اكنون زمان آن است كه به فرزند چهار ماهه تان در فهم و شناخت بعضي چيزها كمك كنيد تا مفهوم من ميتوانم اين كار رو بكنم در ذهنش جا بيفتد.


اكنون زمان آن است كه به فرزند چهار ماهه تان در فهم و شناخت بعضي چيزها كمك كنيد تا مفهوم من ميتوانم اين كار رو بكنم در ذهنش جا بيفتد.با بازيهاي ساده يا تهيه اسباب بازي ساده اي كه فرزندتان بتواند با آن تعامل برقرار كند ميتوانيد مفاهيم علت و معلول را به او ياد بدهيد چون در اين زمان هماهنگي دست و چشمش نيز بهتر شده است.

نوزاد در اين سن چگونه بازي مي كند؟
• يخندد، پيچ و تاب ميخورد و با ذوق فرياد ميكشد. 
•با كمك شما ميتواند به اشيا برسد. 
•دوست دارد حركت دستانش را نگاه كند.
• ميتواند چهرههاي آشنا را تشخيص دهد و به چهره ديگران نيز علاقهمند است.
•ميتواند اسباببازيهايي كه در دسترسش هستند را بگيرد.
اسباب بازي هاي متناسب با اين نی نی 4 ماهه :
1-اسباببازيهاي دستي
در اين مرحله، بچهها كم كم استفاده هدفمند از دستان خود را آغاز ميكنند. لمس كردن، حس كردن و گرفتن همگي راه هايي براي كشف و سياحت دنياي جديد براي او هستند.به همين دليل الآن زمان مناسبي است تا اين مهارتها با اسباب بازي اي مناسبي كه بافتها و زمينههاي مختلف و البته جايي براي گرفتن دارند تقويت شوند.اين اسباببازيها علاوه بر امكان گرفته شدن توسط بچه حتي وقتي كه در دستانش نيستند نيز به خاطر زيباييهاي ظاهري توجهش را جلب مي¬كنند.
راه و روشهاي مختلفي پيدا كنيد تا اسباببازي، همراه و در دست بچه باشد.( بسياري از اين نوع اسباببازيها طوري طراحي ميشوند كه به ساير چيزها وصل شوند يا اينكه اصلاً از قبل به يك چرخ يا قنداق قابل حمل وصل شدهاند.) سپس آن را كمي جلوي بچه بالا و پايين برده و بعد به چپ و راست حركت دهيد. ببينيد آيا ميتواند با چشمهايش آن را دنبال كند؛ سپس تشويقش كنيد تا دستش را دراز كرده و آن را بگيرد وبگوئيد «اوه! ببين ... گرفتيش!» 
كمي با هم با اسباببازي قايم باشك بازي كنيد. اگر به اندازهي كافي كوچك است، آن را زير يك پتو پنهان كنيد؛ اگر صدادار است يا حالت جغجغهاي دارد، صداي آن را در بياوريد.اجازه دهيد قسمتي از آن از زير پتو بيرون بماند و سپس از او بپرسيد كه «كجا رفت»؟ يك نگاه زير چشمي به آن بكنيد و بگوييد «آهان !ايناهاش».تا پايان شش ماهگي او مي¬تواند بفهمد كه برجستگي زير پتو همان اسباب¬بازي او است. 
فرزند شما هيچ گاه براي سرگرم شدن توسط شما و صدا در آوردن و شكلك در آوردن كوچك نيست.سعي كنيد براي او صداي حيوانات مختلف را در بياوريد. وقتي كه خنده¬هاي شيرين و پر از شوق او را ببينيد، فراموش مي¬كنيد كه اين قبيل كارهايتان چه قدر بچه¬گانه است و تشويق مي شويد بيشتر ادامه بدهيد!

2-اسباب بازيهايي با صداهاي متنوع، رنگهاي روشن و چراغ
رنگهاي روشن و نورها سادهترين چيزهايي هستند كه بچه در حال حاضر ميتواند ببيند.وقتي كه اشيا و صدا ها را به او معرفي ميكنيد، در حقيقت كمك ميكنيد كه حسهاي مختلفش تحريك شوند و حافظهاو كه منبع اصلي تقويت بينائي هستند را آماده و تقويت ميكنيد.
سعي كنيد فضا را براي بازيهايي كه ماههاي بعد قرار است انجام شوند آماده كنيد.قبل از شروع بازي به ويژگيهاي مختلف اسباببازي اشاره كنيد چراغهاي آن را روشن كنيدوصدايآن را در بياوريد و او را هم تشويق كنيد صداي موسيقي را تقليد كند و همين طور كه پيش ميرويد شما هم همراه با او بخوانيد.وقتي هم كه سرتان شلوغ است ، موسيقي و چراغها را روشن كنيد تا  سرگرم شود.
 3-اسباب بازيهايي با صورتكهاي دوست داشتني
شكلمنحصر به فرد يك چهره يكي از اولين چيزهايي است كه كودك آن را تشخيص داده و به آن واكنش نشان ميدهد.همزمان با رشد توانايي تمركز بچهها، آشنايي با يك چهره باعث تقويت مثبت و بهبود رشد مهارتهاي بينائي و احساس آرامش ميشود.
با اشاره به ويژگيهاي چهره كمك كنيد تا كودك شناسايي يك شيء و شناسايي چهرهها را درك كندسپس به سراغ صورت خود و كودك برويد. به آرامي صورتش را لمس كرده و نام هر قسمت را بگوييد.
جاي دندانكش را تغيير دهيد و ببينيد كه متوجه اين تغيير ميشود يا نه. به تدريج  او خودش را به سمت آنها ميكشد و آنها را مي-گيرد و شايد دندانك را در دهان خود بگذارد (همان طور كه هر چيز ديگري را كه پيدا كند با در دهان گذاشتن امتحانش مي¬كند).
تشويقش كنيد تا تمام اين ويژگيها و مشخصات را با رفتن به سمت آنها كشف كند؛ كمكش كنيد تا قسمتهاي مختلف اسباب بازي را لمس كند. در مورد چيزي كه لمس ميكند توضيح دهيد و كمك كنيد تا بين چيزي كه لمس ميكند و آنچه ميشنود، ارتباط برقرار كند.
4-جغجغه هاي دستي يا اسباب بازيهايي كه روي يك حلقه هستند
بچه ها در حدود سه ماهگي كمک اشيايي كه در دسترسشان باشد را ميگيرند و به تدريج که می گیرند ، ميتوانند كارهايي را انجام دهند!ياد ميگيرند كه تكان دادن يك جغجغه باعث توليد صدا ميشود.دوباره آن را امتحان ميكنند...و متوجه قانون علت و معلول مي شوند.
وقتي كه براي اولين بار يك جغجغه را نشانش مي دهيد، آن را روبرويش نگه داريد و كمك كنيد تا روي آن تمركز كند، سپس آن را به خط وسط ميدان ديدش ببريد و سپس به آرامي به سمت چپ و راست حركت دهيد. آن را در دسترسش قرار دهيد تا بتواند آن را بگيرد يا آن را در كنارش بگذاريد تا راحتتر بتواند به آن ضربه بزند.براي انكه تشويقش كنيد به اشيا اطرافش برسد، آنها را به آرامي در مقابلش تكان دهيد.كودك،كم¬كم براي رسيدن به آنها تلاش ميكند و آنها را مي گيرد و در دهانش ميگذارد تا امتحانشان كند.
زماني كه واقعاً توانست آگاهانه جغجغه را در دستش نگه دارد، كار خود را شروع مي¬كند و آن را از يك دست يه دست ديگر مي-دهد. شما هم مي¬توانيد با تغيير  دادن محل جغجغه در دستش كمكش كنيد تا كار ش را به پايان برساند.
همچنين، خوب است كمك كنيد تا اين جغجغه را به عنوان منبع صدا بشناسد و عمل و عكس ¬العمل را با صحبت كردن برايش توضيح دهيد: «آهان! ببين وقتي تكونش ميدي چه صدائي ميده !»  

اسباب بازی نوزاد و نی نی 4 ماهه | اسباب بازی کودک 4 ماهه | اسباب بازی ...

http://www.bazidan.com/بازی-و-یادگیری/٤-ماهه/

انواع اسباب بازی مناسب نوزاد و نی نی و کودک 4 ماهه با تنوع قیمت و نوع . اسباب بازی متناسب با سن رشد کودک و نوزاد چهار ماهه . نی نی 4 ماهه سامانه جستجوی اسباب بازی ...

اسباب بازی نوزاد و کودک 3 ماهه | اسباب بازی کودک 3 ماهه | اسباب بازی ...

http://www.bazidan.com/بازی-و-یادگیری/٣-ماهه/

... و نوزاد سه ماهه . نی نی 3 ماهه سامانه جستجوی اسباب بازی مخصوص و متناسب با سن نوزاد و کودک اسباب بازی نی نی . ... اسباب بازی مناسب نوزاد و کودک 3 ماهه: ... الگوی خواب، بیداری و غذا خوردن نوزاد سه ماهه شما به تدریج منظمتر و قابل پیش بینی تر میشوند.

اسباب بازی نوزاد ، نی نی و کودک 5 ماهه | اسباب بازی کودک 5 ماهه | اسباب ...

http://www.bazidan.com/بازی-و-یادگیری/٥-ماهه/

انواع اسباب بازی مناسب نوزاد و نی نی و کودک 5 ماهه با تنوع قیمت و نوع . ... نی نی . اسباب بازی نوزاد ، کودک و نی نی . ... نمایش همه اسباب بازی های گروه سنی 4 تا 5ماهه.

بازی و اسباب بازی برای کودک چهار ماهه - نی نی جان

http://ninijan.persianblog.ir/post/30/

18 آوريل 2012 ... راهکارهای مناسب برای از شیر گرفتن کودک · اسباب بازی برای کودکان 2 ساله · مراحل از ... برای افزایش هوش نوزاد · بازیهای آسان برای تقویت هوش و خلاقیت کودک 15 تا 18 ماهه ... اکنون زمان آن است که به فرزند چهار ماهه تان در فهم و شناخت بعضی چیزها کمک کنید ... 4-جغجغههای دستی یا اسباببازیهایی که روی یک حلقه هستند.

بازی و اسباب بازی برای کودک سه ماهه - نی نی جان

http://ninijan.persianblog.ir/post/29/

4 اشتباه تربیتی که پدر و مادر ها مرتکب می شوند · کتاب خواندن کودکان ... افزایش هوش نوزاد · بازیهای آسان برای تقویت هوش و خلاقیت کودک 15 تا 18 ماهه ... بازی و اسباب بازی برای کودک سه ماهه. نویسنده: عطیه - چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/۳٠. الگوی خواب، بیداری و غذا خوردن فرزند سه ماههشما به تدریج منظمتر و قابل ... اسباب بازی های مناسب با این

بازی و اسباب بازی برای کودک پنج ماهه - نی نی جان

http://ninijan.persianblog.ir/post/31/

18 آوريل 2012 ... 1-اسباببازیهای حجم دار، مناسب برای ضربه زدن ... یک اسباببازی حجم دار برای این سن عالی است زیرا کودک میتواند به راحتی با آن بازی کند.

بازی و اسباب بازی برای کودک دو ماهه - نی نی جان

http://ninijan.persianblog.ir/post/28/

18 آوريل 2012 ... 4 اشتباه تربیتی که پدر و مادر ها مرتکب می شوند · کتاب خواندن کودکان از بدو ... بازی و اسباب بازی برای کودک دو ماهه ... حالا دیگر حسهای کودک دو ماههشما قویتر شدهاند و به تدریج میتوانند در کنار هم کار ... کنید محرکهای مناسبی برای حسهای مختلف او فراهم کنید تا آنها را تجربه کند. ... کودک در این سن چگونه بازی میکند؟

نی نی عکس | آلبوم عکس بچه ها و نی نی های خوشگل | آپلود عکس

http://www.niniaxs.ir/

IMAGE. ویژگی های یك اسباب بازی مناسب ... 3. 0. سید ماهان میرزاده مرعشی ، 6 ماهه از اهواز ... 221. 3. كوروش كشوردوست ، ١٠ ماهه از مشهد. 2014-10-23-15-30-47. 78256. 4.

نوزاد تا 6 ماهه - نی نی عکس | آلبوم عکس بچه ها و نی نی های خوشگل | آپلود ...

http://www.niniaxs.ir/index.php/6

IMAGE · ویژگی های یك اسباب بازی مناسب ... نوزاد تا 6 ماهه. آریاپری نور ، 6 ماهه از تهران ... 5. امیرمحمد حیدری ، 4 ماهه از رباط کریم. 2014-10-06-17-27-33. 69. 5.

تغذیه کودکان 6 تا 12 ماهه+تغذیه تکمیلی کودکان+اصول تغدیه تکمیلی

http://barsame_maman.niniweblog.com/cat28.php

24 آگوست 2014 ... تغذیه کودکان 6 تا 12 ماهه+تغذیه تکمیلی کودکان+اصول تغدیه تکمیلی - خانه ای ... اسباب بازی های برسام عسلی+بازی های مناسب کودکان 2ساله+بازی های .... داشت؛من در این پست برای تمام شما مامانای گل نی نی وبلاگی بخش از مقاله ی مقاوم ... خود بگنجانیم علاوه بر آن میوه‌ها را به همراه سبزیجات 4 تا 7 بار در طول شبانه روز به ...

نوازد کمتر از یک ماه را سوار هواپیما نکنید - مراقبت از نوزاد - کودک آکا

http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/2012918212237.html

سن مناسب برای نوزاد در سفر هوایی ... پزشکان به والدین توصیه می کنند نوزاد را در ماه اول زندگی به سفر هوایی نبرند. ... شیشه شیر، شیر خشک، پستانک، یک دست لباس، یک شیشه آب معدنی و یا آب جوشیده شده و تعدادی اسباب بازی برای سرگرمکردن نوزاد. ... مراقبت از نوزاد - نی نی سایت ... 4 فعالیت سرگرم کننده پاییزی برای کودکان.

بازي‌هاي آسان براي تقويت هوش و خلاقيت نوزاد ‌(از تولد تا 36 ماهگي ...

http://www.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadID=9295&

سرگرمیهای خانگی · استفاده از وسایل خانه برای ساخت اسباب بازی ... با كودك دو ساله‌تان بنشينيد و عكس چهره‌هاي مختلفي را از توي مجله‌ها و كتاب‌ها پيدا كنيد. .... باشيد و آن را دوست داشته باشيد براي اين بازي مناسب است: .... فرناز پست ها : 1781 عضویت:1388/4/15 .... نسرين جان 9 ماه بازي هاشو بزار ممنون از تايپيك مفيدت.

اسهال-چطور مي توانم بفهمم كه كودك دچار اسهال شده است؟-پرشین پرشیا

http://www.persianpersia.com/health/hdetails.php?articleid=10974&parentid=69&catid=74

5 جولای 2012 ... اگر كودك كوچكتر از سه ماهه به اسهال مبتلا شود بايد به پزشك مراجعه كنيد ... كودكان بين 3 تا 6 ماهه و 39/4 درجه سانتيگراد براي كودكان بيش از 6 ماه) ... لمس اسباب بازي يا ساير اشيا كه قبلا به مدفوع آلوده كودك ديگري آغشته شده بودند دچار اسهال شود) ... نی نی سایت, :منبع ... چطور ب

وبلاگ گروهی مادرانه - روشهای با هوش تر کردن کودکان

http://madaraneh.mihanblog.com/post/94

4- با جنین خود حرف بزنید و او را صدا كنید. ... در شش ماهه نخست پس از تولد به این نكات توجه داشته باشید. ... 23- برای او اسباب بازی های كمك آموزشی تهیه كنید.

ســـی تـــــــــو بـــــــرای تـــــــــــــــــو

http://gogolimogoli.mihanblog.com/

3 ماهه. http://kliik.persiangig.com/image/30to/mataleb/. 4 ماهه ... اسباب بازی مناسب کودک و نوزاد 12 ماهه ( نی نی 12 ماهه): سالی پر از اكتشافات، پیشرفت های فیزیكی ...

دی 1387 - کودک شیرین من

http://kuudak.blogfa.com/8710.aspx

شايعترين سن بروز آن بين 2 تا 4 ماهگي است و 90% موارد در كودكان كمتر از 6 ماهه رخ ... كودك را در رختخوابي با تشك صاف و سفت، كه با يك ملافه مناسب پوشانده شده است بخوابانيد و بالشي زير سرش نگذاريد. از قراردادن اسباب بازي هاي پارچه اي يا ساخته شده از ساير مواد نرم در تختخواب او .... مطلب فوق از سایت "نی نی سایت" برداشت شده است.