کودک شما اکنون و در دو ماهگی چه کارهایی می کند: او ممکن است به کسانی که با او صحبت می کنند لبخند بزند!

کودک شما اکنون و در دو ماهگی چه کارهایی می کند:
او ممکن است به کسانی که با او صحبت می کنند لبخند بزند!
او هیجان خود را با تکان دادن بازوها و پاها  نشان می دهد.
 او قادر به یاد گیری یک رویداد به دنبال دیگری است.
او به سمت صداهایی که در کنارش هستند برمی گردد اما او فقط می تواند صداهایی که در مقابلش هستند را مکان یابی کند!
راهنمایی بیشتر:
انتخاب متناسب با سن:
 اسباب بازی ها که به فعالیت بدنی مانند لگد زدن تشویق می کنند
  اشیا روی زمین با چراغ چشمک زن، موسیقی و اشیا آویزان 
حالا ديگر حس¬هاي كودك دو ماهه ¬شما قوي¬تر شده ¬اند و به تدريج مي¬توانند در كنار هم كار كنند تا دنيا را بشناسند پس سعي كنيد محرك¬هاي مناسبي براي حس¬هاي مختلف او فراهم كنيد تا آنها را تجربه كند.جالب¬ترين و جذاب¬ترين چيز در مورد كودك شما در اين مرحله از رشدديدن شكوفا شدن مهارت¬هاي اجتماعي فرزندتان است ... شما روز خود را با خنده¬ واقعي او آغاز مي¬كنيد!
كودك در اين سن چگونه بازي مي¬كند؟
او مي¬تواند لبخند بزند و در صورتي كه كسي با او حرف بزند از خود صداهاي شبيه كوكو دربياورد.با تكان دادن دست و پاهايش هيجان خود را نشان مي¬دهد.مي¬توانيد ياد بگيرد كه يك اتفاق باعث بروز اتفاق ديگري مي¬شود.به سمت صداهاي اطراف خود بر مي¬گردد اما تنها مي¬تواند موقعيت صداهايي كه روبرويش باشند را تشخيص دهد.او مي¬تواند بعضي از كارها را ياد بگيرد
اسباب بازي هاي متناسب با اين سن یعنی دو ماهگی نوزاد :
1- تشكچه نرم
در اين زمان دست و پاهاي او هميشه در حال حركت هستند؛ وقتي كه روي چيزي ضربه مي¬زند يا خود را و اعضاي بدنش را مي¬كشد؛ وقتي كه روي اسباب¬ بازي¬ها مي¬كوبد يا حتي آنها را مي¬گيرد و در برخي موارد سعي مي¬كند كه كمي روي زمين بخزد.يك تشكچه¬ نرم رنگارنگ با پارچه¬ هاي متفاوت مي¬تواند جاي خوبي براي فعاليت و بازي كردنش باشد و تمام نيازهايش را در يك جاي نرم برآورده كند (از تمرين مهارت¬هاي حركتي تا تحريك حس¬هاي مختلف،همه براي تقويت مهارت¬هاي شناختي مناسب هستند)
اين قبيل تشك¬ها معمولاً جذابيت¬هايي دارند كه كودك را براي فعاليت بيشتر تشويق مي¬كنند. پس او را طوري قرار دهيد كه امكان فعاليت و ضربه زدن و حركت كردن را داشته باشد.براي تنوع، در صورت امكان جاي اسباب¬ بازي¬ها را عوض كنيد. دقت كنيد و ببينيد كه فرزندتان متوجه اين تغيير مي¬شود و مي¬كوشد تا با تغييرات كنار بيايديا نه.
رنگ¬هاي متضاد يكي از بهترين روش¬هاي تحريك ديدن در كودك هستند. به رنگ¬ها اشاره كنيد، نام حيوانات را بگوييد؛ حتي با اينكه كه كودك¬تان هنوز معناي واژه¬ هايي كه مي¬گوييد را نمي¬داند اما مي¬فهمد كه به نقاط و بخش¬هاي مختلف اسباب¬ بازي¬ها اشاره مي¬كنيد و او هم نقطه¬ تمركز خود را تغيير مي¬دهد. اگر تشكچه¬ اش موزيكال است از اين فرصت براي تحريك حس شنوايي اش استفاده كنيد. دستش را در دست خودتان بگيريد و به آرامي همراه با موسيقي آنها را به هم بزنيد. وقتي كه صداها را تقليد مي¬كنيد يا همراه با آهنگ برايش آواز مي¬خوانيد حالت چهره¬ تان را هم تغيير دهيد.
2-اسباب¬ بازي¬هايي كه كودك را به فعاليت فيزيكي (مثلاً ضربه زدن) تشويق مي¬كنند
ضربه زدن طبيعت بچه است و عضلاتي را تقويت مي¬كند كه بايد روزي از آنها براي راه رفتن استفاده كند.بازي¬هاي منظمي كه را به ضربه زدن تشويقش مي¬كنند شروع خوبي محسوب مي¬شوند اما حواس¬تان باشد كه حتماً برايش از يك قنداق يا پوشك سبك استفاده كنيد تا بتواند پاهاي خود را به راحتي حركت دهد. او را طوري نزديك اين اسباب¬ بازي قرار دهيد كه پاهايش به آساني به آن برسند.تكيه دهيد و با شوخي و خنده با او حرف بزنيد.او خيلي دوست دارد وقتي كه به اسباب ¬بازي ضربه مي¬زند توجه شما به سمت او باشد.اين مسئله برايش بسيار مهم و هيجان¬ انگيز است !
حتي در همين سن هم شما مي¬توانيد او را با مفهوم علت و معلول آشنا كنيد. وقتي ضربه زد بگوييد "آره، ببين چي كار كردي!تو روشنش كردي!"يا"آهنگ كار تو بود!".به تدريج با توجه و تشويق شما، فرزندتان اين ارتباط مهم را درك مي كند: اين كار رو من كردم!
وقت صرف كنيد و به بعضي از ويژگي¬هاي اسباب¬ بازي اشاره كنيد.رنگ¬ها را شناسايي كند و به چهره ها اشاره كنيد.اين به كودك كمك مي¬كند تا ارتباط بين اشيا و واژه¬ها را درك كند.
3- تشكچه¬ هايي با چراغ¬هاي چشمک ¬زن، موسيقي و آويزهاي جذاب
حس¬هاي مختلف بچه اولين منابع يادگيريش هستند.تشكچه ¬هاي مناسب با تحريك اين حس ها مهارت¬ هاي بينايي و شنوايي را در او تقويت مي¬كنند.او را تشويق كنيد كه ضربه بزند، دست و پايش را به اسباب ¬بازي¬هايي كه آويزان هستند برساند و ...؛ به اين ترتيب مهارت¬هاي حركتي در او رشد مي كند و زمينه¬ مناسبي براي درك روابط علت و معلولي ايجاد مي شود.
اين اسباب¬ بازي از ديد فرزندتان چگونه است؟ روي زمين دراز بكشيد و آن را از زاويه ديد او ببينيد.اين كار در تعيين موقعيت او و اسباب ¬بازي به شما كمك مي¬كند.هر چند وقت يك بار جاي بچه را تغيير دهيد تا زاويه ديد تازه¬ اي داشته باشد.
براي بهبود روابط بين خودتان و بيشتر كردن جذابيت بازي¬ها و فعاليت¬هاي مختلف، با هم با اين اسباب¬ بازي بازي كنيد.وقتي كه هوشيار و سرحال است براي بازي وقت بگذاريد نه وقتي كه خواب آلوده ،گرسنه يا ناآرام است.اگر اسباب¬ بازي برايش خيلي ناخوشايندباشد چشمانش را مي¬بندد و شما اين را متوجه مي¬شويد.براي كمك به يادگيري كودك در زمينه¬ ارتباط بين واژه ¬ها و كارها، قسمت¬هاي مختلف را تكان دهيد و همزمان درباره¬ آن حرف بزنيد: «تكون تكون تكون. ديدي برات خنديد؟»
همچنين،اگر تشكچه¬ قابليت صوتي يا نوري دارد، آواز بخوانيد يا صداي كودكانه اي تقليد كنيد تا اين قابليت¬ها و ويژگي¬هاي صوتي و نوري برجسته¬ تر شوند.هر چه بيشتر با كودك حرف بزنيد و مستقيماً او را درگير اين قبيل موضوعات كنيد، به رشدش كمك بيشتري كرده¬ ايد.

٢ ماهه | اسباب بازی کودک ٢ ماهه | اسباب بازی نی نی دو ماهه | نی نی سایت ...

http://www.bazidan.com/بازی-و-یادگیری/٢-ماهه/

اسباب بازی متناسب با سن رشد کودک و نوزاد دو ماهه . نی نی 2 ماهه سامانه جستجوی اسباب ... آشنایی با مرحله رشد نوزاد و کودک دو ماهه و اسباب بازی مناسب کودک یا نوزاد در دو ماهگی کودک شما اکنون و در دو ماهگی چه کارهایی می کند: او ممکن است به کسانی که با او ...

١ ماهه | اسباب بازی کودک 1 ماهه | اسباب بازی نی نی یک ماهه | نی نی سایت ...

http://www.bazidan.com/بازی-و-یادگیری/١-ماهه/

اسباب بازی متناسب با سن رشد کودک و نوزاد دو ماهه . نی نی 1ماهه ... آشنایی با مرحله رشد نوزاد و کودک یک ماهه و اسباب بازی مناسب کودک یا نوزاد در یک ماهگی. هر چيزي كه ...

بررسی واکنش های کودک از 11 ماهگی تا دو سالگی - آکاایران - دنیای ...

http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/23753.html

یازده ماهگی در این سن کودک با اعتماد بیشتری روی پاهای خود می ایستد . همچنین او ... به یک سمت خم شود و برای برداشتن یک اسباب بازی که پشت سرش قرار داده شده بچرخد . ... او قادر خواهد بود اشیاء کوچک را با انگشتان بر دارد و با قلم یا مداد رنگی اشکال دایره ای شکل رسم کند . ... آشنایی با مراحل تکاملی رشد در کودکان تا پایان سه سالگی ...

رفتارها و واكنشهای كودك از یك ماهگی تا شش ماهگی - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=5606

23 فوریه 2004 ... با روند رشد و تكامل كودك خود آشنا شوید ( قسمت سوم) كودك از ابتدای تولد ، قدرت ... وقتی می خواهید چیزی را به نوزادتان نشان بدهید، او را در حالت قائم یا با كمی زاویه نگه دارید. ... در دو ماهگی ، كودك در طول روز كمتر می خوابد و ممكن است برخی اوقات بیداری خود .... او در این سن می تواند اسباب بازی را از یك دست به

مجلات : آیا فرزند من طبیعی است؟

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3992/4164/26088

با توجه به این مسائل، آشنایی مادران با مراحل رشد طبیعی فرزندان شان و آگاهی آنها نسبت به ... نوزادان با چشمان خود حرکت نور را تعقیب می کنند، پستانکی را که در دهان شان می ... ممکن است کودکی یک یا دو مرحله را جهشی بگذراند، ولی غالب کودکان بیشتر مراحل ... زمین نمی خورد، نیز می تواند اسباب بازی اش را روی زمین به دنبال خود بکشاند.

اردیبهشت 1389 - گل باغ زندگیمون - بلاگفا

http://www.mylittelflower.blogfa.com/8902.aspx

بسیاری از والدین هنگام عوض كردن پوشك،حمام یا بازی با كودك خود حرف می‌زنند. ... طی مرحله رشد دندان و جوانه زدن آن در لثه،لثه‌ها خارش زیادی دارند از این رو كودك هر آنچه در نزدیك ... گردن نوزاد می‌توانید به نرمی پاهای كودك را خم و راست كنید یا به آرامی اسباب بازی محبوبش را .... زهرا حالا بیشتر از دو ماهه که اومده خونه و یاد اون

آشنایی با مراحل زبان باز کردن کودک و مشکلات آن - نی نی جان

http://ninijan.persianblog.ir/post/41/

23 مه 2012 ... کودکان از 3 یا 4 ماهگی شروع به تولید یک سری صداهای بی‌معنا می‌کنند، حتی سروصداهایی در قالب بازی با حرکات لب که در حقیقت به آن‌ها ... در 5 یا 6 ماهگی نوزاد به مرحله‌ای از تولید صداها می‌رسد که به اصطلاح به آن «ببلینگ» گفته می‌شود. ... به این معنا که رشد حسی حرکتی و رشد کلامی هر دو فرایندهای رشدی هستند که در ...

سلامت كودك - جدول رشد کودکان

http://www.childhealth.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=349&pageid=43570

كودكان با سرعت و الگوهاي متفاوتي رشد مي كنند: برخي حرف زدن را خيلي زود شروع مي .... اشيا آشنا براي استفاده هاي مناسب يا تخيلي، مثلا هُل دادن ماشين چمن زن اسباب بازي روي ... در حدود 30 تا 36 ماهگي، بازيگر كوچولوي شما، نقشهاي جديدي را مي پذيرد. ... به عنوان مثال، يك كودك دو ماهه از بازي با اشيا متحركي كه با باد يا حركت هوا حركت

ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺷﺪ : روﻧﺪ وزن ﮔﻴﺮي اﻃﻔﺎل: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺪ: ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳﺪه

http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/takamol_da_kodakan.pdf

روﻧﺪ وزن ﮔﻴﺮي اﻃﻔﺎل: ﻧﻮزادان. 3.5 -3. ﻛﻴﻠﻮ. 5. ﻣﺎﻫﮕﻲ. 2. ﺑﺮاﺑﺮ. 1. ﺳﺎﻟﮕﻲ. 3. ﺑﺮاﺑﺮ. 2. ﺳﺎﻟﮕﻲ. 4 ... ﻣﺎﻫﻪ دوم. 3. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ. ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻳﺪه آل از ﻛﻮدﻛﺎن ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮي زﻳﺮ : 8. ﺑﺎر. 3-5. روزﮔﻲ ،. 14-15. روزﮔﻲ ،. 30-45 ... ﻛﺮدن اﻳﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺻﺎف وﻳﺎ اﻓﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدك اﺻﻼ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ. .... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزﯼ هﺎﯼ ﻓﺮ

کودکان و اسباب بازی ها (با تأکید بر روان شناسی بازی) -قسمت اول ...

http://www.ir-med.com/articles/item/3419-کودکان-و-اسباب-بازی-ها-با-تأکید-بر-روان-شناسی-بازی-قسمت-اول

آشنا شود. مسأله مهم این است که بازی و اسباب بازی ها باید متناسب با ویژگی های سنی، رشد جسمی و روانی ... بازی ها و اسباب بازی های مناسب برای کودکان. با ... بازی بدنی که حتی در نخستین ماه ها آغاز می شود، عمدتا به رشد و تکامل اعمال حرکتی درشتHarsh ... از حدود 2 یا 3 ماهگی بازی اکتشافی که به صورت

Displaying items by tag: نوزاد تا دو سال - به تویز

http://behtoys.com/newborn-up-to-two-years

4 روز پیش ... برای نمونه کودک سه ماهه با مکیدن اسباب بازی هایش، به زمین کوبیدن آن ها، ... تمامی نوزادان پس از تولد به مرور، مهارت های حرکتی مهمی همچون، نشستن و راه رفتن و. ... چرا که عدم فعالیت حرکتی موجب ایجاد اخلال در رشد مناسب ماهیچه ها و استخوان ها می شود. ... در این کتاب محدوده سنی از تولد تا دو سالگی به 7 مرحله تقسیم شده است:.

دلنوشته های یك پدر - مطالب ابر رفتارهای كودك

http://1pedar.mihanblog.com/post/tag/رفتارهای كودك

28 مه 2014 ... وبلاگ یك پدر دغدغه های یک پدر است در مورد رشد درست کودک خود. ... بازدید ماه قبل : 3712 ... مراجعه کنید خودش یه موضوع مهمه که باید در یک فرصت مناسب توضیح داده بشه . ... هم میتونید بعد از یک ماهگی با صداهایی مثل دست زدن از پشت سر نوزاد این رو ... یک دو کلمه اول رو بگن اما ممکن هم هست این مرحله تا 16 یا 17

دلنوشته های یك پدر - مطالب ابر رشد

http://1pedar.mihanblog.com/post/tag/رشد

15 جولای 2014 ... اساسا این دو با هم به صورت یکپارچه به بچه منتقل میشن و ضمنا ساختار و محتوا سطوح ... اما در این پست انشاءالله بر نکات دیگه‎ای در انتخاب بازی و اسباب بازی تمرکز میکنم. ... تازه اگر هم پدر یا مادر بگن ندارم بعضا یا بچه میگه این مشکل شماست یا میذاره روی بی ..... برچسب ها: وبلاگ یك پدر رشد كودك نوزاد مراحل رشد.

مراحل رشد کلامی کودکان - آفتاب

http://www.aftabir.com/articles/view/health_therapy/other/c13c1191234889p1.php/مراحل-رشد-کلامی-کودکان

1 ا کتبر 2007 ... یکی از پیچیده ترین مراحل رشد کودک، تسلط او بر زبان است. ... هنگامی که نوزاد در حال گریه است، با شنیدن صدای گفت وگوی افراد و یا صدائی مثل جارو ... کودک سه ماهه قادر است چشم و سپس سر خود را به سمت صداهای آشنا برگرداند و با ... در نه ماهگی او می تواند با صدای بلند و واضح، واژه های دو

کودکان برتر - مقالات تخصصی در زمینه نوزادان

http://www.koodakanebartar.blogfa.com/cat-3.aspx

10 آوريل 2014 ... مادر بودن به ویژه در دو سال اول زندگی کودک ، شغلی بیست و چهار ساعته به شمار می رود . ... خود را در موقع مناسب تمام کنید و به همین دلیل ناچار به اضافه کاری خواهید بود. ... یکی از لذتهای کودکان این است که والدین در این بازی های خیالی با آنها شریک شده .... کارگاه رشد کودک ویژه مادران باردار و یا مادرانی که نوزاد

رشد ذهنی نوزادان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/sheikh/fa/MentalNeonate

براي پرورش رشد ذهني كودك در اين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد : ... دراين مرحله كودك اشيا و مكانهاي آشنا را مي شناسد و كارهاي هميشگي را درك مي كند . او با ديدن سينه مادر و يا بطري شير هيجان زده مي شود و به اسباب بازيهاي جديد .... او مي تواند دو يا سه كلمه با معني به زبان بياورد و ممكن است شكلي را دركتاب