اجزا ءشبکه

شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

کابل به عنوان رسانه ی انتقال داده سخت افزار

● رسانه های انتقال در یک سیستم ارتباطی، رسانه انتقال عبارت است از مسیری که ارسال کننده را به دریافت کننده متصل می کند. نوع رسانه انتقال با توجه به مشخصات گوناگون سیگنال دیجیتال تعیین میشود که عبارتند از:

انتقال فایل ها با استفاده از حالت انتقال رسانه از طریق Wi-Fi®‎

می توانید فایل ها را بین گوشی و سایر دستگاه های سازگار MTP، مانند رایانه، و با استفاده از اتصال Wi-Fi®‎ انتقال دهید. قبل از اتصال ابتدا باید دو دستگاه را جفت سازی کنید. اگر موسیقی، فیلم، تصویر یا سایر فایل های رسانه ای را بین گوشی خود و رایانه انتقال می دهید، بهترین کار این است که از برنامه ‎Media Go™‎ در رایانه خود استفاد کنید. Media Go™‎ فایل های رسانه ای را به گونه ای تبدیل می کند که بتوانید از آنها در گوشی خود استفاده کنید.

رسانه چیست و چه می‌کند؟

رسانه یا Media در لغت به معنی رساندن است و به آن دسته از وسایلی گفته می‌شود که انتقال‌دهنده فرهنگ‌ها و افکار عده‌ای باشد.

زیرلایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال

در شبکه‌های فراگیر که از یک کانال مشترک استفاده می‌کنند، اولین مسئله‌ای که پیش می‌آید این است که چه کسی از این کانال استفاده کند. به این کانال گاهی کانالهای با دسترسی چند گانه یا کانالهای با دسترسی تصادفی گوییم. حال وظیفه ما است که کلاهمان را قاضی نموده و به ایستگاه‌های مختلف این اجازه را بدهیم که از کانال مشترک موجود استفاده بهینه را ببرند. وظیفه این عمل در دنیای شبکه بر عهده نرم‌افزارهای زیر لایهٔ نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال(MAC) می‌باشد.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه