گام 1
یک سند جدید با مشخصات زیر ایجاد کنید:
Width:250     height:150   frame rate:32
 آموزش طراحی یک شی وdrag & drop کردن آن توسط موس در فلش (Adobe Flash)  - تصویر 1
گام 2
شکلی رسم کرده،F8 را بزنید.
 آموزش طراحی یک شی وdrag & drop کردن آن توسط موس در فلش (Adobe Flash)  - تصویر 2
گام 3
Movie clip را انتخاب کرده،پنل action script را باز کنید:
on (press) {
   startDrag(this);
}

on (release) {
   stopDrag();
}

on (press) {
   startDrag(this);
}

on (release) {
   stopDrag();
}
سپس movie را تست کنید.(ctrl+enter)

آموزش تصویری illustrator قسمت دوم - طراحی وب سایت

http://www.cms.ir/component/k2/item/37-آموزش-تصویری-illustrator-قسمت-دوم.html

بعد از پنجره و ساخت بوم توسط نرم افزار شما بازهم می توانید بوم اضافه کنید یا سایز و ... نکته : به کمک درگ توسط ابزار آرت بورد هم می توانید بوم جدید درست کنید ... می توانید حتی مثل یک شی معمولی آنها را با نگه داشتن Alt کپی کنید برای پاک کردن ...

آموزش فتوشاپ (49) – تغییر نام و کپی کردن یک لایه - Tutorial24

http://tutorial24.ir/2014/06/10/آموزش-فتوشاپ-49-تغییر-نام-و-کپی-کردن-یک/

10 ژوئن 2014 ... برای اضافه کردن محتوا به یک تصویر و به طور هم زمان ایجاد لایه ی جدید برای آن، یک شی یا لایه را از یک فایل به پنجره ی تصویر فایل دیگر بکشید.

آموزش ابتدايي مغان آراز

http://moghanaraz.blogfa.com/

عکس یادگاری دانش آموزان دبستان یادآوران در مجله ی رشد آموزش ابتدایی شماره ی فروردین 92. معرفی وبلاگ مغان آراز در .... 3- درگ اند دراپ یک شی در صفحه. 4- رفتن به یک ...

آﻣﻮزش ﺗﺮي دي ﻣﮑﺲ

http://kashanu.ac.ir/Files/Content/3DS MAX.pdf

در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روش ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻣﻨﻮﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ .... ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎده ﺗﺮي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ در ﺻﺤﻨﻪ. ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ ...... ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ. Daylight. ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻮﺟـﻮد. Drag. ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﺳﯿـﺴﺘﻢ. Daylight .

BlueJ ﺁﻣﻮزش

http://www.bluej.org/tutorial/tutorial-persian.pdf

ﺁﻣﻮزش. BlueJ. Persian Translator: Mehdi shahdoost. Persian Support by: JEIC SOFT (Jafzar ..... ﺑﺮای ﺁﻣﻮزش ﺝﺎوا در ﺳﻄﻮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮاﺡﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .... ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺷﯽ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ..... ﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﭘﻴﮑﺎن ، ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ ﭘﻴﮑﺎن ﮐﻠﻴﮏ ﮐﺮدﻩ و ﺁﻧﺮا ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ درگ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

بیسیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/بیسیک

در این طراحی سعی شده بود که موضوعات پیچیدهٔ زبانهای قدیمی با یک زبان جدید برای رده ... امکان استفاده از کامپیوتر در آموزش و تحقیق در آن زمان یک چیز کاملاً جدید بود. .... را بیسیک در نظر بگیریم چون زبان تبدیل به یک زبان شی گرا و رویدادی شده بود . ... از تکنیک drag and drop استفاده می‌کنند و مستقیماً درگیر تمام کد نمیشوند، در  ...

ساخت یک برنامه داده ای با قابلیت Ajax - طراحی سایت

http://sitedesign-co.com/مقالات-طراحی-سایت/ساخت-یک-برنامه-داده-ای-با-قابلیت-Ajax

در این قسمت از آموزش Ajax به ساخت یک برنامه داده ای با قابلیت Ajax می پردازیم . ... برای شروع ساخت لایه داده ای برنامه ، باید یک شی dataset را به پروژه اضافه نماییم . ... یک کنترل LinqDataSource را از بخش کنترل های داده منوی Toolbox درگ کرده و بر  ...

ﺻﺑﺎﻟرن : ﻣرﺟﻊ داﻧﻟود اﯾﺑوک ھﺎى آﻣوزﺷﯽ www.SabaLearn.com

http://dorm.lums.ac.ir/reza/files/c--133-.pdf

ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﻣﻨﻮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎژول ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ... اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ وذدﻗﯿﻘﺘﺮ ﯾﮏ ﺷﯽ را درﺻﺤﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﭼﻬـﺎر ﻧـﻮع . Shap ...... و درگ ﮐﺮدن در ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮏ ﮐﺎدر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ویژوال بیسیک - ویکی‌کتاب

http://fa.wikibooks.org/wiki/ویژوال_بیسیک

یک کاربر ویکی‌کتاب نظرش این است که این کتاب را باید به بخش‌های کوچک‌تر ... هنگامی که VB اجرا می‌شود، توسط پنجره‌ای (شکل۱)، نوع پروژه‌ای که می‌خواهید طراحی کنید .... و یا با یک Click و انتخاب آن، بر روی فرم، به اندازه دلخواه Drag & Drop می‌کنیم) و ...... اگر بخواهیم برای شی خاصی یک PopUpMenu طراحی کنیم (منوهای بازشونده‌ای که ...

آموزش طراحی وب سایت - آموزش برنامه نویسی

http://www.tahlildadeh.com/CourseDetails/28/web.aspx

آموزش طراحی سایت,آموزش کامل و حرفه ای طراحی وب سایت HTML5-CSS3-JQuery .... چگونه می توان یک المان را DRAG AND DROP نمود; ایجاد و تغییر در تنظیمات DRAG  ...

پوپول دانشگاهی - آموزش تری دی مکس 3Ds Max

http://www.pupuol.com/index.php/softwarearchitecture/item/1526-3ds-max/1526-3ds-max

29 آگوست 2014 ... چرا که این نرم افزار اجازه طراحی در فضای سه بعدی را میدهد . ..... فعال کردن این گزینه یک دایره در اطراف آنها ظاهر می‏شود و با درگ ماوس می‏توان شعاع شی را ...

مطالب آموزش HTML 5 - آموزش برنامه نويسی

http://developer1.ir/HTML_5/Index.aspx

HTML 5 دارای قابلیت ها و امکانات جدیدی است که کار را برای طراحان وب بسیار ساده می کند . از جمله این ... در اين بخش سعی شده است ، تا با ارائه مثال های عملی همراه با کد اصلی برنامه و خروجی واقعی ، نحوه ايجاد يک وب سايت را تشريح کرد . ... drag & drop ( جابه جا کردن ) عناصر در HTML 5 ... ذخیره اطلاعات کاربر - شی sessionStorage ...

یاقوت آرت :: ایجاد یک طاووس رنگارنگ در ایلستریتور

http://yaghout.blog.ir/post/184

30 آوريل 2014 ... در این آموزش با یکی از ویژگی های مفید Adobe Illustrator ... آن ها در حالت مورد نظر کمک می کند، همگی برای یک شی بکار برده می شوند. ... Blending Mode تصویر خود را به Multiply به منظور ایجاد اشیاء نسبتا مرئی زیر طراحی خودتان تنظیم کنید. .... هر شکل از پر را کپی نمائید و آن را بوسیله فشردن Alt و dragging آن به ...

آموزش excel

http://www.nidc.ir/_DouranPortal/Documents/Training/Public/excel.pdf

ﯾﻧﻣﺎوه ﯾم ﺷﯾ. ش داده ھﺎ ﻣ .ﺑﺎﺷد ﯽ. ∑. ﻧوار ﻓرﻣول. (. Formula Bar. ) ﯾا. ن ﻧوار و. ﯾژه ﻣﺣﯾ .... ﮔوﺷﮫ ﮐﺎدر ﺳﻟول ﻧزد. ﯾك ﮐﻧﯾ. ل ﺑ ﮫ ﯾد ﺗﺎ ﺗﺑد. ﯾدر ا. ﺷود +. ن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘ. ﯾ ﯽ. ﺎ ﻋﻣود. ى. درگ ﮐﻧ .دﯾ .2. داده اﻧد ... ﺳﺎﺧت ﻟ. ﯾ. ﺳت ﺟد. ﻧﮫ ﯾد ﮔزﯾ. New list. را ﻓﻌﺎل. ﻧﻣوده در ﻗﺳﻣت راﺳت ﻋﻧﺎﺻر ﻟ. ﺳت رﯾ. ا وارد ﮐﻧ . دﯾ.

مهارت بلاگ - آموزش فتوشاپ

http://maharaat-blog.blogfa.com/cat-1.aspx

در نرم افزار Photoshop هنگام طراحي ، هر شي ء 0در يك لايه مجزا قرار مي گيرد تا هنگام ... روش اول : لاية مربوطه را به طرف آيكون سطل در پائين پانل Layer درگ مي كنيم .

آموزش اسکریپت نویسی - تالارگفتمان

http://forum.webalfa.net/threads/4862

برای وارونه کردن یک نوشته در ام ام بی میتونید از کد زیر استفاده کنید : کد: ..... كه براي تعامل با اين شي توسط فرامين مربوطه حتما لازم است تا شي قابل رؤيت باشد، بدين معنا كه در هنگام طراحي نبايد آنرا مخفي ساخت. ... -Drag & Drop