به کودکان خود اجازه دهید که از اوان کودکی خود تصمیمات مالی بگیرند. در مورد چگونگی خرج پول تو جیبی به او آموزش دهید. برای مثال پس انداز، خرج کردن ، صرف پول برای امور خیریه.

به کودکان خود اجازه دهید که از اوان کودکی خود تصمیمات مالی بگیرند. در مورد چگونگی خرج پول تو جیبی به او آموزش دهید. برای مثال پس انداز، خرج کردن ، صرف پول برای امور خیریه.
شما به عنوان پدر و مادر باید راه های جدیدی بیابید تا ارزش پول را به کودکان آموزش دهید. اگر والدین برای پول خرج کردن ارزش قائل شوند، چشمان کنجکاو کودک نظاره گر بوده و آن را فرا می گیرد
مدیریت پول در کودکان
شما به عنوان پدر و مادر باید راه های جدیدی بیابید تا ارزش پول را به کودکان آموزش دهید. اگر والدین برای پول خرج کردن ارزش قائل شوند، چشمان کنجکاو کودک نظاره گر بوده و آن را فرا می گیرد.
اصولى که در مورد «آموزش پول »به کودکان باید مدنظر داشت، عبارتند از:
1. خانواده هم چون تیم ورزشى است. این جمله بدان مفهوم می باشد که هر یک از اعضاى خانواده داراى نقش و مسئولیتى مشخص است و پیروزى کل خانواده در گرو مشارکت و همکارى همه اعضاى آن ممکن مى باشد. زمانى که پدر و مادر و بچه ها هدفى را دنبال مى کنند، اگر به طور گروهى تلاش کنند و مدیریت و برنامه ریزى درستى داشته
باشند، به طور حتم به پیروزى خواهند رسید. کار گروهى یعنى آموزش، جدیت و همکارى، سعى و به کار بستن
استعدادها و توانایى هاى تمام اعضاى گروه.
بهترین و والاترین اصول و ارزش هاى زندگى انسانى را به فرزندانتان بیاموزید. آرمان ها و ایده آل هاى خود را براى فرزندانتان بازگو کنید و اجازه دهید آنان نیز با دیدگاه ها و نگرش هاى شما درباره زندگى آشنا شوند.
2. پول دادن هاى دستی نامنظم وبى رویه به کودکان و نوجوانان، دلیلى بر رفاه و آسایش آنان نیست. اگر هدف ما از آموزش مسایل مالى و پرداخت مقررى به بچه ها، ارتقاء حس مسئولیت پذیرى و استقلال طلبى به آنان است، باید بپذیریم که پرداخت هاى بدون هدف و ضابطه، بدآموزى هایى به دنبال خواهد داشت. پدر و مادرى که مرتب به فرزندشان پول دستى مى دهند تا او خواسته هاى کودکانه خود را برآورده سازد، طبیعى است که کودک درکى از "ارزش پول" نخواهد
داشت و انتظار دارد همواره والدینش آرزوها و تقاضاهاى او را، حتى اگر نامعقول و خارج از توان آنان باشد، عملى سازند.
3. صبورى و شکیبایى رمز اصلى موفقیت پدر و مادر، و جدیت در کار، عامل پیشرفت و ترقى آنان است. در حقیقت اگر پدر و مادر بتوانند آموزش خود را با مهارت و کاردانى آغاز کنند و آن را با آرامش و پشتکار پیش برند، به هدف خود که همانا داشتن فرزندانى آینده نگر و مسئول است، دست خواهند یافت.
4. از قابلیت الگوپذیرى بچه ها استفاده کنید. یکى از بى ثمرترین روش هاى آموزش آن است که به بچه ها بگوییم: "آن کارى که مى گویم، انجام بده، نه آن کارى که مى کنم". کودکان همواره دیدگاه ها و نگرش هاى والدین شان را در مورد ارزش ها و ایده آل هاى زندگى از طریق مشاهده اعمال و رفتار آنان یاد مى گیرند و نه از طریق سخنرانى و نصیحت کردن هاى مستمر. دکتر کى( 2002 )، کارشناس امور مالى در این زمینه مى نویسد: «من مطمئنم دخترم در بزرگسالى فردى
آینده نگر و مقتصد خواهد شد، زیرا وقتى او به مدرسه مى رفت، من به سختى کار مى کردم و با تلاش فراوان مشکلات مالى خانواده را رفع مى نمودم».
مدیریت پول در کودکان
5. بهترین و والاترین اصول و ارزش هاى زندگى انسانى را به فرزندانتان بیاموزید. آرمان ها و ایده آل هاى خود را براى فرزندانتان بازگو کنید و اجازه دهید آنان نیز با دیدگاه ها و نگرش هاى شما درباره زندگى آشنا شوند؛ مسلم بدانید اگر هدف بچه ها جلب احترام و رضایت پدر و مادرشان باشد، به باورها و اعتقادات آنان پاى بندخواهند شد.
6. کودکان را براى ورود به دنیاى واقعى آماده سازید. بچه ها نیازمند دانستن مطالب گوناگونى فراتر از درس و کلاس و مدرسه هستند تا بتوانند هر چه غنى تر و پویا تر وارد اجتماع زندگى شان شوند. آنان ممکن است بعد از چند سالى از مدرسه و دانشگاه فارغ التحصیل شوند، ولى چیزى درباره واقعیات زندگى مادى و مهارت در کنترل و تنظیم امور مالى
کسب نکرده باشند. در این رهگذر وظیفه پدر و مادر است که اصول و فنون جدید مدیریت مالى و تنظیم مخارج و درآمد
را به آنان بیاموزند تا بتوانند از دانسته هاى شان در جهت پیشبرد اهداف آینده شان استفاده برند. به عنوان مثال، کارکردن (چه در خانه و چه در بیرون ازخانه) فرآیندى است که بچه ها ضمن آن با مقررات و قوانین حاکم بر جامعه آشنا مى شوند و مى توانند با رعایت و به کار بستن آنها، به مفاهیم ارزنده اى دست یابند.
این قدرت پول نیست که انسان را ثروتمند می کند بلکه تسلط داشتن بر آن و قدرت انسان در مدیریت پول و اقتصاد است که از او یک ثروتمند می سازد.
سه توصیه برای آموزش مدیریت پول به کودکان
1) تفاوت بین نیاز ها و خواسته ها را حتی به خردسال ترین کودکان آموزش دهید. توضیح دهید که بعضی از چیزهایی که کودک می خواهد ، خیلی گران است ، یا برای خرید برخی از اجناس باید صبر کند.
2) به کودکان خود اجازه دهید که از اوان کودکی خود تصمیمات مالی بگیرند. در مورد چگونگی خرج پول تو جیبی به او آموزش دهید. برای مثال پس انداز، خرج کردن ، صرف پول برای امور خیریه.
3)سرمایه گذاری را به کودک آموزش دهید. به او بیاموزید که در قبال کار درآمد دارید و بخشی از آن را باید بابت مالیات بپردازید.
این قدرت پول نیست که انسان را ثروتمند می کند بلکه تسلط داشتن بر آن و قدرت انسان در مدیریت پول و اقتصاد است که از او یک ثروتمند می سازد.

مدیریت پول توجیبی توسط کودک - پرشین وی

http://www.persianv.com/nozadan/257143.php

29 جولای 2014 ... روش هایی که در اینجا به آن اشاره شده به شما کمک می کند به کودک خود بیاموزید چگونه پول خود را پس انداز و مدیریت کند. تقریبا در تمام جوامع، همه بچه ها ...

ﭘﻮل ﺗﻮﺟﻴﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

http://www.iacap.ir/Education contents/pooletojibi.Dr.Mousavi.pdf

ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ روان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺑﺎﺑﻞ. ﭘﻮل وﺳﻴﻠﻪ .... ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد، ﺑﺎ او راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪ، ﺗﻮاﻓـﻖ ﻛﻨﻴـﺪ. ً. ﻣـﺜﻼ. : اﻳﻦ ﭘﻮ.

ارزش پول در زندگی کودک - بیتوته

http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/value1-money-life.html

ارزش پول را درک کردن، یعنی فهم و درک صحیح مدیریت پول. با آموزش درست ارزش پول می توانید دانش و ضرورت موفقیت مالی کودک خود را بیمه کنید و در واقع بزرگترین ...

چگونه پول خرج کردن را به کودکان یاد بدهیم؟ - روان شناسی.دلهره.خشم ...

http://robabnaz.persianblog.ir/tag/چگونه_پول_خرج_کردن_را_به_کودکان_یاد_بدهیم؟

1 ا کتبر 2012 ... در کشور سوئد، کودکان را از دوره دبستان با مدیریت مالی آشنا می‌کنند. به کودک مقداری پول می‌دهند و در قالب یک پروژه و طرح از او می‌خواهند تا برای پولش ...

پول توجیبی کودکان؛ چرا، چقدر و از چه سنی؟-پرشین پرشیا

http://www.persianpersia.com/lifestyle/ldetails.php?articleid=19333&parentid=54&catid=85

30 نوامبر 2013 ... اگر کودکی توانایی مدیریت مالی نداشت و هر بار پول کم آورد، چه باید کرد؟ بهتر است به او بگویید اگر تمایل دارد، می تواند برای خریدهایش با شما ...

پول توجیبی کودکان : بایدها و نبایدها - آفتاب

http://www.aftabir.com/articles/view/social/family_home/c4_1410086162p1.php/پول-توجیبی-کودکان-بایدها-و-نبایدها

7 سپتامبر 2014 ... دادن پول توجیبی به کودکان می تواند کار ساده ای به نظر برسد، ولی این طور ... در زمینه مدیریت درآمد ماهانه اش نخواهد داشت، از طرفی اگر کودک بیاموزد که ...

خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آموزش مديريت ارزش پول به کودکان

http://www.ibna.ir/vdcgqz9xwak9zw4.rpra.html

27 مه 2014 ... خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، مدیریت پول یک امر آموختنی است نه ذاتی، کتاب « مبلی برای مادرم» از مجموعه کتاب‌های «کودک و پول» با بیان داستانی ...

معرفی پول به کودکان - سامانه تربیتی پدر 20 مادر 20

http://www.pedar20madar20.com/Article26.aspx

8 فوریه 2014 ... آموزش، تشویق و توانا ساختن کودکان در نحوه خرج کردن پول، آن ها را قادر می ... کنیم که به واسطه آن بتوانید مدیریت مالی را به فرزندان خود آموزش دهید. 1.