وقتی كودكی لجبازی می‌كند، نمود آن را می‌توان در سرپیچی‌های اغلب آشكار و جسورانه یا گهگاه مخفیانه و زیركانه او دید. بغض و گریه، كوبیدن پا بر زمین، قهر و بدخُلقی، داد زدن، بددهنی،

 
وقتی كودكی لجبازی می‌كند، نمود آن را می‌توان در سرپیچی‌های اغلب آشكار و جسورانه یا گهگاه مخفیانه و زیركانه او دید. بغض و گریه، كوبیدن پا بر زمین، قهر و بدخُلقی، داد زدن، بددهنی، شكستن لوازم و مانند آنها از جمله حالات تدافعی وی در این هنگام است.
سرچشمه سرپیچی و لجبازی كودك، اگرچه در برخی موارد به عوامل ژنتیك ربط دارد، هر چه سن بالاتر رود و تربیت او در پیچ و خم‌های كنش و واكنش با دیگران گرفتار شود، بیشتر از روش و رفتار بزرگ‌ترها ناشی می‌شود.

اثرات و بازخوردهای این روش‌ها و رفتارها تقریبا از دو سالگی كودك به بعد بیشتر نمایان می‌شود و در صورتی كه بدرستی مهار و كودك به مسیر مناسبی هدایت نشود، در سه یا چهار سالگی افزایش می‌یابد. با این حال اختلال‌های ژنتیك یا بیولوژیك در عملكرد غدد و اعصاب هم می‌تواند به بروز رفتارهای لجبازانه بینجامد.
عوامل لجبازی

خودرأیی والدین، ندیده گرفتن نیازهای واقعی كودك، محروم‌كردن او از مهربانی و محبت، در پیش گرفتن شیوه‌های نادرست تربیت، تحمل اندك یا بیماری كودك و... از جمله عوامل غیر ژنتیك در بروز پدیده لجبازی در كودكان است.

مخالفت‌های پی‌درپی، ممانعت‌های مداوم، اعمال همیشه بازدارنده و بیان همواره تحكم‌آمیز (كه با بیان محكم و قاطعانه در جای لازم متفاوت است) به شكل‌گیری و تقویت لجاجت در كودكان كمك می‌كند.

در این به اصطلاح «بكن ـ نكن»ها، یك جا او برای نشان دادن تمایلش به استقلال، یا حتی برای نشان‌دادن غریزی مخالفتش با چنین رفتاری ایستادگی و مقاومت خواهد كرد.

اگر چنین گفتار و رفتاری فقط در مواقع لازم و نه به صورت امر و نهی، بلكه محكم و قاطع در پیش گرفته شود، دیگر نیازی به مخالفت در ذهن او جوانه نخواهد زد.

ناهماهنگی افراد خانواده در رفتاری كه خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته و آگاهانه یا ناآگاهانه، به شكل‌گیری نوعی تربیت در ذهن كودك منجر می‌شود یكی دیگر از عواملی است كه به لجبازی كودكان بخصوص در سنین بالاتر میدان می‌دهد.

آنها برخی رفتارها و گفته‌ها را الگوسازی كرده و مبنای عمل خود قرار می‌دهند. تصور كنید یكی از اعضای خانواده الگوی دیگری را در عمل یا بیان خود اجرا كند كه با پیش‌دانسته كودك از الگوی رفتاری دیگر افراد مغایر باشد، بسیار محتمل است كه در برابر الگوی جدید حالت تدافعی پیش گیرد.

پاسخ مثبت به هر خواسته‌ای، كوتاه آمدن در مواقع پافشاری و لجبازی، میدان دادن به خودخواهی‌ها و یكدندگی‌ها، بی‌توجهی به نیازهای واقعی او از سوی دیگر، حتی معطوف‌شدن توجه دیگران به كودكی تازه متولد شده، همگی بر شدت و حدت چنین رفتاری می‌افزاید.
لج یا حرف حساب
گاهی برخی لجبازی‌ها و بدخلقی‌ها واقعا لجبازی نیست. پوشاندن لباسی ضخیم كه كودك در آن احساس راحتی نمی‌كند یا حتی باعث آزار و اذیت او می‌شود، اما به سبب ندانستن روش استدلال
نمی‌تواند دلیل مخالفت خود را با پوشیدن آن بگوید یا حتی عامل اصلی ناراحتی خود را متوجه شود و دریابد، ممكن است از دید شما لجبازی تعبیر شود حال آن‌كه كنش او برای نپوشیدن لباس یاد شده، طبیعی است.

هوای گرم، خستگی، گرسنگی و بسیاری عوامل دیگر كه موقعیت یا شرایطی مشابه با آن دارد نیز ممكن است والدین را به این خطا اندازد كه محرك اصلی را نادیده بگیرند و گمان كنند فرزندشان لجبازی می‌كند.

كودكی كه مدام گرفتار بیماری‌های متعدد است، یا نیاموخته چگونه باید اندكی برای فرضا خوردن غذا صبر كند، یا پدر و مادر او را آنقدر همپای خود در بازار و خیابان راه برده‌اند كه حوصله‌اش سررفته یا خسته شده، طبیعی ا‌ست كه در مقام اعتراض به شیوه خود برآید. نباید این اعتراض‌های درست را یكدندگی و كج‌خلقی تعبیر كرد.
مهار رفتار
برای آن‌كه لجبازی و یكدندگی در كودك شكل نگیرد یا به گونه‌ای مناسب از میان برود، ابتدا باید رفتار كودك را بخوبی شناخت. عمل بر اساس شناخت، در اغلب موارد به در پیش گرفتن راهكارهای مناسب‌تر می‌انجامد.بعضی كودكان در موارد خاصی لجبازی می‌كنند.

اگر این موارد شناسایی شوند می‌توان با جلوگیری از آنها یا در پیش گرفتن كنش مناسب و آمادگی قبلی، از ورود او به حیطه یكدندگی جلوگیری كرد یا در صورت ورود راه خروج را بهتر و آسانتر یافت. فرض كنید به محل ساكتی رفته‌اید و كودكتان شروع به گریه برای وادار‌كردن شما به انجام كاری كرده است.
شما برای به هم نخوردن فضای آرام آنجا آنچه را او خواسته در اختیارش گذاشته‌اید. او در رفتارهای آینده با یادآوری این مورد متوجه خواهد شد وادار‌كردن دیگران به انجام كاری مطابق با خواسته خود را در چه مواردی پیش گیرد تا به جواب مثبت برسد.

برخی در جاهای بخصوصی این رفتار را پی می‌گیرند و گوششان هم بدهكار هیچ حرف و هیچ شخصی نیست. اگر بدانید این مكان‌ها كجا هستند بهتر می‌توانید با آن روبه‌رو شوید. به عنوان مثال، ممكن است كودكی وقتی خوراك یا اسباب‌بازی‌هایی را در فروشگاهی می‌بیند، برای خرید آن به والدین اصرار کرده و سپس شروع به لجبازی برای رسیدن به خواسته خود كند.

معمولا كودكان تلفیقی از هر دو روش را پی می‌گیرند. نباید طوری رفتار كرد كه كودك متوجه شود می‌تواند با لجبازی به خواسته‌های خود برسد.
با كشف اولین نشانه‌ها از لجبازی باید در برابر پافشاری‌های نادرست و خواسته‌های نابجا مقاومت كرد و به آنها بی‌اعتنایی نشان داد. رفتاری توام با آرامش را پی بگیرید و از رویكرد به روش‌های تند در برابر او پرهیز كنید.

این به آن معنا نیست كه برای ساكت‌كردن یا منحرف‌كردن ذهن كودك به دام دیگری بیفتید و به محبت بیش از حد یا نابجا رو آورید بلكه باید طوری رفتار كنید كه او متوجه شود لجبازی راه مناسب برای رسیدن به خواسته‌هایش نیست. همواره كلید حوصله و صبر را در تربیت كودكتان به دست داشته باشید. همه كودكان در بسیاری از رفتارهای كلی، مثل كودكان دیگرند، اما در جزئیات فرق دارند.

بنابراین ممكن است شیوه‌ای خاص سبب بهبود اعمال كودكی شود، اما آن شیوه در كودك شما ناكارآمد باشد. راه‌حل منطقی را با افزایش دانش خود درباره تربیت كودك و بویژه زیر ذره‌بین قرار دادن اعمال او برای كسب شناخت بهتر و بیشتر از او درخواهید یافت.

والدینی كه بدون توجه به توانایی فرزندان، از آنها انجام اعمالی را می‌خواهند كه از عهده آنها خارج است، بوضوح رو به سمتی گذاشته‌اند كه نتیجه‌اش سرپیچی و لجبازی است. كلید شناخت و تسلط به روش‌های تربیتی، هم آنها را از این آینده مشخص نجات خواهد داد هم كودك را از ورطه تربیت نادرست به‌طور كلی و افتادن در دام یكدندگی به طور خاص دور خواهد كرد.

مرغ ایشان یک پا دارد (ضرب المثل) - بیتوته

http://www.beytoote.com/fun/proverb/proverb1-chicken-leg.html

چون من باید فردا ریش گرو بگذارم آنها قبول کردند و فردا با دو مرغ بریان به خانه ی ملا ... سوال کرد چرا مرغ بریان یک پا دارد . ملا گفت : مرغ های خوب شهر ما یک پا دارند .

رسانه مجازی نگاه - مرغ یک پا دارد - فرهنگ ها، آداب و رسوم

http://www.negahmedia.ir/media/show_video/25735

ضرب المثل " مرغ یک پا " دارد از آن ضرب المثل هایی است که حالت انتقاد گونه دارد و مواقعی که کسی حرف بقیه را قبول نداشته باشد و بر اشتباه خود اصرار کند، به او خواهند گفت: مرغ یک پا دارد . یعنی حرفی ... فکری که تو کردی من هم کرده ام. مدت پادکست ...

مرغ زنگنه همچنان یک پا دارد: به اروپا گاز صادر می‌کنیم!/ علت اصرار ...

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=205783

28 سپتامبر 2014 ... مرغ زنگنه همچنان یک پا دارد: به اروپا گاز صادر می‌کنیم! ... در دستور کار وزارت نفت است، از احداث یک خط لوله ویژه صادرات گاز به ترکیه و سایر کشورهای اروپایی خبر داد . .... من یک دختر هفده ساله هستم و با یک پسر هم سن خودم دوست هستم.

مرغ آمریکا یک پا دارد حتی اگر انتقاد هم نکنید!/ تخلفات شرکت مشهور ...

http://www.yjc.ir/fa/news/4599223/مرغ-آمریکا-یک-پا-دارد-حتی-اگر-انتقاد-هم-نکنید-تخلفات-شرکت-مشهور-نفتي-به-دادگاه-رفت

20 ا کتبر 2013 ... مرغ آمریکا یک پا دارد حتی اگر انتقاد هم نکنید! .... دقت مورد مطالعه قرار دهند، بیان داشته: من با فرهنگيان در تماس هستم، همان گونه كه خود نمايندگان نيز در ...

مرغ مایلی کهن یک پا دارد/ کارلوس کروش باید قبل از جام جهانی برود!

http://www.khabaronline.ir/detail/354489/sport/iran-soccer

11 مه 2014 ... مرغ مایلی کهن یک پا دارد/ کارلوس کروش باید قبل از جام جهانی برود! ورزش > فوتبال ... من خودم پرسپولیسیم اما امسال قهرمانی فقط حق فولاد بوده و بس.

140 چیستان+جواب - مجله اینترنتی گلثمین

http://www.golsamin.ir/140-چیستان/

6 آگوست 2013 ... 1-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است 2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند 3-آن چیست که ... مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است ... سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.

بزرگ‌راه، رسیدن » این‌بار مرغ ما است که یک پا دارد.

http://www.ahighway.net/2013/07/12/idealistic-thoughts-and-a-dilemma/

12 جولای 2013 ... این‌بار مرغ ما است که یک پا دارد. ... بسیاری از ابعاد اتفاق، جای بحث دارند. ... اگر بالای عنوانِ خبر را نمی‌خواندم، من هم حالا یکی از گزینه‌های دوراهیِ یادشده ...

مهر آمد و موسیقی به فرهنگسراها نیامد/ مرغ یک پا دارد - سایت خبری بلدیه

http://www.baladiye.com/14750-مهر-آمد-و-موسیقی-به-فرهنگسراها-نیامد-مرغ-یک-پا-دارد

14 ا کتبر 2014 ... مهر آمد و موسیقی به فرهنگسراها نیامد/ مرغ یک پا دارد. شهر و زندگی ... من تمایل داشتم این موضوع با تفاهم و همکاری حل شود . اما تا باز گشایی این کلاس ها ...

طاق روستایی در دامنکوه دامغان - چیستانهای محلی

http://taghdameghan.blogfa.com/post-53.aspx

بلبل این باغم و آن باغ گلزار من است – مرغ آتش خوارم و آتش پرو بال من است. استخوانم ... تخم مرغ. --. عجایب صنعتی دیدم در این دشت – که صد ناخن بدش در پا و در دست ... قدش به قلم ماند و بویش به صنوبر – شش برگ تنک دارد و یک کاسه مزعفر. پاسخ :گل ...

غزلیات کلیم کاشانی

http://www.ghazaliatekalim.blogfa.com/

شاید کاید به دام ،مرغ پریده ز چنگ ... بی رشته به پا،از کف طفلان نپریده است .... من قصّه ی نا مهربانی ِ تو را دارم هرشب ،چه خواهی کرد تو بی داستانی را ...........یک............ .

مجلات : گربه را دم حجله باید کشت

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/114/4681/37985

گربه ای را گرفت تا در یک صحنه سازی سر از بدنش جدا کند؛ اما گربه از دستش فرار ... را وا کن»؛ «تکلیفش را یک سره کن»؛ «حرف مرد یکی است»؛ «مرغ یک پا دارد» و ضرب ... رسول خدا(ص) فرمود «کسی که بدون دلیل همسرش را بیازارد، در روز قیامت من با او ...

ابر آبی » من مرغِ به یک شعله کبابم*

http://www.abrabi.com/?p=916

من مرغِ به یک شعله کبابم* ... داستان ما و مرگ کتاب، یکی داستان است پُر آب چشم. ... حس می‌کنم آقای مدعی مدیریت جهان، نشسته یک گوشه، پا روی پا انداخته، دارد می‌خندد و ...

شرح پریشانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/شرح_پریشانی

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید, داستان غم پنهانی من گوش کنید. قصهٔ بی‌سر و سامانی من ... یک گرفتار از این جمله که هستند نبود. نرگس غمزه‌زنش این‌همه ... این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد ... قول زاغ و غزل مرغ چمن هر دو یکی‌ست, نغمهٔ بلبل و غوغای زغن هر دو یکی‌ست .... مکن آن نوع که آزرده شوم از خویت, دست بر دل نهم و پا بکشم از کویت.

به توکل نام اعظمت

http://seyavash111.persianblog.ir/

24 آوريل 2013 ... 9-آن چیست که پا و سر ندارد جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند اندام ظریف چون ... 16- آن چیست که در برگ پناهی دارد من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ ... 21- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است

نگاه شما: وام ازدواج و پیامک های سرکاری - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

http://www.tabnak.ir/fa/news/403837/نگاه-شما-وام-ازدواج-و-پیامک-های-سرکاری

29 مه 2014 ... با این حال آنها بی توجه به درددل های من می گفتند که مرغ آنها یک پا دارد و آنها کاری با پیامک و بانک مرکزی ندارند و قوانین خود را دارند. دست از پا دراز تر ...

تنهايي خوب | Flickr - Photo Sharing!

https://www.flickr.com/photos/nazemzadegan/3140237645/

Feb 8, 2008 ... شجره نامه ي من مال من است به كسي برنخورد من دلم مي خواهد. صفحه ي پنجم علم الاشيا مي گويد : مرغ يك پا دارد به كسي چه مرغ اين صفحه دلش مي خواهد .