در این آموزش ،شما خواهید آموخت که چطور یک صندلی مدرن ایجاد کنید.
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 1
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 2
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 3
یک مستطیل ایجاد کرده وآن را به به یک نوار باریک قابل ویرایش تبدیل کنید.سپس نوار باریک(spline) را به عنوان شی انتخاب کنید.
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 4
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 5
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 6
 Splineرا انتخاب کرده،outline با مقدار 2 روی آن اعمال کنید.حال vertices (رئوس)نشان داده شده در تصویر زیر را انتخاب کرده، روی آن weld (جوش) اعمال کنید.این روش را برای هر زاویه مستطیل تکرار کنید.
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 7
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 8
حال روی مستطیل تغییراتی اعمال کنید تا به یک شکل اساسی تبدیل شود.
  آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 9
  حال مستطیل را مانند نمونه به گوشه ای دیگر کپی کرده و آن را به یک poly قابل ویرایش تبدیل کنید.
  آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 10
 آموزش طراحی صندلی سه بعدی در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 11

3d Modeling and Rendering Software | 3ds Max | Autodesk

http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview

Autodesk 3ds Max is 3D modeling, animation, simulation, and rendering software for games, film, and motion graphics artists.

3ds Max Free Download | Free Student Version for ... - Autodesk

http://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max

Access 3ds Max free student download. Get a 3-year license of this software for educational use.

Autodesk - Autodesk 3ds Max - Case studies

http://usa.autodesk.com/3ds-max/customers/

See how Autodesk customers are using Autodesk 3ds Max and Autodesk 3ds Max Design software for 3D modeling, animation, and rendering.

Autodesk 3ds Max - Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max

Autodesk 3ds Max, formerly 3D Studio Max, is a professional 3D computer graphics program for making 3D animations, models, games and images.

Autodesk 3ds Max Learning Channel - YouTube

http://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos

The Autodesk 3ds Max Learning Channel provides tutorials of all levels to help you learn Autodesk 3ds Max . Subscribe now to keep up with the latest postings!

Autodesk 3ds Max | Facebook

https://www.facebook.com/Autodesk3dsMax

Autodesk 3ds Max. 573143 likes · 17981 talking about this. Powerful 3D modeling, animation & rendering for game developers, motion graphics artists,...

Amazon.com: Autodesk 3ds Max 2014 -- Includes 1-Year Autodesk ...

http://www.amazon.com/Autodesk-Includes-1-Year-Subscription-Version/dp/B00C27SCY0

Autodesk 3ds Max 2014 software offers powerful, easy-to-use, out-of-the-box capabilities for creating professional quality 3D animation; Well known for its ...

Autodesk 3ds Max 2014 and Quadro Graphics Cards | NVIDIA

http://www.nvidia.com/object/autodesk-3ds-max.html

The 2014 version of Autodesk 3ds Max supports NVIDIA Quadro® and Tesla® GPUs, so you can create much more vivid projects in less time. 3ds Max with ...

3ds Max Tutorials, 3ds Max Training and 3ds Max Courses ...

http://www.digitaltutors.com/software/3ds-Max-tutorials

Master 3ds Max with the best 3ds Max tutorials, training and courses from creative professionals. Autodesk Authorized.

Autodesk 3ds Max (@Adsk3dsMax) | Twitter

https://twitter.com/Adsk3dsMax

The latest Tweets from Autodesk 3ds Max (@Adsk3dsMax). Official Twitter for the powerful 3D modeling and animation software. Need help?

autodesk 3ds max 2014 - National Presbyterian Church

http://nationalpres.org/page.php?cs=autodesk-3ds-max-2014

3ds max 2014 student price, Purchase autodesk 3ds max 2014 serial key, Price for autodesk 3ds max ... Download 3ds max 2014 - This case is completely lost.

Buy 3ds Max 2015 | Autodesk Store - Autodesk Online Store

http://store.autodesk.eu/store/adsk/pd/productID.297239200

Autodesk 3ds Max is animation software for game developers, animators and motion graphics artists. Add Autodesk Maintenance Subscription for more benefits.

Wiley: Autodesk 3ds Max 2014 Bible - Kelly L. Murdock

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118755073.html

A complete reference covering the newest version of 3ds Max software. Autodesk 3ds Max is the popular 3D modeling, animation, rendering, and compositing ...

Autodesk 3ds Max 2014 128F1-WWR111-1001 B&H Photo Video

http://www.bhphotovideo.com/c/product/1003157-REG/autodesk_128f1_wwr111_1001_3ds_max_2014_commercial.html

Buy Autodesk 3ds Max 2014 (Single User License, Download) features 3D Animation and Composition, For Film, Video Games, and other DCC. Review ...

Phoenix FD for 3ds Max - Fluid Dynamics Simulator | Chaos Group

http://www.chaosgroup.com/en/2/phoenix.html

Phoenix FD 2.0 for 3ds Max SP2 is now available. See a full list of ... 64-bit Autodesk® 3ds Max® or 3ds Max Design ® versions 9 or later. Copyright © 2014  ...

Creating Realistic Clouds in Autodesk 3ds Max Using Particle Flow ...

http://cgi.tutsplus.com/tutorials/creating-realistic-clouds-in-autodesk-3ds-max-using-particle-flow-and-afterburn--cms-22195

Oct 7, 2014 ... AfterBurn is a great volumetric plugin for Autodesk 3ds Max. In this tutorial, I'll show you how to use AfterBurn, along with Particle Flow, to create ...