شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

آموزش توپولوژي هاي شبکه

ساختار ساده . توپولوژی BUS دارای يک ساختار ساده است . در مدل فوق صرفا" از يک کابل برای انتقال اطلاعات استفاده می شود. توسعه آسان . يک کامپيوتر جديد را می توان براحتی در نقطه ای از شبکه اضافه کرد. در صورت اضافه شدن ايستگاههای بيشتر در يک سگمنت ، می توان از تقويت کننده هائی به نام Repeater استفاده کرد.

توپولوژی درختی Tree

این توپولوژی از یک یا چند هاب فعال یا تکرار کننده برای اتصال ایستگاه ها به یکدیگر استفاده می کند. هاب مهمترین عنصر شبکه مبتنی بر توپولوژی در ختی است

شبکه چیست؟

● توپولوژی چیست؟ به نحوه‌ پیكربندی كابل‌ها و كامپیوترها و دیگر تجهیزات جانبی شبكه، توپولوژی فیزیكی گویند. توپولوژی فیزیكی نباید با توپولوژی منطقی اشتباه گرفته شود. توپولوژی منطقی، نحوه‌ی عبور اطلاعات از بین ایستگاه‌های كاری است كه به آن پروتكل می‌گویند.

توپولوژی چیست ؟

توپولوژی (مکان شناسی)، مطالعه ریاضیاتی روی خصوصیاتی است که در طی تغییر شکلها ، ضربه خوردن ها و کشیده شدن اشیاء ، به طور ثابت حفظ میشوند (البته عمل پاره کردن مجاز نمی باشد). یک دایره به لحاظ توپولوژیکی هم ارز بیضی میباشد که می تواند در داخل آن با کشیده شدن تغییر شکل یابد و یک کره به سطح بیضی وار هم ارز است

آیامیدانید توپولوژی چیست.؟

بیشتر مطالعه ما در هندسه به طول،زاویه،مساحت،حجم ونوع شکل مربوط است. ما بیشتر توجه به تساوی شکلها،تشابه آنها ویا تبدیلات این اشکال میکنیم.

توپولوژی چیست؟

این مبحث نخستین‌بار توسط هانری پوانکاره (۱۹۱۲-۱۸۵۴) و در مقاله‌ای با نام «آنالیز مکان» به‌صورت مجموعه‌ای از روش‌ها و مسایل، دسته‌بندی شد. این مبحث در ادامه پیشرفت‌هایی بنیادین داشت و در شکل دادن به ریاضیات قرن بیستم و امروز، نقشی اساسی بازی کرد.

توپولوژی چیست?

الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپیوترها ، توپولوژی نامیده می شود. توپولوژی انتخاب شده برای پیاده سازی شبکه ها، عاملی مهم در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود. انتخاب یک توپولوژی خاص نمی تواند بدون ارتباط با محیط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح گردد. نوع توپولوژی انتخابی جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر ، مستقیما بر نوع محیط انتقال و روش های استفاده از خط تاثیر می گذارد.

توپولوژی چیست

arbitration در شبکه چیست؟

ريخت شناسي شبکه(انواع توپولوژی)

توپولوژي ستاره اي (Star) در اين توپولوژي ، کليه کامپيوتر ها به يک کنترل کننده مرکزي با هاب متصل هستند. هرگاه کامپيوتري بخواهد با کامپيوتر ي ديگري تبادل اطلاعات نمايد، کامپيوتر منبع ابتدا بايد اطلاعات را به هاب ارسال نمايد.

چند نوع شبکه داریم؟

توپولوژی شبکه تشریح‌کننده نحوه اتصال کامپیوترها در یک شبکه به یکدیگر است. پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه، قابل اعتماد بودن و مقرون‌به‌صرفه بودن است. درواقع پیکربندی یا آرایش شبکه‌ای که از طریق اتصالات بین وسایل یک یا بین دو یا بیش از دو LAN تشکیل می‌شود را توپولوژیهای شبکه گویند.

توپولوژی اتوبوسی Bus

در یک شبکه خطی چندین کامپیوتر به یک کابل بنام اتوبوسی متصل می شوند. در این توپولوژی ، رسانه انتقال بین کلیه کامپیوتر ها مشترک است.

Network Topologies,bus,ring,start,hybrid,mesh توپولوژی شبکه

پیکربندی یا آرایش شبکه ای که از طریق اتصالات بین وسایل یک LAN یا بین دو یا بیش از دو LAN تشکیل می شود را توپولوژی های شبکه گویند

معرفی توپولوژی شبکه

توپولوژی یا همبندی یك شبكه تعیین كننده شیوه كابل كشی اتصال كامپیوترهاست .در واقع توپولوژی به معنای چگونگی پیکربندی و ایجاد اتصالات بین دستگاه‌های یک شبکه رایانه‌ای است. به هر ابزار متصل به یک شبکه رایانه‌ای گره (Node) گفته می‌شود که به‌وسیله پیوندها (Link) به همدیگر متصل می‌گردند. این توپولوژی (همبندی) معمولاً نوع كابل مورد استفاده را نیز تعیین میكند .

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه