شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

گفت ما را هفت وادی در ره است

گفت ما را هفت وادی در ره است

درد و ناامیدی - خیام - از چیست؟

درد و ناامیدی - خیام - از چیست؟

چطور - صد سال تنهایی - را بفهمیم؟

چطور - صد سال تنهایی - را بفهمیم؟

تأملاتی درباره هزلیات سعدی

تأملاتی درباره هزلیات سعدی

هشتمین جشنواره شعر فجر آغاز بکار کرد

هشتمین جشنواره شعر فجر آغاز بکار کرد

قصه‌گویی خلاق برای كودكان

قصه‌گویی خلاق برای كودكان

چراغ خانه ی مش حیدر

چراغ خانه ی مش حیدر

بهترین شعرای معاصر از نظر رهبر انقلاب

بهترین شعرای معاصر از نظر رهبر انقلاب

حافظ شیرازی از منظر گوته آلمانی

حافظ شیرازی از منظر گوته آلمانی

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

گل بی رخ یار خوش نباشد

گل بی رخ یار خوش نباشد

خوش آمد گل و زان خوش تر نباشد

خوش آمد گل و زان خوش تر نباشد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

روز هجران و شب فُرقت یار آخر شد

روز هجران و شب فُرقت یار آخر شد

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی

تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی

سحرگه رهروی در سرزمینی

سحرگه رهروی در سرزمینی

ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی

ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه