آمادگي هاي لازم براي شرايط اورژانسي شرايط اضطراري هميشه ممكن است پيش بيايد. يك سقوط از دوچرخه  يا يك تب بالاي ناگهاني يا تشنج و ياسقوط كتري بر روي كودك ،همگي شرايط اورژانس هستند و همه ما براي روياروئي با آنها بايد آمادگي داشته باشيم. اگر موقع غذا خوردن غذا ناگهان در گلوي كودكان گير كند مي دانيد بايد چه كنيد؟ اگر بعد از گزيده شدن با نيش زنبور ناگهان تنفسش قطع شد چه مي كنيد؟ مهم نيست كه شما چقدر مراقب كودكتان هستيد اتفاق هميشه رخ مي دهد. از نظر علمي از هنگام آغاز مشكل تا زماني كه احتمال م ...

آمادگي هاي لازم براي شرايط اورژانسي

شرايط اضطراري هميشه ممكن است پيش بيايد. يك سقوط از دوچرخه  يا يك تب بالاي ناگهاني يا تشنج و ياسقوط كتري بر روي كودك ،همگي شرايط اورژانس هستند و همه ما براي روياروئي با آنها بايد آمادگي داشته باشيم.
اگر موقع غذا خوردن غذا ناگهان در گلوي كودكان گير كند مي دانيد بايد چه كنيد؟ اگر بعد از گزيده شدن با نيش زنبور ناگهان تنفسش قطع شد چه مي كنيد؟ مهم نيست كه شما چقدر مراقب كودكتان هستيد اتفاق هميشه رخ مي دهد.
از نظر علمي از هنگام آغاز مشكل تا زماني كه احتمال مرگ كودك وجود داشته باشد ،زمان اورژانس محسوب مي شود.
خيلي از والدين گمان ميكنند همينقدر كه شماره تماس اورژانس را مي دانند كافي است تا جان فرزندشان را هنگام خطر نجات دهند اما واقعيت اين است كه اين لازم است اما اصلا كافي نيست بنابراين بهتر است با انجام اقداماتي خود را  آماده كنيم تا بتوانيم در اين شرايط پيش از رسيدن پرسنل پزشكي ،كمي اوضاع را بهتر كنيم.
در اينجا چند نكته آورده شده است كه رعايت آنها به تمامي والديني كه كودك خردسال در منزل دارند توصيه ميشود:

1-هر چند وقت يكبار شماره هاي تماسي كه براي دسترسي به اورژانس ،بيمارستان ها يا مراكز درماني داريد چك كنيد تا مطمئن شويد شماره هاي صحيح را در دسترس گذاشته ايد.

2- يك جعبه كمك ها ي اوليه در منزل داشته باشيد.مي توانيد آن را به ديوار نصب كنيد تا در دسترس باشد يا محل خاصي را براي آن مشخص كنيد تا در صورت نياز دقيقا بدانيد كجا قرار دارد.جعبه كمك هاي اوليه در يك سوختگي ساده يا بريدگي سطحي بدن هم به دردتان مي خورد.

3- تمام شماره هاي اورژانس را در دسترس همه بگذاريد تا كسي مجبور نباشد به دنبال آن بگردد.

4-به كودك ياد بدهيد در مواقع اورژانس با چه شماره اي تماس بگيرد و چگونه صحبت كند.به او بگوئيد چنانچه سريعا وصل نشد يا پشت خط ماند صبر كند و گوشي را قطع  نكند.اپراتور از او نام ،فاميلي،آدرس منزل و جزئيات حادثه را خواهد پرسيد.او مي خواهد بداند چه اتفاقي افتاده، كي رخ داده، چگونه رخ داده و چه كسي صدمه ديده است.به كودكتان آموزش بدهيد تا زماني كه به نگفته اند ميتواني قطع كني ،گوشي را قطع نكند.ضمنا گاهي پشت تلفن هم مي توانند كودك را تا حدودي راهنمائي كنند تا زمان رسيدن اورژانس چه كند.

5- اطمينان پيدا كنيد پلاك منزل از خيابان،از هر طرف، قابل رويت است و پيدا كردن آن براي مامورين اورژانس سخت نيست.آن را محكم به ديوار بچسبانيد و طوري نصب كنيد كه در شب هم به راحتي ديده شود.

6-واكسيناسيون هاي كودك را به موقع انجام دهيد و يادداشتي از تاريخ انجام آن با توضيحات مربوطه در خانه نگهداري كنيد.اين كار باعث صرفه جوئي در وقت ميشود.به عنوان مثال اگر كودكتان علائم يك عفونت خطرناك را داشته باشد،چنانچه پزشك بداند واكسيناسيون هپاتيت برايش به موقع انجام شده، سراغ تشخيص هاي بعدي ميرود.

7-سعي كنيد تا جائي كه ميتوانيد اطلاعات خود را در مورد داروهاي مختلف،دوز آنها و ساير موارد مربوطه كامل كنيد.
ضمنا اگر فرزندتان مبتلا به بيماري است بسيار خوب است كه اطلاعات كاملي در مورد داروهائي كه به او مي دهيد و عوارض جانبي آنها داشته باشيد.پرسنل اورژانس هم بايد در جريان بيماريهاي كودك و داروهاي مصرفي و دوز آنها قرار گيرند.

8-به پرسنل اورژانس بگوئيد فرزندتان چه آلرژي هائي دارد يا به كدام داروها حساس است .اين مطلب بسيار مهم است.پيش از آنكه آنها در اين مورد سوال كنند، شما بايد آنها را مطلع كنيد.در اين صورت داروهائي به كودك داده نمي شود كه حال او را بد تر كنند.

9- نكته آخر اينكه،حتما به كلاس كمك هاي اوليه برويد و مطالب آموزشي در مورد روشهاي احيا در كودكان را بخوانيد و ببينيد.مانور هايمليخ ، روش بستن گردنبند طبي، درمان اوليه سوختگي و ساير اقدامات اوليه كمكي را ياد بگيريد.به خاطر داشته باشيد هر چقدر كه حالا وقت صرف آموزش كنيد، در شرايط بحراني وقتتان صرفه جوئي خواهد شد.خيلي خيلي بهتر است كه پرستار فرزندتان يا افراد خانواده تان كه از كودك مراقبت مي كنند نيز در اين كلاس ها شركت كنند.

آمادگي هاي لازم براي شرايط اورژانسي - کودکان

http://kids24.ir/آمادگي-هاي-لازم-براي-شرايط-اورژانسي-3997

آمادگي هاي لازم براي شرايط اورژانسي. آمادگي هاي لازم براي شرايط اورژانسي شرايط اضطراري هميشه ممكن است پيش بيايد. يك سقوط از دوچرخه يا يك تب بالاي ناگهاني يا  ...

رشته فوریت های پزشکی

http://fouriyat.ir/ems

همه چیز درباره فوریت های پزشکی|کاردانی فوریت های پزشکی|شرایط لازم برای ... به همین دلیل دانشجوی این رشته باید آمادگی فعالیت در شرایط سخت و توانایی در ... تکنسین فوریت های پزشکی (اورژانس) فرد آموزش‌دیده‌ای است که معمولاً همراه آمبولانس برای ...

بررسی نيازهای آموزشی پرستاران بخش اورژانس با توجه به معيارهای ...

http://www.inhc.ir/browse.php?a_id=463&sid=1&slc_lang=fa

دادهها با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون های آمار توصيفی استنباطی مورد تجزيه و ... ميانگين نمره کلی برای تمام سئوالات در شرايط بحرانی (97/0±30/2) بود و ... اين مطالعه نشان داد که پرستاران شاغل در اورژانس آمادگی لازم جهت پاسخ دهی مناسب در ...

زایمان طبیعی یا سزارین

http://luimc.com/ZAIMZN.htm

توضیح می دهد که وضعیت اورژانس پیش آمده و شرایط لازم برای زایمان طبیعی را ندارید در این ... 1- مدت بستری شدن و توانایی بازگشت به کار های عادی و روز مره بعد از زایمان طبیعی ... با شرکت در کلاسهای آمادگی برای زایمان ، آمادگی لازم برای رویارویی.

فرايند و فعاليت های بخش اورژانس در بيمارستان های دانشگاه علوم ...

http://www.militarymedj.ir/files/site1/user_files_01eb20/bahadori_57-A-10-272-1-5233f23.pdf

... ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و آﻣﺎدﮔﻲ ... اورژاﻧﺲ ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ . واژ. ه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، اور ..... ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ، از .... ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اورژاﻧﺲ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، اﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑﺮاي اراﺋﻪ .

بررسی نيازهای آموزشی کارکنان بهداشت و درمان برای مقابله پزشکی ...

http://www.militarymedj.ir/files/site1/user_files_01eb20/tavakoli-A-10-332-1-1058c0d.pdf

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳــﺖ .... 14- ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﻚ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی همدان: رشته طب نظامی و ...

http://www.ghatreh.com/news/nn22902594/رییس-مرکز-مدیریت-حوادث-فوریت-های-پزشکی-همدان-رشته-نظامی

2 روز پیش ... رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: بیمارستان های خصوصی موظف به کاهش زایمان سزارین شدند ... با طب اورژانس تاکتیکی شد و گفت: باید رشته های پرستاری اورژانس و ... منظور استقرار و تأمین حداقل برنامه های مورد نیاز در مراحل آمادگی، مقابله و ... و ارزیابی زیرمجموعه ها و ایجاد تدابیر لازم برای رفع نواقص و پیاده کردن ...

بسته خدمتي فرد شاغل در واحدهاي اورژانس

http://www.mums.ac.ir/shares/darman/emergency/EMS_Dispatch_Service_pack.pdf

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 2. -. ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ... ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪﻭﻳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻧﻤﺎﻳﺪ.

آئين نامه کارگروه - دانشگاه علوم پزشكي گلستان - پايگاه اورژانس 115

http://www.goums.ac.ir/find.php?item=29.3259.2230.fa

هر گونه اقدام آمادگی ، پيشگيری ، کاهش آثار، مقابله و بازسازی در زمينه مسائل ... مراکز بهداشتی – درمانی، درمانگاهها ، پايگاههای اورژانس و بيمارستانها در شرايط مختلف. ... 10 - سطح بندی خدمات و تدوين پروتکل های لازم برای پيشگيری ، درمان و توانبخشی.

توصیه های اورژانس 115 گیلان به عزاداران حسینی - تی نیوز

http://tnews.ir/news/67CC32398981.html

2 روز پیش ... رشت - ایرنا - مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گیلان به ... ایرنا، با اشاره به آمادگی 115 گیلان برای ارایه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی در ایام ... و رعایت نکات لازم برای امدادرسانی به مصدومان و بیماران بسیار کمک کننده است. ... فرماندار : عباس آباد شرایط مطلوبی برای روابط تجاری با عمان دارد ...

1.ایین نامه پوشش فراگیر خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

http://www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/daneshkadaha/daneshkade-behdasht/manager_group/upload_manager_group/manabe_elmi/aien_nameh_ha_va_dasturolamalha/aein_nameh_pusheshe_faragire_khadamate_pish_bimarestani.doc

2 ـ مركز پيام: در شهرستان‌هايي كه فاقد شرايط لازم براي ايجاد مركز ارتباطات و ... پيام در يكي از پايگاه‌هاي اورژانس موجود ايجاد شده و استفاده از پرسنل همان پايگاه براي ... پزشكي موقت : پايگاههايي كه در ايام ويژه به منظور آمادگي و توان عملياتي بيشتر در ...

جای خالی تجهیزات اضطراری در مراکز درمانی دندان پزشکی - ایردن

http://irden.ir/amoozesh/nd/141411/

افزايش جمعيت آگاه تر، تعداد ملاقات هاي دندانپزشكي براي داشتن دندان هاي سالم را ... به عنوان حداقل تجهيزات لازم نام برده و وجود لوازم مورد نياز براي شرايط اورژانس در ... آمادگي كافي و تجهيزات اورژانس هاي پزشكي و احيا و داروهاي لازم را در اختيار داشته باشد.

مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي (EDC)

http://mazums.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=4&PageId=3386&codeV=1&tempname=EDC

برنامه ریزی جهت بررسی نگرش دانشجویان دوره های فعلی و قبلی ECE نسبت به محیط ... سپس کتاب " فناوری اطلاعات" تهیه و چاپ گردید و این واحد برای کلیه دانشجویان ..... با مسائل اورژانس و آمادگی لازم جهت مدیریت و عملکرد مناسب در مواجهه با شرایط ...

امدادگران جنگی (TEMS) - انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران

http://www.isem.ir/find.php?item=1.119.45.fa

که براساس شرايط موجود برای کمک به حل بحران وارد عمل می‌شوند. ... لازم با قواعد نظامی ميسر خواهد شد، در حاليکه در برنامه های معمول، پرسنلEMS موظف هستند تا ... عملکرد و همچنين تعريق فراوان و دهيدراسيون امدادگرمی شود لذا آمادگی جسمی مناسب در اين افراد ...

توصیه های اورژانس 115 گیلان به عزاداران حسینی - املش نیوز

http://amlashnews.com/1393/08/06/توصیه-های-اورژانس-115-گیلان-به-عزاداران-ح/

2 روز پیش ... وی از روسای تکایا و هیات های مذهبی خواست تا برای بازنگه داشتن مسیر آمبولانس ها در پشت دسته های عزاداری همکاری های لازم را داشته باشند. ... اعلام آمادگی فدراسیون فوتبال برای راه اندازی شبکه تلویزیونی ... کاندیدا خواهند شد و اگر دیدند لازم نیست و صلاح دانستند خبرگان با شرایط دیگری اداره شود کاندیدا نخواهند شد.

دانلود : پذیرش بیماران اورژانسی

http://darman.umsha.ac.ir/uploads/pazeresh_bimaran_orjhansi.doc

رويه هاي جاري و امور انجام شده به وسيله كاركنان در طراحي، ارايه و ارزيابي مراقبت هاي. — . — بهداشتي و به طور كلي، اقدامات مورد نياز براي انجام و اندازه گيري كيفيت را شامل مي شود. ... بيماران بستري; نوبت دهي به بيماران; آموزش بيماران جهت آمادگي در موارد لازم ... موظف به رعایت شرایط تنظیم اسنادرسمی کشورهستندوقانونگذارتنظیم کنندگان ...