بعضی والدین از بی نظمی کودکشان گله دارند و می گویند پس از پایانِ بازی اسباب بازی هایش را به حال خود رها می کند و در جمع و جور و مرتب کردن آنها کمکی نمی کند.


بعضی والدین از بی نظمی کودکشان گله دارند و می گویند پس از پایانِ بازی اسباب بازی هایش را به حال خود رها می کند و در جمع و جور و مرتب کردن آنها کمکی نمی کند.
کودکان از همان خردسالی باید یاد بگیرند که اسباب بازی های خود را جمع و مرتب کنند و این خود شروع مرحله آشناسازی کودکان با قواعد نظم و ترتیب، نگهداری و مراقبت از اسباب بازی ها و وسایل است.
کودکان خردسال در مقابل جریان بازی خیلی زود عکس العمل نشان می دهند و هر آنچه صورت بازی داشته باشد، سبب خوشحالی و جلب توجه آنان می شود.
لذا والدین می توانند از طریق بازی خیلی از مفاهیم اخلاقی، اجتماعی، تربیتی و عادت های رفتاری را به کودکان یاد دهند. بعضی از خواسته ها و انتظارات والدین متناسب با توانایی ها و مراحل رشد کودک  نیست؛ کودکان پیش از رسیدن به سن سه و نیم تا چهار سالگی نمی توانند اشیاء را مرتب بچینند زیرا قدرت سازماندهی آنان برای مرتب نمودن، تقسیم بندی و جدا ساختن مجموعه ها کافی نیست.
بعضی اوقات روش های تربیتی والدین غلط است و کودک را به مقاومت، لجاجت  و سهل انگاری وا می دارد.
بدین منظور روش های صحیح برخورد والدین با کودکان درباره نحوه مرتب کردن اسباب بازی ها به شرح زیر پیشنهاد می گردد:
* مادر به کودکش می گوید: خوب حالا ببینم کی زودتر کار خود را تمام خواهد کرد، تو یا من؟
تا تو اسباب بازی هایت را جمع می کنی من هم ظرف ها را می شویم و میز را تمیز می کنم. فقط همه چیز باید منظم انجام شود و عجله ای در کار نیست. (این یکی از روش های مادر شهره بود که سد راه بهانه گیری های شهره می شد.)
* دفعه دیگر، این مادر هوشیار از روش دیگری استفاده کرد:
شهره جان، خودت را آماده کن تا به گردش برویم. همه اسباب بازی ها، به جای خود! عروسک نلی، نگاه کن شهره چطور می خواهد وسایل خودش را مرتب کند، بعد یواشکی به من بگو شهره با سلیقه است یا نه، باشد؟
 والدین می توانند از طریق بازی خیلی از مفاهیم اخلاقی، اجتماعی، تربیتی و عادت های رفتاری را به کودکان یاد دهند. بعضی از خواسته ها و انتظارات والدین متناسب با توانایی ها و مراحل رشد کودک نیست؛ کودکان پیش از رسیدن به سن سه و نیم تا چهار سالگی نمی توانند اشیاء را مرتب بچینند زیرا قدرت سازماندهی آنان برای مرتب نمودن، تقسیم بندی و جدا ساختن مجموعه ها کافی نیست.
سپس مادر خم می شود و وانمود می کند که در گوش عروسک چیزی می گوید. شهره کنجکاو می شود!
- به عروسک نلی چه گفتی، به من هم بگو.
- نه، این یک راز است بین من و نلی، هر وقت که اسباب بازی هایت را جمع کردی، آن را خواهی فهمید. نلی، درست است؟
بعد می توانیم به او هم بگوییم...
عروسک نلی به حرکت درآمده در محل مناسب قرار می گیرد (با کمک مادر) طوری که گویی نظاره گر کارهای صاحب کوچولوی خود است. مادر از اتاق خارج می شود. دخترک با عجله اسباب بازی ها را داخل جعبه سرازیر می کند به طوری که در جعبه بسته نمی شود.
شهره نگاهی به عروسک می اندازد به نظر می رسد که نگاه او خشمگین است. خوب چه می شود کرد!
شهره بار دیگر، اسباب بازی ها را روی زمین خالی می کند، این دفعه می کوشد تا با نظم و دقت آنها را داخل جعبه بچیند.
سرانجام ، کار به پایان می رسد. مادر داخل می شود، عروسک را در بغل می گیرد و یواشکی با او به صحبت می پردازد.
دخترک نظاره گر است. مادر سؤال می کند:
- دختر من، خیلی با سلیقه و منظم است. آفرین بر او، مگر نه عروسک نلی؟
عروسک سر خود را به علامت تصدیق تکان می دهد (با کمک مادر)
دخترک یادآوری می کند:
- خوب حالا راز را بگو.
مادر دوباره یواشکی با عروسک به صحبت می پردازد: «بهتر است به شهره هم بگویم» و عروسک سر خود را تکان می دهد.
- عروسک نلی به من آهسته گفت که من شهره را خیلی دوست دارم، چون او خیلی منظم است و اسباب بازی های خود را خیلی دوست دارد و از آنها مراقبت می کند.

* کودکی که حاضر نبود اسباب بازی هایش را جمع و جور کند،
مادرش به دنبال روش صحیحی بود تا کودک را ترغیب به جمع آوری اسباب بازی هایش نماید، مادر یکی از عروسک های کودک را بغل گرفت و برای او (عروسک) قصه پسری را می گفت که نمی خواست اتاقش را مرتب کند، مادر چنین شروع کرد:
«یک فرشته خوب ظاهر شد و گفت کاش این بچه می توانست زبان اسباب بازی هایش را بفهمد. آن وقت او شنید که عروسک های خرس و خرگوش دارند گریه می کنند، چون آنها تمام شب کنار جعبه ای افتاده بودند و نمی توانستند توی «باغ وحش» بخوابند.
خرگوش آه می کشید، چون یک عالمه لگو، مکعب و ماشین کمپرسی روی پشتش سنگینی می کرد. مهره ها می ترسیدند، چون هر کدام به تنهایی در گوشه ای از اتاق افتاده بودند و نمی توانستند یکدیگر را ببینند. یک عروسک به صورت معلق پشت بخاری افتاده بود و از فشار و ناراحتی که بر سرش وارد می شد گریه می کرد که چرا او را توی تختش نگذاشته اند تا بخوابد.
کودکان از همان خردسالی باید یاد بگیرند که اسباب بازی های خود را جمع و مرتب کنند و این خود شروع مرحله آشناسازی کودکان با قواعد نظم و ترتیب، نگهداری و مراقبت از اسباب بازی ها و وسایل است.
مادر گفت همه اسباب بازی ها غمگین هستند. بچه که دلش نمی خواست این طور باشد شروع کرد به جمع و جور کردن. اول عروسک را از پشت بخاری بیرون آورد. مادر گفت: «عروسکت را اینجا بیاور. ما باید بگذاریم فوری بخوابد. من فکر می کنم از شدت ناراحتی و بی خوابی سرش گیج می رود.»
...بعد از این که آن را آوردم، خرسم را هم پشت کمد لباس ها پیدا کردم و ماشینم را از پشت مبل. بالاخره اتاق مرتب شده بود. من و مادرم خوشحال بودیم که حالا همه چیز درست شده است.
مادر مرا روی زانو نشاند و گفت: «حالا تمام اسباب بازی ها خوشحالند که می توانند بخوابند.» من خودم را سخت به مادر چسباندم و خوشحال بودم که مرا محکم در آغوش گرفته است، و توانستم رضایت و خشنودی او را فراهم نمایم.

* روش دیگری که مادر به کار گرفت،
جمع و جور کردن اسباب بازی ها را، برای کودک تبدیل به یک بازی شیرین و دلچسب نمود.
نکته صحیح تربیتی که مادر رعایت کرد این بود که نیم ساعت قبل از اتمام بازی به کودک تذکر داد که وقت بازی به پایان رسیده، و حالا باید اسباب بازی ها را جمع و جور کنیم. مادر به این طریق عمل کرد:
«مادر می پرسد: توپت کجاست؟ » من به دنبالش می گردم و می گویم: «اینجا» مادر می گوید: «لطفاً توپ را پیش من بیاور!» من توپ را بر می دارم و می خندم. مادر می پرسد: «توپ توی کدام سبد می رود؟» من جواب آن را می دانم چون مادر روی آن سبد یک توپ نقاشی کرده است. توپ را به داخل آن می اندازم مادر کارم را تأیید می کند: «درست است!» بدین طریق ما هر روز غروب این طور با هم بازی می کنیم.
من حالا تمام اسباب بازی ها را می شناسم و می دانم بعضی از آنها شب ها در کدام سبد می خوابند. بعد هر روز صبح آنها سرحال هستند و می توانند با من بازی کنند!
* مادر در قصه ای از دوران کودکی خودش بیان می کند که اسباب بازی هایش را به صورت منظم و مرتب سر جایش می گذاشته است.
* وقتی کودک مشغول جمع آوری اسباب بازی هایش است مادر او را تشویق می کند و رضایت خود را اعلام می نماید.
   

چه کسی باید اسباب بازی ها را جمع کند؟ - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=13496

8 ا کتبر 2005 ... بعضی والدین از بی نظمی کودکشان گله دارند و می گویند پس از پایانِ بازی اسباب بازی هایش را به حال خود رها می کند و در جمع و جور و مرتب کردن آنها ...

کودکان - شهرداری منطقه 8

http://region8.tehran.ir/Default.aspx?tabid=217

چه کسی باید اسباب بازی ها را جمع کند؟ کودکان از همان خردسالی باید یاد بگیرند که اسباب بازی های خود را جمع و مرتب کنند و این خود شروع مرحله آشناسازی کودکان با ...

اسباب‌بازی‌هایت را جمع کن - بیتوته

http://www.beytoote.com/psychology/valedeyn-m/asbabbazyhayt2-collection.html

اما کودک باید اسباب بازی‌ها و ریخت و پاش‌هایش را جمع کند... بازی ... شما ریخت و پاشهایش را جمع کنید در بزرگسالی هم توقع دارد کسی کارهایش را برایش ساماندهی کند .

آموزش به اشتراک گذاشتن اسباب‌بازی‌ها - بیتوته

http://www.beytoote.com/baby/tuition/asbabbazi-kodakan.html

تا به حال شده کودکتان در یک جمع یا میهمانی، اسباب بازی یا وسیله ای را از کودک دیگری ... نمی کنند، بنابراین در مواقعی مانند توپ بازی باید رعایت نوبت را به آنها یاد داد. ... به اسباب بازی که همبازی او هم می خواهد، محکم چسبیده و حاضر نیست آن را به کسی ...

کارهایی که بچه ها بلد نیستند... هنوز 1 - به تویز

http://behtoys.com/everything-about-game/item/210-کارهایی-که-بچه-ها-بلد-نیستند-هنوز-1

17 آگوست 2014 ... و درک نمی کند اگر این اسباب بازی مال من است پس چرا باید آن را به کس ... "اسباب بازی هایت را جمع کن، دست هایت را بشور، لباست را بپوش، بیا داریم ...

116-اصول و روش های کاربردی در فرزند پروری (2) - Professor ...

http://www.professorsoltanzadeh.com/new/farzand parvari.htm

پرستار با آن ها بازي کند ، سخن بگويد ، به آن ها لبخند بزند ، آن ها را تشويق و سرگرم کند. .... حضور داريد بايد توافق کنيد که چه کسي بايد بد رفتاري کودک را مديريت کند ..... اسباب بازي ها را جمع کند منتظر زنگ تفريح هاي معمول در بازي کودک باشيد.

روزهای مادرانه - و اسباب‌بازی‌ها... جمع می‌شوند!

http://motherlydays.blogfa.com/post-340.aspx

جمع می‌شوند! ... قرارم این بود که بگذارم بچه‌ها چند ماهی با این اسباب‌بازی‌ها حال کنند، و وقتی دیگر ماشین‌ها و ... اسباب‌بازی‌های تبعید شده از دیدرس خارج شدند و دیگر کسی حال نداشت ... این دسته آخری، همان دسته‌ای بودند که باید برایشان تصمیم می‌گرفتم.

مجلات : کودک و همبازی هایش

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3992/4161/26012

برای کودکان 19 تا 25 ماهه اسباب بازی ها و همبازی ها اهمیت بیشتری یافته، ... خودشان مشغول باشند، در حقیقت تمایل دارند که به تنهایی و در میان جمع کودکان بازی کنند. ... بین او و همبازی او ایجاد می شود حل کند و حتما باید بزرگتران در این مورد دخالت کنند. .... در واقع نباید بچه ها را مطمئن کرد که در تنهایی هیچ کس از آنها بازدید نخواهد کرد، چون  ...

چرا بچه ها با هم دعوا می کنند؟ - عصر ایران

http://www.asriran.com/fa/news/347827/چرا-بچه-ها-با-هم-دعوا-می-کنند

28 جولای 2014 ... بعضی اوقات برای اینکه بچه ها توجه والدین را جلب کنند وارد یک عادت بد و چرخه معیوب میشوند. ... به شما کمک کند تا بدانید چه کاری را باید انجام دهید تا این تنش ها کاهش یابد .... ببین من از برادرت می خواهم که اسباب بازی هایش را جمع کند،بلافاصله ... کسی روی آنها پا بگذارد و بشکند،لطفا آنها را جمع کن و بگذار داخل

کودک - میم مثل مادر

http://madar67.persianblog.ir/tag/کودک

اسباب بازی هایش را با کمک والدین جمع کند و در سبد اسباب بازی بریزد و یا داخل کمد ... بگیم که بعضی آمپول خیلی درد ، بعضی ها کم و بعضی ها واقعا اصلا درد ندارند. .... عوامل خطر را باید از آنان دور ساخت و مراقبت داشت تا به خود و کسی آسیبی نرسانند.

آداب ( راه و رسم) مهمانی رفتن با کودکان - میم مثل مادر

http://madar67.persianblog.ir/post/12/

28 مه 2014 ... وقتی به مهمانی دعوت شدیم و با کودکمان می رویم ، باید آدابی را رعایت کنیم ... گاهی سر بازی یا اسباب بازی با هم دعوا می کنند. ... یا میوه ها گاز گازی می کند و در ظرف میوه یا زمین ( روی فرش ) می اندازد ، یا در حال غذا خوردن ( شیرنی خوردن ) راه می رود و همه جا می ریزد ... پس از نقاشی و فعالیت با کمک مادر و دوستانش آنها را جمع کند.

روانشناسی خانواده

http://www.khoshbakhti20.blogfa.com/

و اگر در طول شبانه روز ذهنشان ناخودآگاه خواست به چيزي فكر كند سريع آن را كنترل مي كنند. ... خود و عادت دادن او به جمع کردن ریخت و پاش هایش پس از بازی ، از بازی استفاده نمایید ... شما می توانید نقش کارآگاهی را ایفا کنید و دنبال اسباب بازی هایی بگردید که ... زوج ها برای آرامش بخشی به یکدیگر اولاً باید نیازهای یکدیگر را بشناسند و ...

مطالب قدیمی‌تر - جمع آسمانی ما - Blogfa

http://womanart-2.blogfa.com/?p=2

نکات مهم در مورد اسباب بازی ها که خوبه سازندگان و فروشندگان لحاظ کنند ... از لطفتون ممنون،از این جهت سوالم فوریه ،چون باید تا آخر هفته به جمع بندی برسم ... بهترین پیشنهادها برای کسی که دنبال حقیقت در دینه و می خواد از صفر برای تحقیق شروع کنه.

6 روش برای پرورش کودک منظم و تمیز - فینگیلی ها

http://www.fingiliha.com/tazeha/108-6-روش-برای-پرورش-کودک-منظم-و-تمیز.html

می توانید جمع کردن اسباب بازی ها از روی زمین را به یک بازی سرگم کننده تبدیل کنید. ... برای کودکان بزرگ تر، می توانید از بازی اینکه چه کسی می تواند وسایل خودش را ... کودک باید وسایل کوچک که برایش سنگین نیستند را جمع کند و وظیفه جمع ...

بازی و کودک - سایت فکرنو

http://www.fekreno.org/Abazi/baziindex.htm

این زمین بازی آبی زیبا هوش کودکان را تحریک و تقویت می‌کند و چه کسی می‌داند؟ .... باید در انتخاب اسباب بازی ها سعی شود آن کلیشه های رایج هم شکسته شوند. .... به این می‌گن شست، ای یکی درخت آلو رو تکون می‌ده، این یکی اونو جمع می‌کنه، این یکی می‌بره  ...

اصول تربیتی کودک زیر 7 سال | مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني

http://www.pasokhgoo.ir/node/82649

در هفت سال اول زندگی، بچه باید آقایی کند، یعنی هر کار خواست برایش انجام بدهد ( صبرکن ... زیرا کودکان هنوز به چیزی و کسی جز طبیعت و مادر وابسته نیستند! ... بیا این آشغال ها رو جمع کن » ، به او بگوییم : « بیا اسباب بازی های قشنگت رو از رو زمین ...