نوزاد 3 ماهه شما اکنون در الگوی خواب و غذا خوردن بیشتر قابل پیش بینی است. در سه ماهگی ، کودک راه های جدید برای برقراری ارتباط با شما و جهان کشف می کند. لمس کردن،   نوزاد 3 ماهه شما اکنون در الگوی خواب و غذا خوردن بیشتر قابل پیش بینی است. در سه ماهگی ، کودک راه های جدید برای برقراری ارتباط با شما و جهان کشف می کند. لمس کردن، احساس کردن و گرفتن همه چیز در دسترس ! به کودکتان اسباب بازی های محرک حسی و پخش کننده موسیقی های آرام را پیشنهاد دهید و در مورد چگونگی درک عکس العمل های کودک هنگامی که با هم بازی می کنید مطالعه بیشتری کنید.
کودک شما در سن سه ماهگی چه کارهایی می کند:
 الگوی خواب، بیداری و غذا خوردن نوزاد سه ماهه¬ شما به تدریج منظم¬تر و قابل پیش¬ بینی¬ تر می¬شوند.همزمان با رشد کودک،می¬بینید که راههای جدیدی برای برقراری ارتباط با شما و کشف دنیای اطرافش پیدا می¬کند ...لمس کردن، حس کردن و گرفتن هر چیزی که در دسترسش باشد!اسباب بازی¬هایی که حس¬های مختلف را تحریک می¬کنند برایش تهیه کنید، موسیقی¬های آرام برای او پخش کنید وبه نشانه¬ ها و   عکس ¬العملهایش در هنگام بازی دقت کنید.
•  مادر خود را مي¬شناسد و به صورت ساير افراد هم علاقمند است. 
•روي شكم خود مي¬خوابد و با استفاده از زانوها و بالا آوردن سينه¬اش مي¬تواند از خود محافظت كند. 
• سرش را به سمت صدا مي¬چرخاند و وقتي صحبت مي¬كنيد شما را نگاه مي¬كند. 
•   چيزها يا اشخاص آشنا را تشخيص مي¬دهد. 
• مي¬تواند به اشياي مختلف ضربه بزند اما نمي¬تواند خودش را به آنها برساند.
•وقتي اسباب¬بازي را در دست او مي¬گذاريد مي¬تواند آن را گرفته و تكان بدهد.
اسباب بازي هاي مناسب با اين سن:
 1-جغجغه¬ هاي دستي يا اسباب¬ بازي¬هايي كه روي يك حلقه هستند
کودکان و نوزادان  در حدود سه ماهگي كم ¬كم اشيايي كه در دسترسشان باشد را مي¬گيرند و به تدريج یاد می گیرند که مي¬توانند كارهايي را انجام دهند!ياد مي¬گيرند كه تكان دادن يك جغجغه باعث توليد صدا مي¬شود.دوباره آن را امتحان مي¬كنند...و كم كم رابطه علت و معلول را متوجه مي شوند.
براي كمك به او، براي شروع، حلقه را در دست بچه بگذاريد و آن را به آرامي تكان دهيد.بچه ¬ها در اين سن كم¬كم در حال يادگيري كنترل گرفتن اشيا هستند .آنها مي¬توانند صبر كنند و به سمت هدف پيش بروند  با نگه داشتن حلقه روبروي بچه، تكان دادن آن و ايجاد فرصتي براي اينكه بتواند آن را بگيرد، به تمرين و تقويت مهارت¬هاي هماهنگي در او كمك كنيد.جغجغه  را در دستش بگذارید ، آن را تكان دهيد و بگوييد «صداشو شنيدي؟ تو اين كارو كردي!»تأكيد بر اثرات كار مي¬تواند تشويقش كند تا دوباره آن را انجام دهد. 
همچنين،ميتوانيدحلقه¬اي را انتخاب كنيد كه به اندازه¬ي كافي بزرگ باشد و كودك بتواند با دو دست خود آن را بگيرد.او ابتدا با يك دست حلقه را ميگيردو سپس با دست ديگر و سپس دوباره با يك دست!اين كار مهارت دست به دست كردن يك شيء از دست راست به چپ و برعكس را در او تقويت مي¬كند.
2- تشكچه
در اين سن دست و پاهاي فرزندتان هميشه در حال حركت هستند؛ وقتي كه روي چيزي ضربه مي¬زند يا خود را و اعضاي بدنش را مي¬كشد؛ وقتي كه روي اسباب¬بازي¬ها مي¬كوبد يا حتي آنها را مي¬گيرد و در برخي موارد سعي مي¬كند كه كمي روي زمين بخزد.
يك تشكچه¬ي نرم پر رنگارنگ با پارچه¬هاي متفاوت مي¬تواند جاي خوبي براي فعاليت و بازي كردن او باشد و تمام نيازهايش را در يك جاي نرم برآورده كند (از تمرين مهارت¬هاي حركتي گرفته تا تحريك حس¬هاي مختلف براي به چالش كشيدن مهارت¬هاي شناختي)
براي يادگيري بهتر و بيشتر فرزندتان به او كمك كنيد تا در حالت ذهني صحيحي قرار گرفته و با انجام دادن برخي از كارهايي كه هنوز نمي¬تواند انجام دهد ارتباطات علت و معلولي را درك كند براي مثال، پخش موسيقي يا تكان دادن يا در آوردن صداي اشيا.
سعي كنيد كه اين وسايل طوري قرار گرفته باشند كه به راحتي در دسترسش باشند.سپس تشويقش كنيد تا خودش اين كار را انجام دهد؛ در اين صورت حركت دست و پاها و ساير موارد به خوبي پيش ميرود.شايد با شنيدن يك صدا يا ديدن رفتارهاي جالب و مهيج شما بيشتر تشويق شود. بعد از اين كار كودك خود به خود بيشتر به هيجان آمده و تشويق مي¬شود چون ارتباط بين كار ي كه انجام داده و جوابي كه از اسباب بازي گرفته را درك مي¬كند! 
همچنين، چنانچه اسباب بازي اش را آويزان كرده ايد گهگاه جايش را تغيير دهيد.اين كار براي تقويت حافظه كودك مفيد است و احتمالاً قبل از بازي متوجه اين تغييرات خواهد شد.
 3- آينه¬ بي¬خطر براي كودكان
خيلي پيش از آنكه بچه ¬ها از روي آينه تشخيص دهند چه كسي مي¬خندد، بيشتر دوست دارند كه به انعكاس تصوير خودشان خيره شوند و از چيزي كه در آنجا مي¬بينند لذت ببرند.اين باعث تقويت خودشناسي و بهبود رشد احساسي مي¬شود.اين كار همچنين زماني كه بچه براي لمس آينه به سمت آن مي¬رود باعث تقويت هماهنگي دست و چشم نيز مي¬شود.
براي كمك به او، پس از آنكه آينه را تنظيم كرديد، زاويه ديد او را بررسي كنيد و ببينيد كه دقيقاً چه چيزي را مي¬بيند.براي كمك به رشد حس خودشناسي، به تصويرش در آينه اشاره كنيد و سپس همين كار را با تصوير خودتان در آينه تكرار كنيد.با بچه دالي بازي كنيد.مامان رو مي¬بيني؟ ديگه كيو مي¬بيني؟ به بخش¬هاي مختلف صورت خود اشاره كنيد.چشماي منو مي¬بيني؟ چشماي خودتو مي¬بيني؟ اينجان! به اين صورت كم¬كم و به تدريج ارتباطات براي بچه مفهوم پيدا مي¬كنند.
با اشاره به يك مورد ديگر (براي مثال، حلقه¬اي كه در دست داريد)به تقويت ديدن و مفهوم انعكاس¬ها كمك كنيد.سراغ آينه¬هاي ديگر خانه هم برويد و اجازه دهيد كودك¬تان ببيند انعكاس¬هاي شما در آينه¬هاي ديگر به چه شكلي مي شود.همچنين،وقتي كه آماده بود و توانست صورتش را بالا بياورد آينه را روبرويش قرار دهيد تا خودش را  از زاويه¬ جديدي ببيند.

اسباب بازی نوزاد و کودک 3 ماهه | اسباب بازی کودک 3 ماهه | اسباب بازی ...

http://www.bazidan.com/بازی-و-یادگیری/٣-ماهه/

نی نی 3 ماهه سامانه جستجوی اسباب بازی مخصوص و متناسب با سن نوزاد و کودک اسباب بازی نی نی . اسباب بازی ... اسباب بازی مناسب نوزاد و کودک 3 ماهه: نوزاد 3 ماهه شما ...

اسباب بازی نوزاد و نی نی 4 ماهه | اسباب بازی کودک 4 ماهه | اسباب بازی ...

http://www.bazidan.com/بازی-و-یادگیری/٤-ماهه/

انواع اسباب بازی مناسب نوزاد و نی نی و کودک 4 ماهه با تنوع قیمت و نوع . اسباب بازی ... نی نی 4 ماهه سامانه جستجوی اسباب بازی مخصوص و متناسب با سن نوزاد و کودک اسباب بازی نی نی . اسباب بازی ... 3-اسباب بازيهايي با صورتكهاي دوست داشتني.

٢ ماهه | اسباب بازی کودک ٢ ماهه | اسباب بازی نی نی دو ماهه | نی نی سایت ...

http://www.bazidan.com/بازی-و-یادگیری/٢-ماهه/

نی نی 2 ماهه سامانه جستجوی اسباب بازی مخصوص و متناسب با سن نوزاد و کودک اسباب بازی نی نی . ... آشنایی با مرحله رشد نوزاد و کودک دو ماهه و اسباب بازی مناسب کودک یا نوزاد در دو ماهگی ... 3- تشكچه هايي با چراغهاي چشمک زن، موسيقي و آويزهاي جذاب.

بازی و اسباب بازی برای کودک سه ماهه - نی نی جان

http://ninijan.persianblog.ir/post/29/

18 آوريل 2012 ... بازی و اسباب بازی برای کودک سه ماهه ... همزمان با رشد کودک،میبینید که راههای جدیدی برای برقراری ارتباط با شما ... اسباب بازی های مناسب با این سن:.

بهترین اسباب بازی برای کودکان سه تا 6 ماهه - Bartarinha.IR | برترین ها

http://www.bartarinha.ir/fa/news/42987/بهترین-اسباب-بازی-برای-کودکان-سه-تا-6-ماهه

17 فوریه 2013 ... ... بیشتری نیاز دارد. در اینجا بهترین اسباب بازی برای کودکان 3 تا 6 ماهه را معرفی کرده ایم. ... این اسباب بازی ها بیشتر برای داخل وان مناسب هستند.

سرگرمی های آموزنده برای نوزادان 10 تا 12 ماهه - Bartarinha.IR | برترین ها

http://www.bartarinha.ir/fa/news/46864/سرگرمی-های-آموزنده-برای-نوزادان-10-تا-12-ماهه

کودک از این کار خوشش می آید و کار شما را تقلید می کند. اجازه دهید کودک وسایلی را روی زمین بکشد و حمل کند. مثلا هل دادن اسباب بازی یا جعبه کفش ایده مناسبی است.

بازی بدون اسباب بازی با بچه های ۴ تا ۸ ماهه - بیتوته

http://www.beytoote.com/baby/chick/playing-without-toys.html

های ۱ تا ۴ ماهه صحبت کردیم و این هفته می خواهیم از بازی هایی حرف بزنیم که بدون ... ۱) یک اسباب بازی صدادار را در کنار یا پشت شیرخوار به صدا درآورید یا چند نخود را داخل ... تور کیش با قیمت مناسب (سه شب) · پیشنهاد های متفاوت برای شاد کردن فرزندان ..... کفاشیان: فعلا قصد رفتن ندارم / بعد از 3 ساعت صحبت با ضرغامی فهمیدیم همه ...

کودک 10 ماهه من - مهتاب وجیقیله هاش

http://sweetdream.persianblog.ir/post/230/

14 مه 2013 ... اسباب بازی مناسب کودک و نوزاد 11 ماهه ( نی نی 11 ماهه): بازی هایی که در کودک کنجکاوی ایجاد می کنند برای این سن مناسب هستند زیرا توانائی فکر ...

اسباب بازی های مناسب کودکان (قسمت اول) - نیک صالحی

http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/204574.php

15 سپتامبر 2013 ... بازی ها و اسباب بازی های مناسب برای کودکان. با توجه به ..... برای کودک 3 ساله یک مکعب می تواند یک قطار، یک عروسک یا یک ساختمان باشد. کودک 3 ...

بهترین اسباب بازی برای کودکان 3 تا 5 ساله

http://family24.ir/بهترین-اسباب-بازی-برای-کودکان-3-تا-5-ساله-719

اگر کودک شما رکاب زدن را با سه چرخه یاد گرفته حالا زمان مناسبی است که برایش یک دوچرخه واقعی بخرید، ... بهترین اسباب بازی برای کودکان 3 تا 5 ساله - تصویر 2

کودک سالم - وبلاگ تخصصی پرستاری کودکان وبلاگ

http://www.pediactrictnursing.blogfa.com/cat-1.aspx

ماه 3، هفته 4 ... بازي و اسباب بازي براي كودك هفت ماهه ... كار كنند تا دنيا را بشناسند پس سعي كنيد محركهاي مناسبي براي حسهاي مختلف او فراهم كنيد تا آنها را تجربه كند.

هوش ملاک انتخاب اسباب بازی - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=129169

5 جولای 2010 ... علاوه بر اسباب بازی های خاص جنسیتی لوگوها، حيوانات پلاستيکي ... کودکان زیر 3 ماه کم‌کم قدرت تشخیص‌ رنگ‌ها را پیدا می‌کنند. ... علاوه بر اسباب بازی های خاص جنسیتی لوگوها، حیوانات پلاستیکی سه‌چرخه یا توپ هم مناسب است.

کودک فردا - مشاوره تلفنی تخصصی کودک و نوجوان

http://koodakefarda.ir/

دقت کنید که خمیرها غیر سمی و مناسب برای بازی کودکان باشند. ... نوزادان در حدود 6 ماهگی لگوها را می توانند بردارند، امتحان کنند و به سمت دهانشان ببرند. ... برچسب: 12 ماهگی کودک, 18 ماهگی کودک, اسباب بازی مناسب کودک, اسباب بازی های خلاقانه, ... اگر کودک شما 3 ساله است و به صورت روزانه در جلوی تلویزیون می نشیند و برنامه هایش را ...

راه های تقویت مغز کودک - پارسه گرد

http://www.parsegard.com/childchildcare/راه-های-تقویت-مغز-کودک.html

زمان مناسب برای بارداری ... نوزادان در طول 12 ماه اول زندگیشان، تقریباً بدون هیچ وقفه ای اطلاعات را جذب می کنند، ... او در 3 ماهگی دوست دارد به لب ها، زبان و دندان هایتان توجه کند. ... اشیائی را که برای کودک تان خطری ندارند، در جعبه اسباب بازی اش بیاندازید.

كودكان و اسباب بازى ها

http://iec-md.org/khanevadeh/kodakan_asbabbazi_motahhari.html

بازى ها و اسباب بازى هاى مناسب براى كودكان. با توجه به انواع مختلف ..... كودك 3 ساله در بازى با لگوها شروع به ساختن شكل معين و ساده اى مى كند. كودك در حدود 3 سالگى ...

کودکان 18 ماهه تا 2 ساله - روانشناسی کودک فردا...

http://yekravanshenas.persianblog.ir/tag/کودکان_18_ماهه_تا_2_ساله

2 ژوئن 2012 ... نتیجه اخلاقی : اگر دوست دارید کودکتان با یک اسباب بازی بیشتر بازی کند ... اسباب بازی های جورکردنی و نخ کردنی مثل اسباب بازی هایی که در آن ها قطعه هایی با شکل های مختلف باید در جای مناسب قرار داده ... کودکان 3/5 تا 5 ساله(٢)