر است. (در مجالس مردان به طور معمول یک نفر صحبت کرده و بقیه گوش می دهند.)
* زنان اندیشه استقرایی دارند و از جزء به کل می رسند؛ خواهان احساس و عاطفه بیشتری هستند در تصمیم گیری مرددند؛ برای تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری نیاز دارند، ولی به آسانی اشتباه های خود را قبول می کنند.
* مردان با شیوه قیاسی، استدلال می کنند و از کل به جزء می رسند و خواهان اطلاعات بیشتری هستند، سریعتر تصمیم می گیرند و کمتر حاضر می شوند به اشتباه های خود اعتراف کنند.
* زنان بیشتر از راه گوش (شنیدن) تحت تاثیر قرار می گیرند و محبت خود را بروز داده و عشق را انتخاب می کنند.
* مردان بیشتر از راه چشم (دیدن) عاشق می شوند.
* زنان به زندگی عشق می ورزند، عشق برای خانم ها همه زندگی محسوب می شود. زنان به احساس عشق، عنایت بیشتری دارند، همراه با آزاردوستی.
* مردان به روابط جنسی توجه دارند، همراه با دیگرآزاری. عشق برای مردان بخشی از زندگی است، مردان به کارشان عشق می ورزند و آن را عاشقانه انجام می دهند.
* تولید هورمون استروژن (هورمون جنسی زنانه) باعث کمتر شدن خشونت، کاهش پرخاشگری، ابراز وجود، رقابت و ... در زنان می شود. تولید هورمون زنانه، پیوندجویی را در زنان تقویت می کند.
* تولید هورمون تستسترون (هورمون جنسی مردانه) میل جنسی، پرخاشگری، تهاجم، رقابت، اتکا به نفس، حرکت های تند و ... را در مردان سبب می شود. تولید بیشتر این هورمون، مردان را به خشونت، تجاوزهای جنسی و بدرفتاری جنسی، حس رقابت، اتکا به نفس و رسیدن به هدف، سوق می دهد.
* میل جنسی در زنان کمتر از مردان است. زنان قلب مردان را می خواهند.
* میل جنسی در مردان بیشتر است. مردان جسم زنان را می خواهند.
* زنان جزئی نگر هستند، ماهرانه متوجه آهنگ های ظریف صدا، علائم ظاهری، حالت ها و تغییرهای چهره شده و از این طریق به علاقه ها، اندیشه ها و روحیه طرف مقابل به خوبی و سریع پی می برند؛ راست و دروغ حرف های طرف مقابل را به سرعت کشف می کنند.
* مردان کلی نگر هستند و به جزییات زیاد توجه نمی کنند لذا تمایل، احساسات و هیجان های طرف مقابل را از چهره اش به خوبی درک نمی کنند.
* زنان تصاویر معمولی و هیجانی را بهتر از مردان به خاطر می آورند.
* به یادآوردن تصاویر معمولی و هیجانی برای مردان، به آسانی صورت نمی گیرد.
* زنان در به خاطر آوردن چهره ها و اسامی، بهتر از جنس مذکر عمل می کنند و کمتر از مردان دچار فراموشی می شوند.
* مردان چهره و اسامی افراد را زودتر فراموش می کنند و بیشتر از زنان دچار "آلزایمر" می شوند.
* زنان در جوانی، مهربان و در پیری، تهاجمی و خشن می شوند.
* مردان در جوانی، خشن و خودخواه و در پیری، مهربان می شوند.
* بر اساس آمار موسسه "هاریس"، فقط 76 درصد از زنان، اعلام کرده اند که حاضر هستند با همسر کنونی شان ازدواج کنند.
* بر اساس آمار موسسه "هاریس"، 87 درصد مردان متاهل اعلام کرده اند که اگر قرار باشد دوباره ازدواج کنند، حاضرند با همسر کنونی شان ازدواج کنند.
* در یک ازدواج شکست خورده: زنان مسایل جدایی را به طور عمیق احساس می کنند، ولی چون رابطه گرا هستند، غم ناشی از تنها شدن و بیان مسایل شخصی و زندگی مشترک خود را به راحتی با دیگران بازگو می کنند و همچنین با گریه کردن، از فشارهای روحی و روانی خود می کاهند، در واقع، درد جدایی را کم می کنند.
* در یک ازدواج ناموفق: مردان احساس شکست از زندگی مشترک، درد جدایی و تنهایی را به طور عمیق احساس می کنند و غمگین می شوند، ولی پس از جدایی گریه نمی کنند و درد و غم ناشی از تنها شدن را در خود می ریزند؛ چون خصوصی ترین مسایل شخصی و زندگی مشترک خود را کمتر با دیگران در میان می گذارند، بنابراین ممکن است دچار ناراحتی های روحی و روانی شوند و جهت رهایی از فشارهای درونی، به مواد مخدر، الکل و دیگر تسکین دهنده ها پناه ببرند و دچار ناراحتی و انواع بیماری ها و ... هم می شوند.
از مقایسه خصوصیات و ویژگی های زنان و مردان، می توان نتیجه های زیر را به دست آورد:
1- زنان و مردان، مکمل یکدیگر هستند؛ ویژگی مردان، کمبودهای زنان و ویژگی های زنان، کمبودهای مردان را تکمیل می کند. به عبارت دیگر، هر کدام کمبودهای دیگری را برطرف می سازند، بنابراین اگر با یکدیگر هماهنگ شوند، در بسیاری از موارد، مسایل و مشکلات منطقی تر، عاقلانه تر و اصولی تر برطرف می گردند.
2- وقتی زن و مرد تفاوت های یکدیگر را بدانند و آنها را بپذیرند، ارتباط قوی و موثری بین آنان برقرار می شود و عشق، فرصت شکوفایی پیدا می کند. بنابراین، آگاهی از ویژگی های رفتاری زنان و مردان، در بهبود روابط همسران و ایجاد آرامش بیشتر و تنش کمتر، موثر می باشد.
3- یکی از علت های اصلی ستیزه ها و کشمکش های دائمی، عذاب آور و جان فرسا بین زن و شوهرها، این است که مردان، زنان را با "ویژگی های خود" ارزیابی می کنند و زنان، مردان را با "مقیاس خود" می سنجند. سنجش مایعات با متر و منسوجات با لیتر، همان قدر صحیح است که مردان و زنان، خصوصیات خود را با یکدیگر مقایسه کرده و به سنجش و ارزیابی هم بپردازند. چنین سنجش هایی به طور معمول، حس تحقیر یا برتری کاذب به دنبال دارد.
4- زنان در برخورد با مسایل و مشکلات، به جزئیات، توجه بیشتری داشته و احساسی تر عمل می کنند، ولی مردان در مقابله با مشکلات و مسایل، کلی نگری کرده و منطقی تر عمل می کنند.
5- در قیاس بین ویژگی های زنان و مردان، نبایستی فکر کنیم که خصوصیات مردان، از خصوصیات زنان بهتر است و یا برعکس. برای نمونه: آیا زایمان، رابطه گرایی، دوست داشتن تشریفات، محافظه کاری در حفظ ثروت ها، کارها را با یک روند تدریجی انجام دادن و ... صفت های خوب هستند یا بد؟ (ویژگی غالب در زنان). آیا مشکلات را در تنهایی و سکوت حل کردن، کمتر تشریفاتی بودن، کلی نگری در امور، از راه چشم عاشق شدن، به دنبال مسایل مالی، غیرایستا نگریستن و ... خوب هستند یا بد؟ (ویژگی غالب در مردان).
منبع: ماهنامه شادکامی و موفقیت

تفاوت ویژگی های زنان و مردان - عصر ایران

http://www.asriran.com/fa/news/69202/تفاوت-ویژگی-های-زنان-و-مردان

یکی از شگفتی های آفرینش، وجود تفاوت ها بین زنان و مردان است. بیولوژیست ها و پژوهش گران، پس از بررسی و تحقیق های متعدد، به این نتیجه دست یافتند که ...

تفاوت های جالب روانشناسی زنان و مردان - بیتوته

http://www.beytoote.com/psychology/zanashoe/the-difference-of-interesting-biological-psychology-women-men.html

نـه تـنـها سـاخـتـار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت می باشد، بلکه مـردان و زنان از مغزشان بطـرز...

پنج تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد - بیتوته

http://www.beytoote.com/psychology/zanashoe/differences2-men-women.html

ارضای جنسی تفاوت فیزیولوژیک زن و مرداختلال های جنسی مشکلات زناشویی ... تفاوت های عمده ای بین مردان و زنان در مورد فیزیولوژی روابط زناشویی وجود دارد: ..... افراد نابغه,افراد باهوش ,ویژگی افراد نابغه .... معرفی ارزان‌قیمت‌ترین‌های بازار خودرو + ‌جدول ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ورزﺷﻜﺎر - دانشگاه تهران

http://jmlm.ut.ac.ir/pdf_24639_ba46683b708767b532d855a724658df2.html

ﻫﺎي روان. رﻧﺠﻮر ﺧﻮﺑﻲ و اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد. ﻧﺪاﺷﺖ. و در ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ ، ﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﻴﻔﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻣﺮدان ورزﺷﻜﺎر، ﻣﺮدان ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر، زﻧﺎن ورزﺷﻜﺎر و زﻧﺎن .... در ورزش را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و وﻳﮋﮔﻲ .... ﺟﺪول. 1. –. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ داده. ﻫﺎي

نگاه اسلام و فمینیسم به تفاوت های زن و مرد - بخش دوم و پایانی ... - فارس

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920120001281

16 آوريل 2013 ... با تأمل در آیات و روایات چنین به نظر می رسد که زن و مرد در اصل هویت انسانی و ویژگی های لازم نوع انسانی برابرند؛ اما تفاوت های زیستی، روانی و ...

نگاه فمینیسم‌های لیبرال به تفاوت زن و مرد - فارس

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920120001269

15 آوريل 2013 ... عده ای دیگر نیز به علت ویژگی های اختصاصی زن نتوانسته اند تفاوت را انکار کنند و خصوصیات زنان را باعث برتری آن ها بر مردان دانسته اند.

The Impact of English Language Classrooms on the Improvement of ...

https://jm.um.ac.ir/index.php/lts/article/view/19081/3405

این تفاوت‌ها را می توان از ديدگاه‌هاي گوناگون، از ویژگی‌های زیستی گرفته تا ذهنی ... در خصوص تفاوت‌های نگارش زن و مرد باید به ذکر این مهم پرداخت که بسیاری از محققان ..... جدول 2- نتایج آزمون تی در بررسی تفاوت کیفیت ترجمه زنان در دو متن بیانی و ...

عنوان مقاله: بررسي اثر قد روي زمان شروع موج F: پيشنهاد ارزيابي جدول ...

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=87939

از طرفي در هر کشور تفاوت قابل ملاحظه اي بين قد زنان و مردان وجود دارد که در هيچ جدولي ... تعيين تفاوت زمان شروع موج F بين دو جنس در جامعه ما و مقايسه با مقادير جدول هاي ...

Archive of SID

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6001513911302.pdf

تفاوت هاي قابل توجه حقوق و مزایاي زنان در مقایسه با مردان سبب تضعیف انگیزه زنان براي ... همراه با دیگر ویژگی های اقتصادی_اجتماعی زن و شوهر موجب شده است تا روابط .... طبق جدول فوق بین مشارکت اجتماعی زنان در محیط مردان و احساس تعلق اجتماعی ...

تفاوت های بین روابط دوستانه زن و مرد! - نیک صالحی

http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/221332.php

1 روز پیش ... قیمت انواع سکه و ارز چهارشنبه 1393/8/7+جدول ... تحقیقاتی در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌هایی میان دوستی ‌های میان مردان و میان زنان وجود دارد. هر چند که شباهت‌های این روابط .... تفاوت‌های زنان و مردان آنجاست که مردان به گرد پای زنان هم نمی رسند · وقتی مردان .... قوی ترین سوپر اسپرت جدید بنتلی + تصاویر و مشخصات · قوی ترین ...

10 تفاوت عمده بين مغز زنان و مردان! - نیک صالحی

http://www.niksalehi.com/new/archives/213846.php

زبان بدن انرژی مثبت ها:آدم هایی که وقتی نیستند هم هستند! ... ۲۰ ویژگی افراد نامناسب برای ازدواج <br /> .... قیمت انواع سکه و ارز چهارشنبه 1393/8/7+جدول ... هر چند بين زنان و مردان تفاوت‌هاي ظاهري به چشم مي‌خورد، ولي در عين حال کارشناسان دريافته‌اند که ...

ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮي ﻧﮕﺮﺷﯽ و رﻓﺘﺎري زﻧﺎن و ﻣﺮدان

http://www.ensani.ir/storage/Files/20121231090554-9613-16.pdf

31 دسامبر 2012 ... ١. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻟﮕﻮي ﻧﮕﺮﺷﯽ و رﻓﺘﺎري زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه از وب. ﺳﺎﯾﺖ. ﻫﺎي ﻓﺮوش. ﺑﺎﺑﮏ ﺳﻬﺮاﺑﯽ .... و ﮐﺴﺐ وﮐﺎر. ﺗﺮﺟﯿﺢ. ﮐﻤﺘﺮ زﻧﺎن ﺑﺮاي رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي وﺟﻮد دارد . اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﺸﺎن ...... ي دو ﺟﺎﻣﻌﻪ، از آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ.

ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن و ﻣﺮدان داراي وﻳﮋﮔﻲ ي ﻣﻘﺎﻳﺴ

http://www.ensani.ir/storage/Files/20120419200349-8061-45.pdf

19 آوريل 2012 ... ﻛﻠﻴﻮي و اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ. ،. وﻟﻲ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ، ... وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ،. ﺑﻌﺪ ر. وان ﻧﮋﻧﺪي ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان داراي. ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ..... وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ زﻧﺎن و. ﻣﺮدان داراي ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴﻮي. ﺟﺪول. 5. ﺑﺎ ﺗ

پایگاه های داده ای آنتروپومتریكی و فیزیولوژیكی تلفیق شده، به ‏عنوان ...

http://www.safetymessage.com/education/ergonomic/739-2014-05-10-12-33-52

10 مه 2014 ... با توجه به تفاوت های بیومتریك ایجاد شده، باید بهمیزان بار در جابجایی ... در جدول شماره (1) مشخصات صدك های مختلف آنتروپومتریكی زنان ومردان هدف ...

خصوصیات زنان و مردان - خانواده و روانشناسی - آکاایران

http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/zanomard1/zanomard1.html

خصوصیات اخلاقی مردان و زنان,خصوصیات زن و مرد متولد مرداد,خصوصیات زن و مرد فروردین,خصوصیات زنان که مردان باید بدانند,خصوصیات زنان و مردان,خصوصیات زن و مرد,تفاوت خصوصیات زنان و ... جدول لیگ برتر فوتبال آنلاین،جدول لیگ فوتسال، لیگ ...

میگنا - تفاوت عملکرد مردان و زنان در شرایط مخاطره آمیز

http://www.migna.ir/vdchikni.23nqxdftt2.html

20 ا کتبر 2014 ... اعلام سرعت مجاز جدید بزرگراه‌های پایتخت + جدول ... بنا بر یافته های آخرین تحقیقات ، این موقعیت ها بر زنان و مردان ... در مقابل میزان استرس مردان در شرایط مخاطره آمیز یا عادی تفاوت چندانی دیده نمی ... ویژگی‌های شخصیت‌های خودشیفته.