تا ‌پانصد ‌سال ‌تغییر ‌چندانی ‌در ‌صنعت ‌چاپ ‌رخ ‌نداد. ‌اما ‌حالا ‌همه ‌چیز ‌به ‌سرعت ‌در ‌حال ..!
درباره  نویسنده هانس ‌ویدن (Hans‌ widen) ‌مدیر ‌خبرگزاری ‌صنعتی ‌بیزنس ‌نیوز ‌سوئد ‌است. ‌او ‌پیش ‌از ‌این ‌مدیر ‌تحریریه ‌گروه ‌اسكاندیناویایی ‌مجلات ‌تجارت ‌منتور ‌كامیونیكیشنز (Mentor communications)  بوده ‌است. ‌او ‌همچنین ‌بنیانگذار ‌و ‌سردبیر ‌مجله بسته‌بندی Packmarknaden‌ اسكاندیناوی ‌هم ‌بوده ‌است.هانس ‌ویدن ‌عضو ‌سازمان ‌بین‌المللی ‌چاپ ‌و ‌بسته‌بندی (IPPO) هم ‌هست.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 1


پانصد ‌سال ‌تغییر ‌چندانی ‌در ‌صنعت ‌چاپ ‌رخ ‌نداد. ‌اما ‌حالا ‌همه ‌چیز ‌به ‌سرعت ‌در ‌حال ‌تغییر ‌است ‌این ‌امر ‌به ‌ویژه ‌در ‌عرصه ‌بسته‌ بندی ‌كه ‌تكنولوژی‌های ‌نوین، ‌بازارهای ‌جدید ‌و ‌رقابت ‌در ‌آن ‌به ‌پرسش‌های ‌تازه ‌دامن ‌زده‌اند، ‌بیشتر ‌صدق ‌می‌كند. ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌در ‌آینده ‌در ‌اختیار ‌كه ‌خواهد ‌بود ‌و ‌آنچه ‌چاپ ‌می‌شود، ‌چه ‌خواهد ‌بود؟
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 2


بسته ‌بندی ‌یك ‌بازار ‌بزرگ ‌چاپی ‌است ‌و ‌برخلاف ‌اكثر ‌بخش‌های ‌تجاری ‌چاپ، ‌به ‌گونه‌ای ‌یكنواخت ‌سالیانه ‌با ‌رشدی ‌معادل ‌پنج ‌درصد ‌همراه ‌بوده ‌است. ‌بنابراین ‌جای ‌شگفتی ‌نیست ‌كه ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌ناجی ‌بالقوه ‌سایر ‌بخش‌های ‌رقابت ‌زده ‌به ‌شمار ‌می‌آید ‌و ‌منطقه‌ای ‌عاری ‌از ‌ریسك ‌برای ‌صنایع ‌تبدیلی ‌به ‌شمار ‌می‌آید.اما ‌آیا ‌بسته‌بندی ‌راه ‌آسان ‌برون ‌رفت ‌برای ‌چاپكاران ‌تجاری ‌است ‌كه ‌عاجزانه ‌در ‌جست‌وجوی ‌كار ‌بیشتر ‌با ‌درآمد ‌بالاتر ‌هستند.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 3


بازار ‌بزرگ
خب، ‌این ‌بازاری ‌بزرگ ‌است ‌و ‌آنقدر ‌بزرگ ‌كه ‌هنوز ‌اكثر ‌سازمان‌های ‌پژوهشی، ‌خصوصی ‌و ‌دولت‌های ‌سراسر ‌جهان ‌بر ‌سر ‌حجم ‌آن ‌توافق ‌ندارند. تفاوت ‌برآوردها ‌تا ‌پنجاه ‌درصد ‌است ‌(!) ‌و ‌علت ‌امر ‌نیز ‌این ‌است ‌كه ‌در ‌واقع ‌بر ‌سر ‌محصولاتی ‌كه ‌می‌توانند ‌بسته‌بندی ‌به ‌حساب ‌آیند، ‌اتفاق ‌نظر ‌و ‌وحدت ‌رویه ‌وجود ‌ندارد. اما ‌طبق ‌نظر ‌پایرا، ‌این ‌شركت ‌بین‌المللی ‌بزرگ ‌پژوهشی ‌كه ‌به ‌تازگی ‌نیز ‌یكی ‌از ‌بزرگ‌ترین ‌پژوهش‌های ‌موجود ‌در ‌عرصه ‌بسته‌بندی ‌را ‌ارایه ‌كرد، ‌بازار ‌جهانی ‌بسته‌بندی ‌بدون ‌در ‌نظر ‌گرفتن ‌لیبل ‌چیزی ‌حدود ‌477 ‌میلیارد ‌دلار ‌در ‌سال ‌2005 ‌بوده ‌است ‌(برآورد ‌بازار ‌جهانی ‌لیبل ‌به ‌دلیل ‌اینكه ‌به ‌جای ‌پول ‌به ‌میزان ‌متر ‌مربع ‌تبدیلی، ‌استوار ‌است،‌دشوار ‌می‌باشد. ‌اما ‌به ‌هر ‌حال ‌میانگین ‌این ‌بازار ‌را ‌می‌توان ‌تا ‌حدود ‌70 ‌میلیارد ‌دلار ‌به ‌حساب ‌آورد.)
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 4


رشد ‌بسته‌بندی
 ‌بله. ‌بسته‌بندی ‌در ‌حال ‌رشد ‌هم ‌هست. ‌از ‌سال ‌2004 ‌به ‌بعد ‌رشد ‌سالیانه ‌جهانی ‌این ‌صنعت ‌3/4درصد ‌بوده ‌است ‌و ‌این ‌پیش‌بینی ‌وجود ‌دارد ‌كه ‌تا ‌سال ‌2011 ‌به ‌5 ‌درصد ‌برسد. ‌اما ‌همه ‌اینها ‌بالاخره ‌معدل ‌هستند ‌و ‌مناطق ‌جغرافیایی ‌خاص ‌نظیر ‌چین، ‌هند ‌و ‌بخش‌هایی ‌از ‌شرق ‌اروپا ‌از ‌این ‌میزان ‌حتی ‌تا ‌سقفی ‌فراتر ‌از ‌100درصد ‌خواهند ‌رفت. و ‌البته ‌اینها ‌خبرهای ‌مهمی ‌برای ‌چاپكاران ‌تشنه ‌رشد ‌به ‌حساب ‌می‌آید ‌چرا ‌كه ‌بسته‌بندی ‌و ‌صنایع ‌تبدیلی ‌در ‌كل ‌وابسته ‌به ‌چاپ ‌هستند. رشد ‌بسته‌بندی ‌سریع ‌بوده ‌و ‌سریع ‌هم ‌خواهد ‌ماند ‌و ‌این ‌سرعت ‌برابر ‌با ‌نیازهای ‌فزاینده ‌خدمات ‌چاپی ‌است. 15میلیارد ‌دلار ‌در ‌سال ‌  ‌نگاهی ‌به ‌چاپ ‌برای ‌بازار ‌بسته‌بندی ‌در ‌سطح ‌جهانی ‌حكایت ‌از ‌این ‌موارد ‌دارد.در ‌سال ‌2005 ‌ارزش ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌در ‌سطح ‌جهانی ‌216 ‌میلیارد ‌دلار ‌بود. پیش‌بینی‌های ‌موجود ‌درباره ‌این ‌بازار ‌تا ‌سال ‌2011 ‌این ‌است ‌كه ‌ارزش ‌آن ‌به ‌291 ‌میلیارد ‌دلار ‌برسد ‌كه ‌در ‌واقع ‌یك ‌میزان ‌5 ‌درصدی ‌است ‌و ‌باز ‌در ‌این ‌زمینه، ‌لیبل‌ها ‌لحاظ ‌نشده‌اند ‌و ‌اگر ‌آن ‌را ‌در ‌این ‌ارزیابی‌ها ‌لحاظ ‌كنیم، ‌بازار ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌در ‌سطح ‌جهانی ‌احتمالا ‌به ‌ارزشی ‌حدود ‌300 ‌میلیارد ‌دلار ‌در ‌سال ‌جاری ‌خواهد ‌رسید ‌و ‌برای ‌سال ‌بعدی ‌نیز ‌15 ‌میلیارد ‌دلار ‌خواهد ‌بود ‌و ‌این ‌خبر ‌خوبی ‌است.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 5


اما ‌خبر ‌بد ‌این ‌است ‌كه ‌این ‌میلیاردها ‌را ‌هر ‌كسی ‌نمی‌تواند ‌به ‌چنگ ‌آورد. ‌چاپ ‌یكی ‌از ‌پررقابت‌ترین ‌تجارت‌هایی ‌است ‌كه ‌می‌توان ‌به ‌آن ‌ورود ‌كرد. ‌
اول ‌از ‌همه ‌باید ‌گفت ‌كه ‌این ‌ارقام ‌خوب ‌مربوط ‌به ‌رشد ‌در ‌اروپا ‌و ‌امریكا ‌پدیدار ‌نخواهد ‌شد. ‌بازار ‌اروپا ‌علی‌رغم ‌بزرگی‌اش، ‌یكی ‌از ‌كندترین ‌بازارهای ‌بسته‌بندی ‌در ‌جهان ‌طی ‌چند ‌دهه ‌آینده ‌خواهد ‌بود(!) صنایع ‌تبدیلی ‌در ‌اروپا ‌برای ‌حفظ ‌سهم ‌خود ‌از ‌بازار ‌باید ‌به ‌طرز ‌شدیدی ‌تلاش ‌كند. ‌بنابراین ‌فرصت‌های ‌واقعی ‌رشد ‌در ‌مناطق ‌دیگری ‌پدیدار ‌خواهد ‌شد ‌و ‌این ‌مكان‌ها ‌جایی ‌جز ‌مناطقی ‌كه ‌از ‌تولید ‌ملی ‌ناخالص ‌سریع ‌برخوردارند، ‌نخواهد ‌بود.و ‌برای ‌اینكه ‌از ‌حجم ‌واقعی ‌اتفاق ‌مطلع ‌باشید ‌باید ‌در ‌آن ‌مناطق ‌حضور ‌یابید. ‌اما ‌از ‌جهت ‌دیگر ‌برای ‌حضور ‌در ‌بازارهای ‌تخصصی ‌كه ‌به ‌شدت ‌از ‌رشد ‌بالقوه ‌برخوردارند، ‌باید ‌در ‌اروپا ‌و ‌آمریكا ‌باشید.
مصرف ‌بسته‌بندی ‌دقیقا ‌با ‌سرانه ‌تولید ‌ناخالص ‌ملی ‌در ‌ارتباط ‌است ‌و ‌نقش ‌بازارهای ‌رو ‌به ‌ظهور ‌در ‌اقتصاد ‌جهانی ‌با ‌گام‌های ‌بلند ‌ایفا ‌خواهد ‌شد. ‌طبق ‌برآورد ‌اكونومیست ‌برونداد ‌كل ‌اقتصادهای ‌رو ‌به ‌ظهور، ‌بیش ‌از ‌نیمی ‌از ‌كل ‌تولید ‌ناخالص ‌ملی ‌جهان ‌خواهد ‌بود ‌و ‌از ‌دیگر ‌سو، ‌طبق ‌برآورد ‌بانك ‌جهانی ‌در ‌دهه ‌گذشته ‌تنها ‌در ‌چین ‌سرانه ‌تولید ‌ناخالص ‌ملی ‌سه ‌برابر ‌شده ‌است. ‌
منابع ‌متعدد ‌پیش‌بینی ‌می‌كنند ‌كه ‌تولید ‌ناخالص ‌ملی ‌در ‌بخش‌هایی ‌از ‌هند ‌طی ‌10 ‌تا ‌15 ‌سال ‌آینده ‌به ‌طرز ‌خیره‌كننده‌ای ‌رشد ‌خواهد ‌داشت. ‌ ورود ‌به ‌بازاری ‌كه ‌در ‌آن ‌برای ‌به ‌دست ‌آوردن ‌سهم، ‌یك ‌جنگ ‌تمام ‌عیار ‌برپاست، ‌شجاعت، ‌درایت، ‌دانش ‌و ‌سرمایه ‌می‌خواهد، ‌اما ‌وظیفه‌ای ‌محال ‌نیست. ‌اگر ‌نخواهید ‌از ‌صفر ‌شروع ‌كنید ‌واسیر ‌تكنولوژی ‌نامناسب ‌و ‌غیرقابل ‌انعطاف ‌نباشید، ‌تكنولوژی ‌مناسب ‌قابلیت ‌ورود ‌به ‌بازار ‌جهانی ‌بسته‌بندی ‌را ‌دارد، ‌قابلیت ‌ورود ‌به ‌بازاری ‌كه ‌در ‌حال ‌تجربه ‌تغییرات ‌شتابنده ‌تكنولوژیك ‌است.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 6


البته ‌از ‌نظر ‌فكری ‌باید ‌كارتان ‌را ‌از ‌صفر ‌آغاز ‌كنید. ‌یا ‌به ‌عبارت ‌بهتر ‌باید ‌شروع ‌دوباره‌ا‌ی ‌داشته ‌باشید ‌هیچ ‌چیز ‌شبیه ‌گذشته ‌نخواهد ‌بود ‌و ‌اتفاقا ‌همان ‌چیزی ‌است ‌كه ‌باید ‌به ‌آن ‌عادت ‌كنید.
هزینه‌های ‌سرمایه‌گذاری ‌در ‌مسیر ‌تعقیب ‌خریداران ‌بسته‌بندی ‌در ‌اطراف ‌و ‌اكناف ‌جهان ‌بحث ‌ابعاد ‌را ‌در ‌میان ‌دست‌اندركاران ‌چاپ ‌و ‌صنایع ‌تبدیلی ‌مطرح ‌خواهد ‌ساخت. فراموش ‌نكنید ‌كه ‌سرمایه‌گذاری ‌در ‌زمینه ‌تكنولوژی‌های ‌چاپی ‌و ‌صنایع ‌تبدیلی، ‌زنجیره‌ای ‌از ‌واكنش‌های ‌مالی ‌را ‌به ‌وجود ‌می‌آورد، ‌چرا ‌كه ‌روند ‌نیل ‌به ‌سوی ‌فرمت‌های ‌بزرگ ‌چاپی ‌در ‌فعالیت‌های ‌چاپ ‌و ‌پس ‌از ‌چاپ ‌مشهود ‌است ‌و ‌این ‌امر ‌به ‌نیاز ‌فوری ‌به ‌تكنولوژی‌های ‌مناسب ‌فرصت ‌بزرگ ‌دامن ‌می‌زند. ‌به ‌عنوان ‌مثال ‌ماشین ‌چاپ ‌بزرگ ‌به ‌دایكات ‌بزرگ ‌نیاز ‌دارد. ‌انتظار ‌بروز ‌بازیگران ‌رقیب ‌و ‌حتی ‌غیرقابل ‌انتظار ‌را ‌در ‌بین ‌دست‌اندركاران ‌صنایع ‌تبدیلی ‌در ‌عرصه ‌جهانی ‌داشته ‌باشید. ‌آنها ‌ظهور ‌می‌كنند ‌چون ‌قدرت ‌سرمایه‌گذاری ‌لازم ‌را ‌دارند ‌و ‌علاوه ‌بر ‌این ‌می‌توانند ‌مواد ‌خام ‌را ‌به ‌گونه‌ ‌امن ‌و ‌بلندمدت ‌وارد ‌بازار ‌كنند. ‌اما ‌دلیل ‌اصلی‌تر ‌ورود ‌آنها ‌به ‌بازار ‌جهانی ‌بسته‌بندی، ‌قدرت ‌بصیرت ‌آنها ‌در ‌انطباق ‌سریع ‌با ‌تكنولوژی‌های ‌نوین ‌مطرح ‌در ‌صنایع ‌تبدیلی ‌است ‌كه ‌پتانسیل ‌نهفته ‌بسیار ‌بالایی ‌دارند.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 7


اما ‌بالاتر ‌از ‌همه، ‌این ‌قدرت ‌برندهای ‌بین‌المللی ‌است ‌كه ‌تقریبا ‌هر ‌حركتی ‌را ‌كم ‌و ‌بیش ‌به ‌چاپكاران ‌دیكته ‌می‌كند، ‌حتی ‌اگر ‌این ‌امر ‌به ‌معنی ‌تولید ‌تجهیزات ‌تبدیلی ‌برای ‌چاپكاران ‌باشد ‌و ‌یا ‌تغییر ‌دانش ‌آنها ‌در ‌كمترین ‌زمان ‌ممكن.

با ‌مشتری ‌حركت ‌كن، ‌سریع!

برای ‌موفقیت ‌در ‌عرصه ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌باید ‌با ‌سرعت ‌مشتری ‌حركت ‌كرد ‌و ‌در ‌نظر ‌داشت ‌كه ‌مشتریان ‌با ‌سرعت ‌نور ‌حركت ‌می‌كنند. ‌این ‌حركت ‌شما، ‌علاوه ‌بر ‌این ‌هم ‌معنی ‌تكنولوژیك ‌دارد ‌و ‌هم ‌معنی ‌جغرافیایی.
این ‌كافی ‌نیست ‌كه ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌شما ‌با ‌امكانات ‌كلاسیك ‌تولیدی‌تان ‌دنبال ‌شود. ‌اگر ‌می‌خواهید ‌در ‌عرصه ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌موفق ‌باشید ‌باید ‌در ‌شبكه‌ای ‌از ‌همكاران،‌ ‌خریداران ‌و ‌مالكان ‌به ‌گونه‌ای ‌همگرایانه ‌حركت ‌كنید. ‌شما ‌باید ‌از ‌جنبه‌ ‌آنلاین ‌كاملا ‌انعطاف‌پذیر ‌باشید. ‌ این ‌مقوله ‌باید ‌در ‌تحویل ‌درست ‌و ‌به ‌موقع ‌سفارشات، ‌در ‌مقوله ‌مدیریت ‌خدمات ‌توزیع ‌محصولات ‌كه ‌نامتان ‌را ‌در ‌قالب ‌مطرح ‌می‌كند، ‌هم ‌قابل ‌اجرا ‌باشد. ‌مالكان ‌برندهای ‌بزرگ ‌ترجیح ‌می‌دهند ‌شما ‌برایشان ‌راه‌حل ‌بیافزایید ‌نه ‌این ‌كه ‌آنها ‌را ‌درگیر ‌شغل ‌خودتان ‌كنید. ‌این ‌نوع ‌برخورد ‌به ‌طور ‌معمول ‌روند ‌خطوط ‌تولیدی ‌چاپخانه ‌را ‌تغییر ‌می‌دهد ‌و ‌حتی ‌بر ‌نوع ‌استخدام ‌پرسنل ‌تاثیر ‌می‌گذارد ‌و حتی ‌می‌توان ‌گفت ‌داشتن ‌یك ‌فرد ‌ماهر ‌در ‌عرصه ‌تجارت، ‌مهم‌تر ‌از ‌مهارت‌های ‌چاپی ‌است. ‌با ‌همه ‌تفاصیل، ‌شما ‌باز ‌هم ‌به ‌كار ‌چاپ ‌خواهید ‌پرداخت ‌و ‌تنها ‌مساله ‌این ‌است ‌كه ‌شما ‌به ‌تدریج ‌سهم ‌كوچك‌تری ‌از ‌گردش ‌مالی‌تان ‌را ‌به ‌جریان ‌می‌اندازید ‌و ‌خطوط ‌تولید ‌شما ‌به ‌واحدهای ‌تبدیلی ‌پیچیده‌تری ‌تغییر ‌می‌كند ‌كه ‌به ‌گونه‌ای ‌مستقل‌تر ‌كار ‌می‌كنند، ‌سفارشات ‌را ‌از ‌مشتریان ‌به ‌صورت ‌آنلاین ‌می‌گیرند ‌و ‌برنامه‌های ‌تولیدی ‌خودتنظیم ‌دارند. همه ‌این ‌امور ‌در ‌صورتی ‌متحقق ‌می‌شود ‌كه ‌شما ‌مبتكرانه‌تر، ‌قابل ‌انكارتر، ‌كیفی‌تر ‌و ‌مقرون ‌به ‌صرفه‌تر ‌از ‌رقبایتان ‌عمل ‌‌كنید. ‌در ‌چنین ‌شرایطی ‌می‌توانید ‌روز ‌به ‌روز ‌میزان ‌رقابت ‌همه ‌جانبه‌تان ‌را ‌اندازه ‌بگیرید. ‌به ‌این ‌ترتیب ‌شما ‌در ‌فهرست ‌عرضه‌كنندگان ‌در ‌جایگاهی ‌همیشه ‌سبز ‌قرار ‌خواهید ‌داشت.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 8


در اروپا ‌جواب ‌دارد ‌یا ‌پرسش‌آفرین ‌است؟  ‌بسیاری ‌از ‌راه‌حل‌هایی ‌كه ‌می‌توانید ‌از ‌آنها ‌متنفع ‌شوید ‌در در اروپای ‌2008 ‌كه ‌بزرگ‌ترین ‌نمایشگاه ‌جهانی ‌صنایع ‌چاپ ‌است، ‌وجود ‌دارد. در اروپا ‌در ‌مقایسه ‌با ‌اینترپك، ‌در ‌ارایه ‌تكنولوژی‌های ‌جدید ‌چاپ ‌بسته‌بندی، ‌بهتر ‌است. ‌به در اروپا ‌بروید ‌تا ‌به ‌هر ‌آنچه ‌كه ‌فرآوری ‌بهتری ‌در ‌اختیارتان ‌می‌گذارد، ‌‌دست ‌یابید. ‌این ‌امر ‌مستلزم ‌داشتن ‌نگاه ‌دقیق ‌به ‌تولیدكنندگان ‌پیشتاز ‌افست ‌ورقی ‌است. ‌نكته ‌مهم ‌در ‌اینجا ‌این ‌است ‌كه ‌سایز ‌ورق‌ها ‌تا ‌حدود ‌3 ‌متر ‌مربع ‌رسیده ‌است ‌و ‌این ‌می‌تواند ‌فرصت‌آفرین ‌باشد. ‌از ‌سیستم‌های ‌اتوماتیك ‌تعویض ‌زینك ‌استفاده ‌كنید ‌تا ‌هم ‌رنگ‌های ‌ویژه ‌داشته ‌باشید ‌و ‌هم ‌به ‌راه‌حل‌های ‌بهتری ‌در ‌صنایع ‌تبدیلی ‌دست ‌یابید. ‌استفاده ‌از ‌چاپ ‌استاندارد ‌در ‌فرم‌های ‌گوناگون ‌برای ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌یك ‌<باید> ‌است ‌كه ‌پیوستگی ‌جامع ‌رنگ ‌را ‌تضمین ‌می‌كند. ‌رنگ ‌در ‌بسته‌بندی ‌یك ‌برند ‌است.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 9

در ‌نظر ‌داشته ‌باشید ‌كه ‌تكنولوژی ‌چاپ ‌دیجیتال ‌چگونه ‌به ‌طرز ‌چشمگیری ‌بر ‌سرعت ‌افزوده ‌و ‌ظرفیت ‌و ‌كیفیت ‌چاپ ‌را ‌بالا ‌برده ‌است. ‌در ‌عین ‌حال ‌فراموش ‌نكنید ‌كه ‌نگاه ‌دقیق‌تری ‌هم ‌به ‌تولیدكنندگان ‌ماشین‌های ‌افست ‌و ‌فلكسو ‌داشته ‌باشید ‌تا ‌ببینید ‌چطور ‌توانسته‌اند ‌به ‌چاپ‌های ‌كم‌تیراژ ‌جنبه ‌اقتصادی ‌بدهند. ‌كارهای ‌آنها ‌شگفت‌زده‌تان ‌خواهد ‌كرد.
سیستم‌های ‌تبادل ‌داده‌ها ‌كه ‌امكان JDF داشتند، ‌حالا ‌می‌توانند ‌ماشین ‌چاپ ‌شما ‌را ‌به ‌جهان ‌متصل ‌كنند. ‌آنها ‌را ‌هم ‌زیر ‌نظر ‌بگیرید ‌تا ‌ببینید ‌چطور ‌امكان ‌قبول ‌یا ‌رد ‌سفارش ‌را ‌از ‌سراسر ‌جهان ‌به ‌شمار ‌می‌دهند ‌و ‌این ‌كار ‌را ‌24 ‌ساعته ‌عملیاتی ‌می‌كنند. در ‌ضمن ‌به ‌دنبال ‌ابزارهایی ‌باشید ‌كه ‌محاسبات ‌مربوط ‌به ‌شغل‌تان ‌را ‌به ‌طرزی ‌كاملا ‌دقیق ‌صورت ‌می‌دهند. ‌این ‌ابزارها ‌به ‌شما ‌می‌گویند ‌كه ‌چه ‌كارهایی ‌منجر ‌به ‌سود ‌و ‌كدام ‌كارتان ‌باعث ‌ضرر ‌می‌شود. ‌

كاستن ‌از ‌ضایعات- ‌صرفه‌جویی ‌در ‌پول
‌تكنولوژی‌های ‌كاستن ‌از ‌هزینه‌ها، ‌بخش ‌مهمی ‌از در اروپا ‌2008 ‌را ‌تشكیل ‌می‌دهند. ‌چندین ‌پژوهش ‌تازه ‌نشان ‌داده ‌است ‌كه ‌چاپكاران ‌پول‌هایشان ‌را ‌هدر ‌می‌دهند! ‌حجم ‌ضایعات ‌در ‌بسیاری ‌از ‌چاپخانه‌های ‌افست ‌به ‌مرز ‌5 ‌تا ‌7 ‌درصد ‌رسیده ‌است ‌كه ‌فی‌نفسه ‌بیانگر ‌تفاوت ‌سودآوری ‌و ‌ضرردهی ‌بین ‌اكثر ‌چاپكاران ‌است. ‌چنین ‌سطحی ‌از ‌ضایعات ‌در ‌هیچ ‌صنعتی ‌قابل ‌پذیرش ‌نیست. تعقیب ‌جدی ‌تكنولوژی‌هایی ‌كه ‌از ‌ضایعات ‌به ‌طرز ‌چشمگیری ‌می‌كاهند، ‌یك ‌اقدام ‌منطقی ‌است. ‌وقتی ‌عملیات ‌تولیدی ‌كوتاه ‌و ‌عملیات ‌آماده‌سازی ‌نیز ‌كوتاه‌تر ‌می‌شود، ‌خطر ‌بروز ‌ضایعات ‌برای ‌چاپكارانی ‌كه ‌نمی‌توانند ‌این ‌فرایندها ‌را ‌به ‌گونه‌ای ‌درست ‌انجام ‌دهند، ‌بیشتر ‌می‌شود.علی ‌القاعده ‌داشتن ‌باطله ‌و ‌ضایعات ‌برای ‌كارهایی ‌كه ‌ظرف ‌چند ‌ثانیه ‌آماده ‌می‌شود ‌پذیرفتنی ‌نیست.
تكنولوژی‌ ‌ماشین‌های ‌چاپ ‌هیبرید ‌شاید ‌نویدبخش‌ترین ‌راه ‌ارتقای ‌بهره‌وری ‌در ‌چاپخانه‌ها ‌باشد، ‌آنها ‌امكان ‌كارهای ‌پیچیده‌تر ‌را ‌در ‌یك ‌زمان ‌فراهم ‌می‌سازند. ‌ماشین‌های ‌هیبرید ‌امروزی ‌می‌توانند ‌دو ‌شیوه ‌چاپ ‌را ‌تركیب ‌كنند ‌و ‌در ‌عین ‌حال ‌می‌توان ‌شاهد ‌كار ‌ماشین‌های ‌هیبرید ‌با ‌طیفی ‌از ‌ایستگاه‌های ‌چاپی ‌بود. ‌آنها ‌می‌توانند ‌به ‌عنوان ‌مثال ‌مزایای ‌افست، ‌اسكرین، ‌فلكسوگرافی، ‌گراور ‌و ‌سایر ‌تكنولوژ‌ی‌ها ‌را ‌با ‌كیفیت ‌عالی ‌اینك‌جت ‌داشته ‌باشند. ‌تكنولوژی ‌خشك‌كن ‌آنها ‌نیز ‌موثرتر ‌است. ‌
اما ‌اینها ‌همه ‌شاید ‌آغاز ‌داستان ‌ماشین‌های ‌هیبرید ‌باشد. ‌ماشین‌های ‌آینده ‌چاپ ‌بسته‌بندی ‌-كه ‌بهتر ‌است ‌آنها ‌را ‌واحدهای ‌تبدیلی ‌بسته‌بندی ‌پیوسته ‌بنامیم ‌می‌توانند ‌بر ‌اساس ‌تقاضا ‌به ‌چاپ ‌سطوح ‌چاپ‌پذیر ‌مختلف ‌بپردازند. ‌آنها ‌می‌توانند ‌همه ‌چیز ‌را ‌از ‌مقوای ‌ضخیم ‌تا ‌فیلم‌های ‌نازك ‌پلاستیكی ‌یا ‌فویل‌های ‌فلزی ‌چاپ ‌كنند، ‌آنها ‌می‌توانند ‌لمینیت ‌كنند، ‌لاك ‌بزنند ‌و ‌طلاكوبی ‌سرد ‌و ‌گرم ‌انجام ‌دهند، ‌برجسته‌ سازی ‌كنند، ‌می‌توانند ‌دایكات ‌كنند، ‌می‌توانند ‌خط ‌زنی ‌كنند، ‌تازنی ‌كنند ‌و ‌بسته‌ ‌چسب ‌زنی ‌و ‌نهایی ‌كنند ‌و ‌حتی ‌در ‌دسته‌های ‌منطبق ‌با ‌سفارش ‌ارسال ‌كنند. حتی ‌برخی ‌از ‌تحلیلگران ‌بر ‌این ‌باورند ‌كه ‌ماشین‌های ‌هیبرید ‌در ‌آینده ‌قادر ‌خواهند ‌بود ‌محصولات ‌غیرغذایی ‌را ‌پر ‌كنند ‌و ‌درزبندی ‌كنند. زیبایی ‌كار ‌ماشین‌های ‌هیبرید ‌در ‌این ‌است ‌كه ‌اجازه ‌نهایت ‌فرآوری ‌و ‌نهایت ‌انعطاف‌ ‌را ‌همزمان ‌می‌دهند.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 10


تكنولوژی ‌موتورهای ‌خودتنظیم ‌مستقیم ‌و ‌روش‌های ‌كنترل ‌كیفیت ‌آنلاین ‌می‌توانند ‌تقریبا ‌اكثر ‌كارها ‌را ‌بدون ‌اتلاف ‌وقت ‌به ‌انجام ‌برسانند ‌و ‌قادرند ‌جوابگوی ‌تحویل ‌درست ‌و ‌به ‌موقع ‌باشند.
استفاده ‌از ‌چنین ‌تكنولوژ‌ی‌هایی ‌باعث ‌كاستن ‌از ‌پدیده ‌تعویض ‌ماشین‌ها ‌شده ‌و ‌هم‌زمان ‌كار ‌مفید ‌را ‌افزایش ‌می‌دهد.
اولین ‌متفاوت ‌باش‌  ‌اما ‌برای ‌اینكه ‌واقعا ‌در ‌بسته‌بندی ‌موفق ‌شوید، ‌باید ‌مدام ‌به ‌فكر ‌طرح‌های ‌تازه ‌باشید ‌و ‌سعی ‌كنید ‌جزو ‌نخستین ‌افرادی ‌باشید ‌كه ‌خود ‌را ‌با ‌شرایط ‌تازه ‌انطباق ‌می‌‌دهند ‌و ‌تكنولوژی‌های ‌نوین ‌را ‌درك ‌می‌كنند. تكنولوژی‌های ‌جدید ‌می‌توانند ‌مثل ‌موشك ‌در ‌جهان ‌بسته‌بندی ‌شلیك ‌شوند! ‌در ‌جهانی ‌كه ‌واقعا ‌تشنه ‌نوآوری ‌و ‌راه‌حل ‌است. ‌تكنولوژی‌های ‌جدید ‌می‌توانند ‌به ‌ساخت ‌ماشین ‌با ‌توجه ‌به ‌نیاز ‌چاپكار ‌میدان ‌دهند.
اما ‌مهم‌ترین ‌نكته ‌این ‌است ‌كه ‌شما ‌باید ‌از ‌طریق ‌تجهیزات ‌موجود ‌به ‌ارزش ‌افزوده ‌بالاتر ‌برسید. ‌شما ‌غالبا ‌باركد ‌چاپ ‌می‌كنید، ‌چرا ‌نمی‌خواهید ‌شیوه ‌چاپ ‌سایر ‌كدها ‌را ‌هم ‌فرا ‌بگیرید، ‌مثلا ‌كدهای ‌مخفی ‌امنیتی، ‌كدهای ‌ماتریس ‌و ‌سایر ‌حامل‌های ‌دوبعدی ‌داده‌ها ‌را ‌كه ‌می‌توانند ‌ارزش ‌افزوده ‌بیاورند، ‌تجربه ‌كنید.
چرا ‌نمی‌خواهید ‌جذابیت‌های ‌ترام‌گذاری‌های ‌دوگانه، ‌چاپ ‌بریل ‌و ‌سایر ‌كدها ‌و ‌مركب‌های ‌ویژه ‌دیگر ‌را ‌تجربه ‌كنید، ‌مركب‌هایی ‌كه ‌می‌توانند ‌علیه ‌جعل ‌عمل ‌كنند.
چاپ ‌الكترونیك ‌همه ‌چیز ‌را ‌تغییر ‌می‌دهد  ‌مرحله ‌بعدی، ‌چاپ ‌الكترونیك ‌است. ‌دنیای ‌بسته‌بندی ‌به ‌زودی ‌وارد ‌مرحله ‌اقلام ‌دارای RFID می‌شود. ‌طبق ‌برآوردهای IDTECHEX تا ‌سال ‌2015 ‌حدود ‌400 ‌میلیارد ‌لیبل ‌ RFID برای ‌كالاهای ‌مصرفی ‌تولید ‌خواهد ‌شد ‌كه ‌ارزش ‌بازار ‌جهانی ‌آن ‌معادل ‌25 ‌میلیارد ‌دلار ‌خواهد ‌بود. ‌در ‌واقع ‌لیبل‌های RFID در ‌آینده ‌نزدیك ‌بر ‌روی ‌اكثر ‌كالاها ‌در ‌سوپرماركت‌ها ‌نصب ‌خواهد ‌شد.اقلام ‌دارای ‌ RFID ازهزینه‌های ‌دارندگان ‌برندها ‌خواهند ‌كاست ‌و ‌كار ‌كنترل ‌محصولات ‌موجود ‌را ‌سریع‌تر ‌خواهند ‌كرد.
مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی - تصویر 11


تریلیاردها ‌تگ ‌در ‌همه ‌جا ‌به ‌كار ‌گرفته ‌خواهد ‌شد ‌و ‌در ‌واقع ‌هر ‌كالایی ‌بر ‌روی ‌خود ‌آنتن ‌خواهد ‌داشت ‌كه ‌یا ‌بر ‌روی ‌بسته ‌لمینیت ‌شده ‌و ‌یا ‌با ‌جوهرهای ‌هادی ‌بر ‌روی ‌بسته‌ ‌چاپ ‌شده ‌است. ‌استفاده ‌از ‌تكنیك ‌موسوم ‌به ‌مایكرو ‌اینك ‌جت ‌هم ‌برای ‌كاربرد ‌مدارهای RFID رایج ‌خواهد ‌شد.
كدهای ‌پنهان ‌چاپی ‌موجود ‌بر ‌روی ‌محصولات ‌می‌توانند ‌قیمت‌ها ‌را ‌بر ‌مبنای ‌زمان، ‌هوا ‌و ‌درخواست ‌تغییر ‌دهند ‌و ‌اینها ‌فقط ‌آغازی ‌بر ‌عصر ‌جدید ‌بسته‌بندی ‌است. ‌حتی ‌اسكرین‌های ‌چاپی ‌قابل ‌انعطاف ‌می‌توانند ‌نحوه ‌استفاده ‌از ‌محصول ‌را ‌به ‌صورت ‌فیلم ‌نمایش ‌دهند ‌و ‌حتی ‌تبلیغات ‌را ‌به ‌همراه ‌صدا ‌به ‌نمایش ‌درآورند. قابلیت ‌ردیابی، ‌شناسایی ‌و ‌ضد ‌جعل ‌بودن ‌نیز ‌می‌تواند ‌جزو ‌ارمغان‌های ‌تكنولوژی‌های ‌جدید ‌برای ‌دست‌اندركاران ‌چاپ ‌و ‌بسته‌بندی ‌باشد.

نویسنده: هانس ویدن مترجم: دكتر یونس شكرخواه ‌

چاپ فلکسو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/چاپ_فلکسو

دردهه 1900 چاپ خانه های اروپایی با استفاده از صفحات لاستیک چاپ و آنیلین ... در اوایل قرن بیستم، این تکنیک به صورت گسترده ای در بسته بندی مواد غذایی ... بسته بندی مواد غذایی طبقه بندی کرد وسبب کاهش فروش این نوع دستگاه چاپ گردید. ... از سال 1990، پیشرفت های بزرگی در کیفیت چاپ فلکسو ،صفحات چاپ و ... بحث ·

چاپ (صنعت) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/چاپ_(صنعت)

امروزه با پیشرفت تکنیک‌های چاپ این عمل روی مواد سلولزی، نایلونی، پارچه ای، ... از مهمترین رخدادهای تاریخ، اختراع حروف چاپی مستقل و دستگاه چاپ بوده‌است که ... چاپ و تحولات آن از ابتدا تاکنون به طور کلی به ۶ دسته تقسیم بندی می‌شود: ... کمی بعد، فن چاپ به ایالت های دیگر نیز گسترش یافت و در اواخر قرن نهم، در تمام ..... بحث · مقاله  ...

Printing Discussions - مباحث چاپ | PersianGFX - پرشین جی اف ایکس

http://persiangfx.com/fa/gfx/printing-discussions/

آموزش گزینه های موثر در چاپ طرح ها | حجم: 2231 مگابایت | زمان: حدود 2 ساعت | فرمت: MP4. ادامه مطلب; سه ... مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی .

مقالات علمی و آموزشی | صنایع | چاپ و بسته‌‌بندی - آفتاب

http://www.aftabir.com/articles/subcategory/32/مقاله-های-صنایع-چاپ-و-بسته-بندی?subject=1818

نگهداری ماهی و فرآورده های شیلاتی در بسته بندی های تحت اتمسفر تغییر یافته ( MAP) ... بعضی ماشین‌های پیشرفته افست قابلیت چاپ مستقیم روی انواع مقوای نازک ... تحولی عظیم در قالبسازی با استفاده از دستگاههای اسپارک و وایرکات مدرن .... فقط دو راه دارید، یا از انواع بطری های شیشه ای خریداری کنید و علاوه بر سنگین تر کردن بار ...

درباره ما | پویش چاپ

http://www.pouyeshchap.com/about/

شرکت پویش چاپ در سال 1380 با تاسیس کارخانه ای مجهز در شهرکرمانشاه شروع به کارکرد. ... افزون بر کارکنان آزموده، دستگاههای پیشرفته و مواد اولیه با کیفیت، شرکت دارای ... در زمره کارخانه های بزرگ و توانمند تولید و چاپ انواع لفاف بسته بندی قرار گیرد. ... صفحه اصلی · کلوب کاربران · ثبت محصولات · مقالات; طبقه بندی محصولات.

نوآوري در پانزدهمين نمايشگاه چاپ وبسته بندي - فناوری و توسعه صنعت ...

http://www.persiapack.ir/نوآوري-در-پانزدهمين-نمايشگاه-چاپ-وبسته-بندي.html?ysrr

طبعا سرمايه گذاران و صاحبان كسب و كار مي توانند با شناخت و درك دقيق از اين ايده ها، ... پيشرفت فن آوري هاي IML و RFID در بسته بندي ها مويد اين مدعاست. ... در سال هاي آتي پيشرفت قابل ملاحظه اي را در صنعت توانمند بسته بندي شاهد باشيم. ... فيلم استرچ توليدي در دستگاه هاي پالت پيچ (wrapper) تمام اتوماتيك و دستي استفاده مي شود.

بسته بندی مدرن

http://www.agri-es.ir/Portals/0/sanaye-bastehbandy.doc

مقاله حاضر در صدد ارائه تاریخچه مختصری از روش های بسته بندی و تشریح آخرین ... اشکال بسته بندی سخت نیز شامل صندوق، بطری های شیشه ای و قوطی های فلزی است. ... سال اخیر با توجه به پیشرفت روشهای بسته بندی و استفاده از شیوه های نوین و مطابق با .... ماشینهای مختلفی برای بسته بندی وجود دارند که تقریب

پژوهشگاه تخصصی صنعت چاپ و تبلیغات

http://www.printplace.ir/

امروزه پیشرفت و توسعه فن‌آوری در جهان بر همه‌ ی فعالیت‌ های انسان تأثیر گذار بوده است و ... فن‌آوری و استفاده از پیشرفت وسایل ارتباط بصری همگانی با توجه به ارزش‌ های فرهنگی، ... بسته‌ بندی کارکردهای متنوعی دارد؛ از کارکرد هایی با ماهیت فنی گرفته تا آن هایی که .... برچسب ها : مقاله ای در مورد چاپ روی پارچه,

بررسی صنعت بسته بندی در ایران - طراحی صنعتی ایرانی

http://www.newdesign.ir/search.asp?id=731&rnd=4673

7 سپتامبر 2010 ... اعتبارات:بخش بسته بندی در کشور ایران از جمله بخش هایی از صنعت و ... بنا بر این بخش بسته بندی نیازمند توسعه ای است که به کاهش هزینه های بسته بندی منجر شود. .... با این حال نسبت پیشرفت های کیفی چاپ به میزان ماشین آلات و فن ... ها و مقالات تخصصی است که نزد مدیران بخش چاپ و بسته بندی

تاریخچه چاپ و چاپخانه مقاله - نرم افزار حسابداری چاپیار

http://chapyar.com/detailnews.aspx?id=152

2 روز پیش ... مقاله ای که می خوانید، نگاهی است به این موضوعات و تحول و تطور چاپ و چاپخانه ... در نتیجه، در عصر کاوش و پیشرفت، امکان خواندن و پژوهش محدود بود. ... از سده دوازدهم به بعد، صنعت چاپ در غرب با کمک قالب های چوبی و حکاکی ... از تکمیل دستگاه چاپ فلزی و متحرک که نسخه های فراوانی را با سرعت ... درباره ما · ارتباط با ما.

Printmaking

http://www.printmakings.blogfa.com/

نحوه ابتدایی قلمكار شكل بوده كه از ابتدا با قلم روی پارچه های پنبه ای ( واحتمالا .... روی قدح رنگ كشیده اند ودوره آن را با نخ طوری بسته اند كه پارچه با دندانه تماس پیدا می‌كند، و بدین .... این در حالی است که برای پیشرفت این صنعت، نیاز به کسب دانش فنی علمی در زمینه‌های ... این تقسیم بندی براین اساس است که دستگاه ها ی چاپ دو نو

کاهش تیراژ و رقابت روش های چاپ - کانون مشاوره و تبلیغات حقیقت

http://www.2had.com/index.php/articles/27-printing-and-graphics/235-declining-print-packing-and-printing-methods.html

آخرین مقالات تخصصی در حوزه تبلیغات و بازاریابی، طراحی،چاپ و بسته بندی، ... و رسانه ای، تیزرهای برتر، خدمات الکترونیکی و نمایشگاه های جهان را اینجا دریافت ... بندی و رفتار مصرف کنندگان، بهتر است روی کدام دستگاه ها و تجهیزات چاپ و پس ... پایرا این پرسش را با فرض افزایش کارهای کم تیراژ در عرصه بسته بندی پاسخ می دهد.

گــــرافیــک . عکـــاســی . تـبلــیغــات

http://amirkazzazi.blogfa.com/

گاهی این واکنش ها به دلیل اولویت بندی های شخصی است و گاهی به دلیل پس زمینه ی فرهنگی فرد. ... مقاله ای در ارتباط با پیشرفت های دستگاه های چاپ و بسته بندی.

موفقیت جدید ایران روتاتیو در بازار بسته بندی های آبزیان و میگو با ...

http://www.iranrotative.com/fa/content/view/1314/2/

شرکت چـــاپ و بسته بندی نوین چاپ آریانــا، شرکتی کاملاً خصوصی بوده که با هدف پوشش ... ترین روش سرمایه گذاری، اقدام به خرید امکانـات به روز و پیشرفته هایدلبرگ نمود. ... نوین چاپ آریانا فراز و نشیب های فراوانی طی شد که شاید در مجال این مقاله نگنجد ... اولین دستگاه پلیت ستر حرارتی چهار و نیم ورقی هایدلبرگ مدل Suprasetter 106 ...

هولوگرام

http://iranholo.com/

باند تیره مشکی یا قهوه ای رنگ پشت کارت های بانکی ، هدیه، بلیط مترو ها و … ... تمبرها قطعه کاغذ کوچک و بهاداری هستند که در شکل های متفاوت چاپ و تولید می شوند. ... مهر ۲۰, ۱۳۹۳ ابزارهای جانبی هولوگرام, اخبار, بسته‌بندی, لیبل, مقالات هولوگرام ... با پیشرفت تکنولوژی، سرعت گرفتن فرایند تولید، و از طرفی رقابت برندهای بزرگ در ...

انواع کاغذ در صنعت چاپ - آکاایران - مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون

http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/etlatoomoomi/110830035403.html

سپس الیاف را از آب جدا کرده و با قرار دادن روی صفحه ای آن را خشک می کردند. ... کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا) در گیلان ، به صورت یک تکنولوژی مدرن و پیشرفته درآمده است. ... استفاده از نیروی فشار در دستگاه های چاپ می تواند شکل های متفاوتی داشته باشد برای مثال .... از این نوع مقوا در چاپ جعبه و بسته بندی های مختلف استفاده می گردد.