شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

طراحی یک لوگو

روز بیست و دوم: پروژه نهایی- طراحی یک لوگو

آموزش ایلوستریتور، ذخیره و چاپ کردن

روز بیست و یکم: ذخیره و چاپ

آموزش ایلوستریتور، ماسک کردن با استفاده از Clipping Path - Opacity Mask

روز بیستم: ماسک کردن با استفاده از Clipping Path / Opacity Mask

آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Live Paint

روز نوزدهم: کاربرد ابزار Live Paint

آموزش ایلوستریتور، مورب کردن شکل با استفاده از افکت Warp و کشیدن نمودار در ایلوستریتور

روز هجدم: Distort با استفاده از افکت Warp

آموزش ایلوستریتور، کاربرد 3D Extrude و Bevel

روز هفدهم: کاربرد 3D Extrude - Bevel

آموزش ایلوستریتور، خلق جلوه های ویژه (Special Effects)

روز شانزدهم: خلق جلوه های ویژه

آموزش ایلوستریتور، کاربرد ابزار Symbol

روز پانزدهم: کاربرد ابزار Symbol

آموزش ایلوستریتور، خلق تصاویر واقعی با استفاده از ابزار Gradient Mesh

روز چهاردهم:خلق تصاویر واقعی با استفاده از ابزار Gradient Mesh

آموزش ایلوستریتور، ترکیب اشکال و رنگ ها در ایلوستریتور

روز سیزدهم:ترکیب اشکال و رنگ ها

آموزش ایلوستریتور، کار با ابزار تایپ در ایلوستریتور - Basic Text

روز دوازدهم: کار با ابزار تایپ در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور، Transform و حرکت دادن اشیا در ایلوستریتور

روز یازدهم: Transform و حرکت دادن اشیا در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور، Transparency و Graphic Styles در ایلوستریتور

روز دهم: Transparency و Graphic Styles

آموزش ایلوستریتور، ویرایش اشکال، لایه ها و گروه ها

روز نهم: ویرایش اشکال، لایه ها و گروه ها

آموزش ایلوستریتور، کار با رنگ و Stroke در نرم افزار ایلوستریتور

روز هشتم: کار با رنگ و Stroke در نرم افزار ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور، ایجاد Compound Paths یا مسیر های مرکب

روز هفتم: ایجاد Compound Paths یا مسیر های مرکب

آموزش ایلوستریتور، کاربرد براش ها در ایلوستریتور

روز ششم: کاربرد براش ها در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور، رسم کردن اشکال با ابزار Pen

روز پنجم: رسم کردن اشکال با ابزار Pen

آموزش ایلوستریتور، نقاشی کردن با ابزار Pencil

روز چهارم: نقاشی کردن با ابزار Pencil

آموزش ایلوستریتور، کشیدن اشکال اصلی در ایلوستریتور

روز سوم: کشیدن اشکال اصلی در ایلوستریتور

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه